Search
Close this search box.

Javna ustanova sudionike “Raftinga Hrvatskom Amazonom Drava 2024.” upoznala s bioraznolikošću rijeke Drave

Dana 6. i 7. srpnja 2024. godine organiziran je “Rafting Hrvatskom Amazonom – Drava 2024. godine” u Koprivničko-križevačkoj županiji na području rijeke Drave. Prvom danu raftinga koji je započeo okupljanjem sudionika na lokalitetu Halasz Csarda kod mjesta Legrad prisustvovala je i ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Željka Kolar koja je za sve sudionike raftinga održala kratko predavanje, te ih upoznala  s vrijednostima rijeke Drave, te njenim zaštićenim i Natura 2000 područjima u Koprivničko-križevačkoj županiji. Istaknula je kako je rijeka Drava jedna od posljednje sačuvanih polu prirodnih vodotoka u Srednjoj Europi koja obiluje velikom bioraznolikosti i krajobraznom raznolikosti, kao i geološkom raznolikosti i kulturno-tradicijskom baštinom zbog čega je njena važnost za zaštitu prepoznata na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini. Naglasila je kako je to višestruko zaštićeno prirodno vrijedno područje zaštićeno u kategoriji Regionalnog parka Mura-Drava, sastavni dio ekološke mreže Natura 2000 područja Gornji tok Drave, važno područje za očuvanje ptica, vrsta i stanišnih tipova, te je i sastavni dio od strane UNESCO-a proglašenog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. S obzirom da to područje obiluje velikom bioraznolikosti i krajobraznom raznolikosti sve sudionike raftinga upozorila je da se odgovorno ponašaju prilikom spusta ovim višestruko vrijednim prirodnim područjem, te da posebnu pozornost obrate prilikom zaustavljanja na sprudovima, koji su važna gnjezdilišta brojnim vrstama ptica, a osobito čigrama koje su ugrožena skupina ptica, te spadaju u strogo zaštićene vrste, kako ih nebi dodatno ugrozili. Također napomenula je da će prilikom obilaska uočiti i brojne druge ptice, a u rupama na strmim obalama moći će uočiti i mnoštvo bregunica kojima je sezona gniježđenja.
Nakon kratkog upoznavanja s prirodnim vrijednostima rijeke Drave puni dobre volje i adrenalina sudionici raftinga krenuli su na plovidbu rijekom Dravom.

Izvor fotografija: ePodravina.hr

Facebook
Twitter
LinkedIn