Search
Close this search box.

Obavljeno zimsko prebrojavanje ptica vodarica na lokaciji Drava river-24 (231 – 240 rkm Legrad)

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Lovačkom udrugom „Kuna“ Legrad i Općinom Legrad, dana 18. siječnja 2024. godine obavila je zimsko prebrojavanje ptica vodarica. Prebrojavanje je obavljeno na području rijeke Drave na svim dostupnim lokacijama lokaliteta Drava river-24 (231 – 240 rkm Legrad), označenog identifikacijskim kodom HR00347.
U prebrojavanju je bilo 10 sudionika i to djelatnice Javne ustanove, predstavnik Općine Legrad, članovi Lovačke udruge „Kuna“ Legrad, te stručna osoba za provođenje Programa zaštite divljači za Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut“ za razdoblje od 2022. do 2032. Prilikom prebrojavanja sudionici su koristili ključeve za identifikaciju ptica, dalekozore i durbine koje je Javna ustanova za takve svrhe, nabavila tijekom provedbe različitih EU projekata. Na promatranom lokalitetu provoditelji prebrojavanja su uočili brojne vrste ptica vodarica, od kojih su neke i ciljne vrste ptica Natura 2000 područja Gornji tok Drave (HR1000014).
Provedeno prebrojavanje dio je projekta prebrojavanja ptica vodarica IWC (International Waterbird Census) kojeg organizira svjetska organizacija za zaštitu močvarnih područja Wetlands International, a  kojemu je cilj postizanje boljeg razumijevanja ugroženosti vrsta i njihovih staništa kroz kontinuirano praćenje brojnosti ptica na vodenim površinama.
Podatke prikupljene prilikom prebrojavanja ptica na lokalitetu Drava river-24 (231 – 240 rkm Legrad), Javna ustanova dostaviti će regionalnom koordinatoru za zimsko prebrojavanje ptica, te će ih uvrstiti u svoju bazu podataka vezanu za ptičje vrste na zaštićenim i Natura 2000 područjima u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Facebook
Twitter
LinkedIn