Search
Close this search box.

Obavijest o zimskom prebrojavanju ptica vodarica u 2024. godini

Kako bi pridonijela prikupljanju podataka o stanju ptičjih populacija Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i ove godine uključit će se u međunarodnu akciju zimskog prebrojavanja ptica vodarica u 2024. godini. Prvu aktivnost provesti će dana 18. siječnja na području rijeke Drave u blizini mjesta Legrad na lokalitetu Drava river-24 (231 – 240 rkm Legrad), identifikacijskog koda HR00347. U prebrojavanju će uz Javnu ustanovu sudjelovati i predstavnici Lovačke udruge „Kuna“ Legrad, te stručna osoba za provođenje Programa zaštite divljači za Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut“ za razdoblje od 2022. do 2032. godine.
Zimsko prebrojavanje ptica vodarica (IWC – International Waterbird Census) je međunarodna akcija pokrenuta davne 1967. godine na inicijativu Wetlands International. U Republici Hrvatskoj ptice vodarice se redovito broje svake godine još od 1968. godine. Brojenje se provodi tijekom mjeseca siječnja kad se ptice selice nalaze na svojim zimovalištima, a vodarice na nezaleđenim vodenim površinama.

Od strane IWC-a  na području Koprivničko-križevačke županije za brojanje ptica vodarica u 2024. godini predloženi su slijedeći lokaliteti:

  • Mura river-1 (0-10 rkm Veliki Pažut), identifikacijskog koda HR00382
  • Drava river-24 (231-240 rkm Legrad), identifikacijskog koda HR00347
  • Delekovec gravelpit, identifikacijskog koda HR00735
  • Keter gravelpit, identifikacijskog koda HR00761
  • Soderica 1 gravelpit, identifikacijskog koda HR00765
  • Drava river-23 (221-230 rkm Botovo), identifikacijskog koda HR00346
  • Drava river-22 (211-220 rkm Gabajeva Greda), identifikacijskog koda HR00345
  • Jeskovo oxbow, identifikacijskog koda HR00654
  • Drava river-21 (201-210 rkm Novo Virje), identifikacijskog koda HR00344
  • Drava river-20 (191-200 rkm Belavar), identifikacijskog koda HR00343

Ukoliko se ove godine želite uključiti u akciju zimskog prebrojavanje ptica vodarica na službenoj internetskoj stranici Udruge Biom (https://www.biom.hr/zimsko-prebrojavanje-ptica-vodarica-iwc-u-2024/) možete pronaći sve informacije i detaljne upute za sudjelovanje sa svim potrebnim materijalima, popisom nadležnih koordinatora, kartom, te tablicom s popisom lokaliteta za prebrojavanje ptica.

Facebook
Twitter
LinkedIn