Search
Close this search box.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije obilježila Svjetski dan vlažnih staništa

Povodom obilježavanja Svjetskog dana vlažnih staništa 2024. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije na zaštićenim i Natura 2000 područjima kojima upravlja provela je brojne aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti provedana je dana 2. veljače 2024. godine, a to je bio obilazak i pregled nekoliko područja vlažnih staništa uz rijeku Dravu u Koprivničko-križevačkoj županiji.
Zajedno s načelnikom Općine Legrad obiđeno je područje jezera Šoderice na kojem se obavljaju radovi sanacije štete koja je nastala uslijed poplave u kolovozu 2023. godine. Obilaskom područja utvrđeno je da je do sada radovima sanacije uklonjeno drveće i smeće, te je zatrpan dio depresije zemljom. Nakon toga obiđeno je još nekoliko lokacija uz rijeku Dravu i to područje uz rijeku Dravu u blizini Šoderice na kojem je Javna ustanova u okviru projekta Three Rivers = One Aim formirala poučnu stazu i uz nju izgradila promatračnicu/vidikovac za ptice. Također je obiđeno i područje Libanovac kod Đelekovca koje je jedno od najvećih staništa bragunica u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na kraju je obiđeno i područje uz poučnu stazu u blizini ušća Mure u Dravu kod Legrada na kojem je Javna ustanova popravila uz poučnu stazu u poplavi uništene informativno-edukativne sadržaje, te u okviru projekta „DRAVA LIFE“ postavila nove klupe i koševe za smeće.
Praćenje spomenutih lokacija vlažnih staništa važan je dio aktivnosti Javne ustanove jer su to staništa koja su biološki najbogatija područja na Zemlji, na njima obitavaju brojne biljne i životinjske vrste, područja koja služe kao izvor vode, hrane i prirodni su spremnik ugljikova dioksida (CO2). Procijenjeno je da u posljednjih 50 godina izgubljeno je više od 50% vlažnih staništa u svijetu, te se vlažna staništa se smatraju najugroženijim ekosustavima u svijetu.

Facebook
Twitter
LinkedIn