Search
Close this search box.

Obavljen monitoring projektnog područja uz rijeku Dravu u sklopu projekta „LIFE RESTORE for MDD“

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije zajedno s izrađivačem studije i predstavnicima Hrvatskih šuma u čijoj se nadležnosti nalazi projektno područje, dana 6. svibnja 2024. godine obavila monitoring projektnog područja uz rijeku Dravu u blizini mjesta Legrad u sklopu projekta „LIFE RESTORE for MDD“. Monitoring je obavljen za potrebe izrade studije kojom će se utvrditi stanje biljnih invazivnih stranih vrsta na području aluvijalnih šuma u blizini ušća Mure u Dravu u dijelu Regionalnog parka Mura-Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji. Projektno područje nalazi se u zaštićenom području Regionalnog parka Mura-Drava, koje je i sastavni dio ekološke mreže Natura 2000 područja važnog za očuvanje vrsta, stanišnih tipova i ptica, te je ujedno i sastavni dio od strane UNESCO-a proglašenog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Svrha ovog projekta je očuvati i obnoviti najveći šumski ekosustav poplavnih šumskih staništa koja se nalaze duž rijeka Mure, Drave i Dunava. Tijekom obilaska utvrđeno je početno stanje rasprostranjenosti biljnih invazivni stranih vrsta koje Javna ustanova u okviru svojih projektnih aktivnosti, planira ukloniti s dijela aluvijalnih šuma  na tom području. Trenutno najveću zastupljenost na obiđenom području od invazivnih stranih vrsta zauzima čivitnjača/amorfa (Amorpha fruticosa) koja se proširila uz rubove aluvijalnih šuma. Nakon obilaska projektnog područja s predstavnicima Hrvatskih šuma i izrađivačem studije dogovoreno je da će se s obzirom da su invazivne strane vrste kao i sve biljne vrste vezane za vegetacijski period, obiđene lokacije ponovo obići kako bi se utvrdila moguća prisutnost i drugih invazivnih stranih vrsta na tom području.

Projekt je su-financiran sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili CINEA. Ni Europska unija ni CINEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Facebook
Twitter
LinkedIn