Search
Close this search box.

Svjetski dan voda, 22. ožujka

Kako bi se podigla svijest o važnosti vode, te očuvanju i održivom korištenju njenih resursa, svake godine 22. ožujka obilježava se kao Svjetski dan voda. Ideja o njegovom obilježavanju nastala je u prosincu 1992. godine na Konferenciji o okolišu i razvoju Ujedinjenih naroda u Rio de Janeiru, te se on službeno obilježava od 1993. godine.
Prema podacima UN-a i dalje 2,2 milijardi ljudi u svijetu nema pristup sigurnoj i pitkoj vodi zbog čega je jedan od glavnih ciljeva programa održivog razvoja UN-a voda za sve do 2030. godine.
Svake godine temu Svjetskog dana voda određuje UN-Water, tijelo koje koordinira rad UN-a na području vodoopskrbe i odvodnje. Tema ovogodišnjeg obilježavanja je: „Voda za mir“.
Tom temom želi se upozoriti da je voda prirodno važan resurs, te kada vode nema u dovoljnim količinama mogu nastati napetosti između zajednica i zemalja, odnosno voda može stvoriti mir kada zemlje surađuju oko zajedničkog vodnog resursa ili izazvati sukob između njih kada je pristup vodi ograničen.
Zbog toga je važno zajedničkim radom i suradnjom očuvati vode i vodne resurse, te osigurati njeno održivo korištenje i upravljanje za sadašnje i buduće generacije.
Voda i njeni resursi sve više su ugroženi različitim nepovoljnim utjecajima od rasta broja stanovništva, prekomjernim zahvaćanjem vode, gubicima u vodoopskrbi, klimatskim promjenama i promjenama hidroloških režima, kao i antropogenim izvorima onečišćenja, poput industrije i poljoprivrede, koji znatno narušavaju vodene ekosustave i smanjuju zalihe pitke vode. Zato je važno provoditi aktivnosti koje će smanjiti te nepovoljne utjecaje. 

Facebook
Twitter
LinkedIn