Search
Close this search box.

Obilježen Dan planeta Zemlje

Dan planeta Zemlje obilježava se svake godine 22. travnja diljem svijeta kako bi se potaknula svijest javnosti o važnosti njezinog očuvanja. Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje glasi: „Investiraj u naš planet” kojom se želi ukazati na posljedice klimatskih promjena te na aktivnosti za ublažavanje njihovih posljedica.

Kako bi obilježila Dan planete Zemlje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije održala je brojne aktivnosti u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 kojima upravlja. Neke od tih aktivnosti provedene su i na zaštićenom području Regionalnog parka Mura-Drava koji je ujedno i sastavni dio ekološke mreže Natura 2000 definirano kao područje očuvanja značajno za ptice i kao područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove pod nazivom Gornji tok Drave, te je sastavni dio područja od strane UNESCO-a proglašenog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država.

Na području jezera Šoderica Javna ustanova je dana 21. travnja 2023. godine održala edukativnu radionicu za djecu Dječjeg vrtića „Dabrić”. Na toj radionici djeca su se upoznala s brojnim biljnim i životinjskim vrstama koje obitavaju na tom području. Javna ustanova za njih je pripremila i edukativne materijale koji su bili prilagođeni njihovoj dobi, a kojima su mogli dodatno utvrditi svoja stečena znanja.

Također, Javna ustanova je sudjelovala i u eko akciji pod nazivom „Očisti svoje jezero” koju je organizirala Udruga za mlade „Sjever mladih”, te se sudionicima te akcije pridružila u čišćenju područja jezera Šoderice. Prilikom provedbe te akcije Javna ustanova je prisutnima ukazala na važnost očuvane prirode, zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000, te da svojim aktivnostima utječemo na očuvanje bioraznolikosti tih područja i njihovih ekosustava, a svojim aktivnostima možemo pozitivno ili negativno utjecati na klimatske promjene.

Provedenim aktivnostima Javna ustanova je nastojala ukazati na problematiku i opasnosti koje negativno utječu na okolinu u kojoj živimo, te na činjenicu da očuvana priroda utječe i na očuvanje života na našem planetu – Zemlji.

Facebook
Twitter
LinkedIn