Search
Close this search box.

INFORMACIJA O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU PLANA UPRAVLJANJA REGIONALNIM PARKOM MURA-DRAVA I PRIDRUŽENIM ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE

Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007) izrađuje se u sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, a njega zajednički izrađuju: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije – „PRIRODA Varaždinske županije“, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije.

Javna rasprava o Prijedlogu Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže će započeti dana 9. rujna 2023. godine i trajat će do dana 8. listopada 2023. godine.

Obavijest o provođenju Javne rasprave o Prijedloga Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže objavljena je na internet stranicama https://zastita-prirode-kckzz.hr/, https://kckzz.hr/hr, https://www.medjimurska-priroda.info/, https://priroda-vz.hr/, http://virovitica-nature.hr/, https://www.obz-zastita-prirode.hr/ i dnevnom tisku novina Večernji list od dana 31. kolovoza 2023. godine.

Tijekom Javne rasprave o Prijedloga Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, javnosti i zainteresiranoj javnosti biti će omogućen uvid u Prijedlogu Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže i to:

 • u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije na adresi Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica, radnim danom od 10:00 do 13:00 sati
 • u prostorijama Međimurske prirode – Javna ustanova za zaštitu prirode, na adresi Trg međimurske prirode 1, Križovec – 40315 Mursko Središće, radnim danom od 10:00 do 13:00 sati
 • u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije – „PRIRODA Varaždinske županije“, na adresi Ulica Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin, radnim danom od 8:00 do 13:00 sati
 • u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, na adresi Noskovci 2/a, 33523 Čađavica, radnim danom od 08:00 do 13:00 sati
 • u prostorijama Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, na adresi Županijska 4/III, 31000 Osijek, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati
 • na internetskoj stranici https://zastita-prirode-kckzz.hr/
 • na internetskoj stranici https://kckzz.hr/hr/
 • na internetskoj stranici https://www.medjimurska-priroda.info/
 • na internetskoj stranici https://priroda-vz.hr/
 • na internetskoj stranici http://virovitica-nature.hr/
 • na internetskoj stranici https://www.obz-zastita-prirode.hr/

Javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže održati će se:

 • za dio Plana upravljanja koji se odnosi na Koprivničko-križevačku županiju u Koprivnici, dana 14. rujna 2023. godine (četvrtak) s početkom u 10:00 sati u Hotelu Zlatan, na adresi Varaždinska 177a, Koprivnica,
 • za dio Plana upravljanja koji se odnosi na Osječko-baranjsku županiju u Osijeku, dana 15. rujna 2023. godine (petak) s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije, na adresi Županijska 4, Osijek,
 • za dio Plana upravljanja koji se odnosi na Virovitičko-podravsku županiju u Noskovcima, dana 18. rujna 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 11:00 sati u  Posjetiteljskom centru Dravska priča, na adresi Noskovci 2/a, Čađavica,
 • za dio Plana upravljanja koji se odnosi na Varaždinsku županiju u Varaždinu, dana 19. rujna 2023. godine (utorak) s početkom u 09:00 sati u Skupštinskoj dvorani Varaždinske županije, na adresi Franjevački trg 7, Varaždin,
 • za dio Plana upravljanja koji se odnosi na Međimursku županiju u Čakovcu, dana 19. rujna 2023. godine (utorak) s početkom u 12:00 sati u prostorijama Tehnološko – inovacijskog centra Međimurje d.o.o., na adresi Ulica Bana Josipa Jelačića 22/b, Čakovec.

Tijekom javne rasprave javnost i zainteresirana javnost svoja mišljenja. primjedbe i prijedloge na Prijedlog Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže moći će:

 • upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida
 • davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
 • dostaviti zaključno s danom završetka javne rasprave u pisanom obliku na adresu Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica ili putem adrese elektroničke pošte info@zastita-prirode-kckzz.hr
 • dostaviti zaključno s danom završetka javne rasprave u pisanom obliku s naznakom „Očitovanje na Prijedlog Plana upravljanja“ na adresu Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Trg međimurske prirode 1, Križovec, 40315 Mursko Središće ili putem adrese elektroničke pošte pisarnica@medjimurska-priroda.info
 • dostaviti zaključno s danom završetka javne rasprave u pisanom obliku na adresu Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije – „PRIRODA Varaždinske županije“, Ulica Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin ili putem adrese elektroničke pošte zastita.prirode@vz.t-com.hr
 • dostaviti zaključno s danom završetka javne rasprave u pisanom obliku na adresu Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Noskovci 2/a, 33523 Čađavica ili putem adrese elektroničke pošte info@virovitica-nature.hr
 • dostaviti zaključno s danom završetka javne rasprave u pisanom obliku na adresu Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, Županijska 4/III, 31000 Osijek ili putem adrese elektroničke pošte info@obz-zastita-prirode.hr

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 • Obavijest o provođenju Javne rasprave o Prijedloga Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže možete vidjetiOVDJE
 • Prijedlog plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže možete vidjetiOVDJE
 • Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije o upućivanju Prijedloga Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na javnu raspravu možete vidjetiOVDJE

Facebook
Twitter
LinkedIn