Nova nalazišta bregunica na području Koprivničko-križevačke županije

Novo, a vrlo vjerojatno i najveće do sada u Koprivničko-križevačkoj županiji nađeno   nalazište-stanište, bregunica uočeno je u Legradu na području u kojem se provodi  istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Legrad-1“. To istraživanje provodi tvrtka Terra Energy Generation Company d.o.o. Zagreb sukladno dozvoli koju je izdalo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, dana 3. prosinca 2020. godine. Sredinom svibnja 2023. godine, odmah nakon uočavanja cca 400 gnijezda spomenutog novog staništa bregunica na teren je izašao nadležni viši inspektor zaštite prirode g. Hrvoje Stunković, iz sektora za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor, te izdao Rješenje kojim se u istražnom prostoru za geotermalne vode „Legrad-1“ na području Općina Legrad i Đelekovec u okviru provođenja istražnih radova na istražnoj bušotini „Legrad GT-2“, tek nakon sezone gniježđenja dopušta uklanjanje gnijezda i uznemiravanje gnijezdeće populacije bregunica na tom području.  Osim toga u tom rješenju provoditeljima istražnih radova uvjetovano je da radove  koji se odvijaju u blizini novo nađenog staništa bregunica mogu nastaviti uz uvjet da bregunice imaju nesmetan prilaz gnijezdima. Također je uvjetovano da prije početka radova sanacije (zatrpavanja) spomenute istražne lagune, izvoditelji radova kontaktiraju Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor, a  kako bi se utvrdilo da su ptice napustile gnijezda, te da izvoditelji mogu započeti radove sanacije (zatrpavanja) lagune. Predviđeno je da će to biti najranije 15. kolovoza u razdoblju izvan sezone gniježđenja, odnosno tek  kad se utvrdi da su bregunice  napustile gnijezda u tom istražnom području. Tijekom ponovljenog nadzora obavljenog u mjesecu lipnju  uočeno je  skoro duplo više gnijezda, odnosno cca 700 rupa gnijezda bregunica u istražnom prostoru „Legrad-1. Također je utvrđeno da ptice imaju  mir te da se  u laguni ne obavljaju nikakvi radovi, te da provoditelji radova planiraju nastavak radova kad ptice odu. 
Važno je napomenuti da su bregunice strogo zaštićene vrste, te se smatraju ambasadorom živih i zdravih rijeka.
Veličine su od oko 12 cm te spadaju u skupinu najmanjih europskih lastavica. S gornje strane tijela su sivo-smeđe boje, a s donje strane bijele boje s tankim smeđim pojasom na prsima.
Bregunice se gnijezde u kolonijama u kojima je često nekoliko stotina ili čak nekoliko tisuća parova. Gnijezde se obično na prirodnim, okomitim, strmim, erodiranim, zemljanim i pjeskovitim obalama nizinskih rijeka, rijetko šljunčarama. Takve strme i erodirane obale služe im kao zaštita od grabežljivaca. Sezona gniježđenja započinje im u proljeće, a svoja gnijezda grade kopanjem rupa u novo odronjenim riječnim obalama koje mogu biti i metar dubine. Na kraju dugog kanala nalazi se komora u kojoj se nalazi gnijezdo obloženo grančicama, perjem i travkama u koje ženka polaže svoja jaja. Prema gnijezdu  odnose se vrlo zaštitnički, braneći ga od predatora. Bregunica polaže i do 7 jaja na kojima sjedi oko dva tjedna. Mlade kad se izlegnu hrane oko 20 dana nakon čega oni napuštaju gnijezdo.
Bregunice se hrane malim letećim insektima, npr. komarcima, a zanimljivo je da jedna obitelj bregunica može pojesti i do 10.000 komaraca na dan.

Facebook
Twitter
LinkedIn