Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti
Srijeda, 25 Svi 2022

U Koprivničko-križevačkoj županiji održano županijsko stručno vijeće nastavnika biologije

E-mail Ispis PDF

      U okviru svojih edukativnih aktivnosti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije suradnjom s Županijskim stručnim vijećem nastavnika biologije i kemije u osnovnim školama s područja cijele Koprivničko-križevačke županije i njihovim voditeljem profesorom Miroslavom Kanisekom u zgradi Koprivničko-križevačke županije organizira je i održala stručni skup.

Na skupu je sudjelovalo dvadeset i devet nastavnika biologije i kemije osnovnih škola s područja cijele Koprivničko-križevačke županije.

Nakon pozdravnih riječi organizatora, voditelja Županijskog stručnog vijeća nastavnika biologije profesora Miroslava Kaniseka i ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Željke Kolar, skup je u ime Koprivničko-križevačke županije pozdravila pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine gđa. Branka Cuki. Ona je sudionicima zaželjela dobrodošlicu, pohvalila dobru suradnju županije i njene Javne ustanove sa školama, te iskazala nadu da će i ovaj skup dati ideje i rezultirati novom budućom još boljom suradnjom škola s županijom i njenom Javnom ustanovom. Također je svim nastavnicima i njihovim učenicima zaželjela uspješnu novu školsku godinu te se zahvalila svim prisutnima koji su spremni provoditi redovito usavršavanje s ciljem provođenja kvalitetnije nastave.

Nakon pozdravnih riječi uslijedile su različite stručne teme skupa.

Stručna suradnica u Javnoj ustanovi gđa. Marta Lenac, dipl.ing. održala je predavanje pod nazivom „Kemija u svemiru". U okviru toga predavanja sudionici su dobili informacije o ulozi kemije u procesu istraživanja svemira, prezentirane su zanimljivosti vezane za kemijska istraživanja svemira, te metodologije koje se koriste u proučavanju svemira.

Ravnateljica Javne ustanove Željka Kolar informirala je prisutne o aktualnim domaćim i EU projektima Javne ustanove, te mogućnostima suradnje sa školama i uključivanja učenika u edukacije i prezentacije koje će se odvijati u okviru tih projekata. Posebno je dat naglasak na aktivnost promatranja ptica u okviru projekta „Tri rijeke = jedan cilj", te aktivnostima koje će se odvijati u okviru projekta „Tjedan prirodoslovlja na Đurđevačkim pijescima" koji se planira održavati od 19. do 26. listopada 2015. godine. Predstavljen je plan rada tog projekta, termini i aktivnosti koje se planiraju na terenima Đurđevačkih pijesaka, te termini predavanja i radionica. Napomenuto je da se škole i učenici mogu uključiti u brojne aktivnosti s naznakom kako se zainteresirane škole mogu prijaviti Javnoj ustanovi.

Također je predstavljen i započeti višegodišnji projekt kojeg koordinira i sufinancira Javna ustanova, a njegov naziv je „Monitoring deseteronožnih rakova (Astacidae) na području Koprivničke Podravine". Taj projekt predstavio je njegov voditelj profesor Miroslav Samardžić. Posebno su bili zanimljivi i primjerci nekoliko jedinki tih rakova koji su ulovljeni na projektnom području, stavljeni u adekvatne posude s vodom i pokazani sudionicima skupa.

Predavanje o mini plakatu u nastavi, kako se on osmišljava, radi, što je pri tom važno, kako se biraju teme i na što treba upozoriti učenike prilikom njegove izrade i osmišljavanja, te kako se on upotrebljava u svojoj prezentaciji iznio je profesor Miroslav Kanisek. Nakon toga sudionici su dobili praktični dio zadatka radionice u skupinama su započeli izradu mini plakata te uvidjeli koje su dobre strane ove metode za ponavljanje i uvježbavanje pojedinih pojmova.

Na kraju skupa predavanje pod nazivom „Vode Paklenice" održao je profesor Goran Višak, a predavanje pod nazivom „Biljke Paklenice", profesorica Ana Marija Bobovčan,

Nakon svih provedenih i dnevnim redom skupa održanih aktivnosti donijet je zaključak da će sve prezentirane teme skupa koristiti prisutnim učiteljicama i učiteljima kod kvalitetnijeg i boljeg podučavanja njihovih učenika, te unaprijediti suradnju županije i njene Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s njima i njihovim školama.

01 030204050607

Obavljena ručna košnja na zaštićenom lokalitetu livade u Zovju kod Đelekovca

E-mail Ispis PDF

      Poštivajući odrednice koje proizlaze iz propisanih Mjera zaštite za Spomenik prirode: „Mali zoološki lokalitet livade u Zovju kod Đelekovca" na tom lokalitetu sukladno optimalnom agrotehničkom roku početkom lipnja obavljena je ručna košnja trave. Ta aktivnost se provodi svake godine i jedan je od neophodnih zahvata važnih za očuvanja staništa dvije vrste danjih leptira livadnih plavaca i to Velikog livadnog plavca (Maculinea teleius) i Zagasitog livadnog plavca (Maculinea nausithous). Upravo ti leptiri temeljno su obilježje i razlog zaštite tog malog livadnog lokaliteta koji je sukladno Zakonu o zaštiti prirode zaštićen kao Spomenik prirode: „Mali zoološki lokalitet livade u Zovju kod Đelekovca", a i dio je ekološke mreže Republike Hrvatske, odnosno europski važnog NATURA 2000 područja.

Cilj košnje ove lokaliteta je očuvanti to vlažno livadno stanište i tako omogućiti rast i opstanak biljke krvare (Sanguisorba officinalis) na koju Veliki i Zagasiti livadni plavac odlažu jaja. Za normalan razvoj tih leptira veliku važnost imaju i određene vrste mrava koje tu obitavaju. Kako bi se očuvali njihovi mravinjaci košnja je obavljena ručno, a mravinjaci označeni su drvenim kolčićima.

Nakon ove aktivnosti u drugoj polovici srpnja nadamo se da ćemo ponovo moći uživati uz let mnogobrojnih jedinki Velikog i Zagasitog livadnog plavaca na lokalitetu livade u Zovju kod Đelekovca.

1-P10100361-P10100381-P10100401-P10100431-P1010044

Učenje o prirodi našeg kraja i njenom očuvanju

E-mail Ispis PDF

     Suradnjom Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s Osnovnom školom „Braća Radić" iz Koprivnice u repaškim šumama, na području Značajnog krajobraza Čambina i Posebnom geografsko-botaničkom rezervatu Đurđevački pijesci sa trideset petero učenika provedene su brojne aktivnosti s ciljem učenja i produbljivanja znanja o zaštićenoj prirodi našeg kraja, njenim posebno vrijednim dijelovima i njihovom očuvanju. Napomenuto je da su svi ti zaštićeni dijelovi prirode i dijelovi Ekološke mreže Republike Hrvatske odnosno NATURA 2000 područja, te su važni zbog svoje bioraznolikosti ne samo za Hrvatsku nego i Europu.

Djelatnice Javne ustanove Željka Kolar i Marta Lenac na svakom od navedenih lokaliteta stručnom prezentacijom predstavile su njihove prirodne jedinstvenosti i vrijednosti važne za zaštitu. Ukazale su na činjenicu da su repaške šume poznate po hrastu lužnjaku. Obiđen je i spomenik prirode skupina zaštićenih hrastova lužnjaka u parku šumarije Repaš gdje su nam domaćini bili predstavnici Hrvatskih šuma. Njihova djelatnica dipl. ing. šumarstva Mirjana Molvarec ukazala je na činjenicu da su to vjerojatno najstarija stabla hrasta lužnjaka u Hrvatskoj i stara su preko 300 godina. Od nje smo saznali i nekoliko legendi koje se vežu uz Repaš i povijesti ovog kraja.

Na jezeru Čambina održane su znanstvene i umjetničke radionice. Osim kukaca, istraživane su i vrste drveća koje ovdje rastu. Učenici su poučeni kako pojedine vrste drveća prepoznati, uzimali su otiske kore drveća koji će se kasnije koristiti za edukaciju drugih učenika, mjerili su obujam pojedinih vrsta drveća, učili o simbolizmu hrasta kroz ljudsku povijest, a ispričani su im neki od staroslavenskih mitova koji govore o tome kako su u davna vremena ljudi objašnjavali pojave u prirodi.

Na Đurđevačkim pijescima učenici i njihovi nastavnici ne samo da su čuli o prirodnim vrijednostima „Hrvatske Sahare" i tog područja kojeg su ljudi prozvali „Krvavim pijescima", već su sve njene posebnosti i osjetili hodanjem bosim nogama po vrelom pijesku, mirisom pelina i majčine dušice, šuškanjem i utrkom brojnih kukaca i guštera, pjevom fazana, lelujanju biljaka pješčarki na vjetru i prekrasnim pogledom s vidikovca koji je smješten u središnjem dijelu te u Hrvatskoj po mnogočemu jedinstvene i jedine „Hrvatske Sahare".

0102030405060708091011121314

Započeo projekt „Monitoring zaštićenih vrsta strizibuba na području Koprivničko-križevačke županije“

E-mail Ispis PDF

       S obzirom da područje Koprivničko-križevačke županije karakterizira bioraznolikost šumskih ekosustava, a pokazatelji bioraznolikosti naših šuma su prije svega zaštićene vrste koje su u većini zemalja Europske Unije rijetke te se nalaze na popisu Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore u našoj županiji provoditi će se projekt pod nazivom „Monitoring zaštićenih vrsta strizibuba na području Koprivničko-križevačke županije".

Taj projekt provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom Centrom za urbane i privatne šume Varaždin. Predviđeno je istraživanje i praćenje pojave i brojnosti saproksilnih kornjaša i to 4 vrste strizibuba: običnog jelenka (Lucanus cervus), velike hrastove strizibube (Cerambyx cerdo), mrke strizibube (Morimus funereus) i alpske strizibube (Rosalia alpina).

Projekt će se provoditi na dva lokaliteta u sklopu zaštićenih dijelova prirode na području Koprivničko-križevačke županije, a to su Posebni botanički rezervat šumske vegetacije Dugačko brdo i Regionalni park Mura-Drava na području šume Repaš (oko Spomenika prirode skupine stabala hrasta lužnjaka smještenih u parku koji okružuje zgradu Šumarije Repaš).

Cilj projekta je utvrditi prisutnost i brojnost istraživanih vrsta, te edukacija obrazovnih institucija i školske djece o ulozi tih vrsta u šumskim ekosustavima.

Pratiti će se pojava odraslih oblika kukaca, a koristiti će se isključivo neinvazivne metode dnevnih transekata i klopki (na trupcima i stablima) u sklopu kojih će se pronađene jedinke nakon fotografiranja ispuštati u prirodno stanište odmah na terenu.

Edukacija obrazovnih institucija i školske djece planira se kroz sudjelovanje u terenskim aktivnostima te održavanjem predavanja po završetku terenskih poslova i obrade podataka.

Terenski dio provedbe projekta Javna ustanova započela je suradnjom i posjetom grupe učenika Osnovne škole Đuro Ester iz Koprivnice i njihovog nastavnika profesora Miroslava Kaniseka lokalitetu Posebnog botaničkog rezervata šumske vegetacije Dugačko brdo, te trideset petero učenika Osnovne škole „Braća Radić" iz Koprivnice na lokalitetu Regionalnog parka Mura-Drava na području šume Repaš i Značajnog krajobraza Čambina, te oko Spomenika prirode skupine stabala hrasta lužnjaka smještenih u parku koji okružuje zgradu Šumarije Repaš. U okviru terenskog obilaska tih lokaliteta voditelj projekta mr.sc. Miljenko Županić, dipl.ing.šum. iz Hrvatskog šumarskog instituta, Centra za urbane i privatne šume Varaždin, pokazao je učenicima kako se izrađuju i postavljaju klopke za kukce, kako se traže kukci i koje se metode koriste za ispitivanje broja vrste kukaca koji žive na nekom području.

Navedenim aktivnostima započelo je provođenje projekta „Monitoring zaštićenih vrsta strizibuba na području Koprivničko-križevačke županije", a intenzivno praćenje će se odvijati tijekom lipnja i srpnja jer se prema litreraturnim navodima u to vrijeme događa najveća aktivnost odraslih oblika istraživanih vrsta. Predviđen završetak projekta je 31. prosinac 2015. godine.

01020306050708091112131415

Stranica 11 od 29