Search
Close this search box.

Spašena ranjena roda ispala iz gnijezda u Markovcu Križevačkom

Sukladno zaprimljenoj dojavi od strane mještanina Markovca Križevačkog g. Mladena Dončevića, da je ispod gnijezda u blizini njegove kuće uočio ranjenu rodu koja je ispala iz obližnjeg gnijezda, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije izašla je na teren, te ranjenu rodu prevezla do Zoološkog vrta Grada Zagreba i dogovorila njeno zbrinjavanje i liječenje s AWAP Udrugom za zaštitu divljih životinja u Zagrebu koja ima od strane nadležnog Ministarstva za poslove zaštite prirode ovlašteno oporavilište za divlje životinje.
Nalazak ranjenih roda je u ovo doba godine vrlo učestala pojava. Do njihovog stradavanja dolazi najčešće zbog ispadanja iz gnijezda na prometnice gdje stradavaju od strane vozila ili ih ozlijede i dodatno rane druge životinje, kao što su psi ili neki grabežljivci.

Bijela roda (Ciconia ciconia) je sukladno Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine“ broj 144/13 i 73/16) strogo zaštićena vrsta u Republici Hrvatskoj, te je na području Koprivničko-križevačke županije ciljna vrsta ekološke mreže Natura 2000 područja HR1000014 Gornji tok Drave i HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje. To je jedna od neprepoznatljivijih ptica selica koja je usko vezana uz ljude jer svoja gnijezda gradi u naseljima: na krovovima kuća, električnim stupovima te stablima. U Hrvatskoj živi u nizinskim krajevima gdje ima vlažnih pašnjaka, poplavnih livada, plitkih jezera i močvara. U proljeće dolazi u naše krajeva na gniježđenje, a početkom jeseni odlazi na jug na zimovanje. Prepoznaje se po svom bijelom perju sa crnim rubovima na krilima. Ima dug vrat, te noge i kljun koji su crvene boje kod odraslih ptica, a tamne boje kod mladih ptica koje još ne lete. Visine je oko 125 centimetara, a težine i do 4 kilograma. Hrani se različitim skupinama životinja poput vodozemca, gmazova, kukaca, malih sisavaca, puževima, gusjenicama i sl. Ima specifično glasanje. Glasa se klepetom kljuna i piskutanjem.

Ukoliko se uoči bolesna i/ili ozlijeđena roda i/ili druga strogo zaštićena životinja, svoj nalaz potrebno je prijaviti Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije ili Zavodu za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije putem web obrasca za dojavu.  

Nadamo se da će se ranjena roda nađena u Markovcu Križevačkom brzo oporaviti i vratiti u prirodu, te da će ovo spašavanje pridonijeti očuvanju ove vrste.

Facebook
Twitter
LinkedIn