Search
Close this search box.

Održana konferencija projekta „DRAVA LIFE“ povodom početka radova obnove rukavca rijeke Drave u Legradu

Kako bi se obilježio početak radova na obnovi rukavaca rijeke Drave “Donja Dubrava – Legrad (C.3)” čija je lokacija na području Koprivničko-križevačke županije, a koja se provodi kao jedna od aktivnosti restauracije/obnove rijeke Drave u okviru projekta „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“, dana 17. studenog 2023. godine u Legradu je održana press konferencija i prezentacija projekta „DRAVA LIFE“.
Projekt „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama provodi se na višestruko zaštićenom i ekološki važnom području rijeke Drave, a taj projekt zajednički provode Hrvatske vode, WWF Austrija, Zeleni Osijek, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko – križevačke županije.
Cilj tog projekta je inovativnim pristupom upravljanja rijekama stvoriti primjer najbolje prakse za obnovu rijeka u Hrvatskoj i regiji.
Konferenciji u Legradu prisustvovali su brojni uzvanici i partneri u projektu. U ime Koprivničko-križevačke županije pozdravnim riječima prisutnima se obratio zamjenik župana Ratimir Ljubić, koji je istaknuo važnost projekta za širu društvenu zajednicu s naglaskom na očuvanje okoliša i prirode na održiv način.
U ime Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javna ustanova) koja je jedan od partnera u projektu, prisutnima se obratila ravnateljica Željka Kolar. Naglasila kako su aktivnosti obnove rijeke Drave od velike važnosti za očuvanje samog područja rijeke Drave, njezine bioraznolikosti, a osobito ciljnih vrsta i stanišnih tipova u Natura 2000 područjima obuhvaćenim ovim projektom. Isto tako istaknula je kako je to područje višestruko zaštićeno, te je prepoznato ne samo na nacionalnoj razini, već i europskoj i međunarodnoj razini i to kao Regionalni park Mura-Drava, dio ekološke mreže Republike Hrvatske Natura 2000, te je i sastavni dio od strane UNESCO-a proglašenog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Osim toga napomenula je da je do sada Javna ustanova kroz projekt „DRAVA LIFE“ uspostavila Edukacijski kutak na području ušća Mure u Dravu u Legradu, te da su na tom području izgrađene 2 promatračnice/vidikovci, uspostavljena, uređena i obilježena poučna staza, izrađene i postavljene informativno-edukativne table, kreirani i izrađeni edukativni materijali i sadržaji za školsku i vrtićku populaciju, nabavljena oprema za monitoring i praćenje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti zaštićenog područja Regionalnog parka Mura-Drava i Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (dalekozori i ključevi/knjige za identifikaciju ptica i sl.), te provedene terenske edukacije za ključne dionike (škole u prirodi, terenske edukacije i nastave i sl.).
Nakon toga prisutnima se je obratio i direktor Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odijela za Muru i gornju Dravu, Milan Rezo koji je naglasio kako se provedbom ovog projekta uvode nove prakse u upravljanju vodama, te zaštiti prirode na temelju poznatih iskustava širom Europe, gdje se pokazalo kako restauracija rijeka i njihovih poplavnih područja jedan je od najboljih načina za prirodu i poboljšano stanje njenog ekosustava, te za zaštitu od poplava.
Prisutnima su se također obratili predstavnik Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Jasmin Sadiković, te predstavnica WWF Austrija, Tanja Nikowitz. Nakon toga predstavnik Hrvatskih voda, Igor Tošić održao je prezentaciju u kojoj je predstavio planirane lokacije za restauraciju rukavaca rijeke Drave, te aktivnosti koje će se provesti kako bi se pridonijelo obnovi ekosustava, ugroženim staništima i vrstama u Natura 2000 područjima, boljoj zaštiti od poplava u naseljenim područjima uz rijeku Dravu, te kako bi se povećala rekreacijska vrijednost područja za lokalno stanovništvo.
Na kraju prezentacije organiziran je terenski obilazak lokacije restauracije rukavca rijeke Drave na lokaciji kraj mjesta Legrad, gdje je održano svečano obilježavanje početka radova.

Facebook
Twitter
LinkedIn