Search
Close this search box.

Obavljena ručna košnja Spomenika prirode: „Malog zoološkog lokaliteta livade u Zovju kod Đelekovca“

Dana 5.  lipnja 2024. godine u skladu s propisanim Mjerama zaštite za Spomenik prirode: „Mali zoološki lokalitet livade u Zovju, te optimalnom agrotehničkom roku, obavljena je ručna košnja tog zaštićenog i Natura 2000 područja. Navedena aktivnost provodi se svake godine kako bi se očuvalo stanište dvaju danjih livadnih leptira plavaca  i to: velikog (Phengaris teleius) i zagasitog livadnog plavca (Phengaris nausithous). Upravo su ti leptiri bili razlog da se ovaj mali livadni lokalitet sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) zaštiti kao „Mali zoološki lokalitet livade u Zovju kod Đelekovca“, a koji je sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19 i 119/23) i sastavni dio Natura 2000 područja HR2000672 Zovje.
Cilj košnje je očuvati vlažno livadno stanište kako bi se omogućio rast i opstanak biljke ljekovite krvare (Sanguisorba officinalis) na koju veliki i zagasiti livadni plavac odlažu svoja jaja. Veliku važnost za razvoj tih dvaju leptira ima i određena skupina mrava koja obitava na tom području. Kada gusjenica padne na tlo mravi je odnose u svoje mravinjake štiteći je tako od predatora. Zbog toga je važno da se košnja obavlja ručno, a mravinjaci prije početka košnja označe drvenim kolčićima kako bi se mogli očuvati.
Nakon ove provedene aktivnosti očekujemo da ćemo u drugoj polovici srpnja moći uživati u letu brojnih jedinki leptira velikog i zagasitog livadnog plavca na lokalitetu livade u Zovju.

Facebook
Twitter
LinkedIn