Search
Close this search box.

Održana završna konferencija PRIRODA NA OKU u sklopu projekta „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“

Dana 21. studenog 2023. godine predstavnica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javna ustanova) Marija Sivonjić sudjelovala je na završnoj konferenciji pod nazivom Priroda na oku, koja je održana u sklopu projekta „Razvoj sustava praćena stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“.
Projekt je započeo 2017. godine, a korisnik tog projekta bio je Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Njegova ukupna vrijednost je 10.939.960 eura, od kojih 85 % sredstva sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Nakon predstavljanja projekta ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Aljoša Duplić održao je prezentaciju pod nazivom „Važnost praćenja stanja prirode i razvoja sustava praćenja“ kroz koju je istaknuo kako su kroz projekt izrađene brojne studije u kojima su analizirani svi poznati podaci o 338 vrsta flore, faune, te stanišnih tipova iz 18 skupina i to: lišaja, kopnene flore i stanišnih  tipova, ptica, šišmiša, malih sisavaca, velikih zvijeri (vuka i risa), vidre, slatkovodnih riba, vodozemaca, gmazova, kornjaša, leptira, slatkovodnih rakova, pijavica, mekušaca, ravnokrilaca, vretenaca te morskih beskralješnjaka i sisavaca. Naglasio je kako su na temelju tih podataka izrađeni Programi praćenja stanja očuvanosti za 338 vrsta i stanišnih tipova, te da je time napravljen velik korak u poznavanju prirode u Republici Hrvatskoj. Također je napomenuo i brojne izazove kojima su se susretali tokom projekta.
U nastavku su predstavljeni rezultati projekta, nakon kojih su održane prezentacije o provedbi usluge razvoja programa praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova. Na izradi Programa sudjelovalo je 20 stručnih i znanstvenih institucija i organizacija s više od 250 uključenih stručnjaka biologa, botaničara, zoologa, statističara, stručnjaka za modeliranje i analizu podataka i brojnih dr.
Završnoj konferenciji prisustvovalo je više od 200 stručnjaka, znanstvenika, suradnika u provedbi projekta te dionika iz različitih sektora.

Facebook
Twitter
LinkedIn