Search
Close this search box.

Održana radionica „Očuvanje populacija čigri na rijeci Dravi u Koprivničko-križevačkoj županiji i utjecaj turističkih aktivnosti, osobito raftinga“

U sklopu projekta DRAVA LIFE dana 19. srpnja 2023. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s udrugom WWF Austrija organizirala je radionicu pod nazivom „Očuvanje populacija čigri na rijeci Dravi u Koprivničko-križevačkoj županiji i utjecaj turističkih aktivnosti, osobito raftinga“.
Radionica je održana u edukativnoj učionici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije na Florijanskom trgu 4/II.
Cilj radionice bio je prisutne upoznati sa potrebama očuvanja populacija čigri na rijeci Dravi te raspraviti o potencijalnim pozitivnim i negativnim utjecajima koje razne turističke aktivnosti, osobito sve popularniji rafting, mogu imati na čigre i drugo strogo zaštićene vrste ptica, te druge sastavnice prirode u tom području.
Radionici su prisustvovali ključni dionici koji svojim aktivnostima mogu pridonijeti očuvanju populacije čigri na rijeci Dravi i to predstavnici: Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, Turističke zajednice područja Dravski Peski, Turističke zajednice područja Središnja Podravina, Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, te provoditelji aktivnosti Rafting klub Koprivnica.
Na početku radionice predstavnica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije gđa. Željka Kolar pozdravila je sve prisutne u ime Javne ustanove, te u ime Koprivničko-križevačke županije, a zatim je održala kratku prezentaciju o rijeci Dravi kao zaštićenom području.
Kroz prezentaciju objasnila je kako je rijeka Drava zaštićena na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini, te je predstavila koja su zaštićena područja kao i područja ekološke mreže Natura 2000 na rijeci Dravi u Koprivničko-križevačkoj županiji, te da je ona ujedno i sastavni dio od strane UNESCO-a proglašenog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav koji se proteže kroz pet država.
Naglasila je kako je rijeka Drava jedna od najočuvanijih rijeka u Europi koju karakterizira bogata bioraznolikost, krajobrazna raznolikost, geološka raznolikost i kulturno-tradicijska baština, te da ju je važno očuvati jer je stanište brojnim biljnim i životinjskim vrstama, a osobito pticama od kojih su mnoge rijetke i ugrožene, poput čigra o kojima je i tema ove radionice.
Nakon uvodne prezentacije predstavnice udruge WWF Austrija održale su prezentaciju u kojoj su predstavile DRAVA LIFE projekt, Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država, važnost očuvanja ptica na rijeci Dravi, utjecaj ljudskih aktivnosti, te kako posjetitelji mogu doprinijeti očuvanju ptica.    
Sudionike radionice upoznale su i da se na području Drave nalaze dvije vrste čigra: crvenokljuna čigra (Sterna hirundo) i mala čigra (Sterna albifrons), te koje su njihove razlike i kako ih prepoznati. Naglasile su kako su one rijetke i ugrožene te koje ljudske aktivnosti utječu na njih i kako se ponašati prilikom turističkih i rekreacijskih aktivnosti na rijeci Dravi, uz što manje ugrožavanja ovih vrsta, ali i drugih strogo zaštićenih ptica i sastavnica prirode na tom području.
Na kraju radionice uslijedila je rasprava u kojoj su prikupljeni inputi o problemima ljudskih aktivnosti na rijeci Dravi, te koje mjere bi trebalo poduzeti kako utjecaj turističkih i rekreacijskih aktivnosti na rijeci Dravi bio što manji na ugrožavanje strogo zaštićenih vrsta i njihovih staništa.

Facebook
Twitter
LinkedIn