Search
Close this search box.

Članovi Eko grupe Osnovne škole „Braća Radić“ i njihovi roditelji posjetili Školu uz rijeku Koprivničko-križevačke županije

Kako bi proširili svoje znanje o vodama u zavičaju, te biljnim i životinjskim vrstama vodenog staništa dana 15. lipnja 2023. godine 18 učenika 3.d razreda članovi Eko grupe Osnovne škole  „Braća Radić“ zajedno sa svojim roditeljima posjetili su Školu uz rijeku Koprivničko-križevačke županije koja je locirana na području ušća Mure u Dravu i Regionalnog parka Mura-Drava u blizini Legrada. Na tom području su im djelatnice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije održale edukativnu radionicu u kojoj su im kroz edukativno predavanje predstavile to zaštićeno područje koje je prepoznato ne samo na nacionalnoj razini, već i na europskoj i međunarodnoj razini.
Ravnateljica javne ustanove napomenula je kako je to višestruko zaštićeno područje ne samo kao regionalni park, već je to područje i sastavni dio ekološke mreže Natura 2000 značajno za očuvanje ciljnih vrsta i stanišnih tipova, te ptica, ali je i ujedno i sastavni dio UNESCO-vog proglašenog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Također je spomenula kako se područje Regionalnog parka Mura-Drava proteže kroz pet županija, te kako ono obiluje brojnim biljnim i životinjskim vrstama od kojih su neke rijetke i strogo zaštićene, a posebice se osvrnula na dabra koji je prije 25 godina ponovo unesen na područje na kojem se sada nalaze.
Na poučnoj stazi, te informativno-edukativnim tablama koje su postavljeneuz nju učenici su dobili više informacija o rijekama Muri i Dravi, pticama i strogo zaštićenim vrstama koje obitavaju na tom području, ali i o invazivnim stranim vrstama koje su ovdje prisutne, a koje su prijetnja zavičajnim vrstama.
Poučnom stazom došli su do Škole uz rijeku Koprivničko-križevačke županije u kojoj su utvrdili stečeno znanje rješavajući edukativne listiće koje im je pripremila javna ustanova, ali i slažući slagalicu o najčešćim biljnim i životinjskim vrstama područja ušća Mure u Dravu. Javna ustanova im je pripremila i dalekozore kojima su  promatrali ovo prirodno vrijedno područje.
Osim toga na edukativnom šesterokutu pročitali su dodatne informacije ne samo o bioraznolikosti područja Regionalnog parka Mura-Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji, već i o kulturno-tradicijskoj baštini tog područja.

Facebook
Twitter
LinkedIn