Obilježen Međunarodni dan rijeke Drave 2023. godine

Kako bi se podigla svijest o važnosti i očuvanju rijeke Drave i ove godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javna ustanova) provela je brojne aktivnosti čija je tema bila rijeka Drava, njena bioraznolikosti i krajobrazna raznolikost, prirodna i kulturna vrijednost.
U suradnji s Turističkom zajednicom Koprivničko-križevačke županije, Općinom Ferdinandovac, Turističkom zajednicom Dravski peski i Osnovnom školom Ferdinandovac, Javna ustanova organizirala je i održala terensku nastavu i edukativnu radionicu u dijelu Regionalnog parka Mura-Drava na području Općine Ferdinandovac.
Na početku terenske nastave učenici četvrtog razreda Osnovne škole Ferdinandovac sa svojim ravnateljem i učiteljicom dovezli su se kombijem Općine Ferdinandovac do imanja Etno kuće obitelji Karlovčan u mjestu Brodić. Nakon toga s predstavnicima Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, Turističke zajednice Dravski peski, te Javne ustanove sjeli su u vlakić koji ih je odvezao do pristaništa Brodić na rijeci Dravi gdje ih je čekao brod na koji su se ukrcali. Prilikom vožnje brodom učenicima su predstavnice Javne ustanove održale edukativno predavanje o važnosti i očuvanju rijeke Drave, njenim karakteristikama, kao i o brojnim biljnim i životinjskim vrstama koje žive uz nju i u njoj, a od kojih su neke mogli i vidjeti tijekom vožnje. Naglasile su kako je to višestruko zaštićeno područje zaštićeno ne samo kao Regionalni park Mura-Drava, već da je to i područje ekološke mreže Natura 2000 važno kao područje očuvanja značajno za vrste, stanišne tipove, te ptice. Osim toga napomenule su da je to područje i sastavni dio Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav proglašenog od strane UNESCO-a između pet država (Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske i Srbije). Kako bi mogli što bolje doživjeti svu bioraznolikost i krajobraznu raznolikost rijeke Drave učenicima su bili podijeljeni dalekozori kojima su promatrali područje oko sebe. Posebnu pozornost privukle su im ptice koje su se nalazile na sprudu kraj kojeg su prolazili, a o kojima su mogli čuti tokom edukativnog predavanja. Osim ptica saznali su i o drugim biljnim i životinjskim vrstama koje žive uz rijeku Dravu kao što su ribe, sisavci, gmazovi, beskralježnjaci i dr. Također, predstavnice Jave ustanove učenicima su pokazale različite modele leptira i vretenaca, a koje su mogli i isprobati. Učenicima se osobito svidjela priča o dabru čije su rupe mogli vidjeti uz obalu tokom vožnje.  Kako bi produbili i potvrdili svoja znanja s radionice, učenicima su rješavali edukativne listiće koje im je podijelila i pripremila Javna ustanova.
Nakon završetka vožnje brodom Javna ustanova je učenicima osigurala i podijelila sendviče, sokove i slatkiše kojima su napunili svoje trbuščiće i zadovoljni završili s terenskom nastavom.  

Facebook
Twitter
LinkedIn