Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti
Utorak, 18 Ruj 2018

Nastavak projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)‟ na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini

E-mail Ispis PDF

       S ciljem zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikostitemeljem sklopljenog ugovora između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i u 2014 godini provodit će se projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2014. godini.

Tim projektom vlasnici ili korisnici stambenih ili gospodarskih ili drugih građevinskih objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode mogu dobiti naknadu u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu. Ugovorom o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekta biološke i krajobrazne raznolikosti „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)‟ u 2014. godini Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost davanjem sredstva pomoći sufinancira pola iznosa naknade odnosno 350,00 kuna po gnijezdu rode svakom vlasniku ili korisniku građevinskog objekta na kojima se to gnijezdo nalazi dok preostalih 350,00 kuna osigurava Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije. Naknada služi za očuvanje gnijezda bijele rode na građevinskim objektima u Koprivničko-križevačkoj županiji na kojima se to gnijezdo nalazi.

Bijela roda (Ciconia ciconia) pripada europskim gnjezdaricama i strogo je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine‟ broj 80/13) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine‟ broj 144/13).

Imajući u vidu činjenicu da je život i opstanak zaštićene vrste bijele rode neizostavno vezan za seosku sredinu i ljude, očuvanje gnijezda na građevinskim objektima i dodjela poticajnih sredstava, važan je segment u zaštiti ove močvarne ptice koja je pokazatelj bioraznolikosti i suživota čovjeka i prirode.

Ovaj projekt započeo je 2010. godine, a njegov cilj je kroz očuvanje i zaštitu populacije bijele rode pridonijeti očuvanju područja i prostora u kojem se nalaze.

Da bi vlasnici ili korisnici ostvarili naknadu u iznosu od 700,00 kuna moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

   - kopiju osobne iskaznice vlasnika ili korisnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekata na kojima se to gnijezdo nalazi,

   - kopiju dokumenta koji govori o vlasništvu ili posjedu objekta na kojem se to gnijezdo nalazi,

   - podatke o IBAN broju računa vlasnika ili korisnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekata na kojem se to gnijezdo nalazi na koji će se uplatiti naknada,

   - potpisanu Izjavu o vjerodostojnosti dostavljenih podataka,

   - fotografiju gnijezda bijele rode za koje tražite potporu.

Dodatne informacije o projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode‟ na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini možete dobiti svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati na broj telefona 048/ 621 790 ili putem elektroničke pošte na adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Svu potrebnu dokumentaciju vlasnici objekata na čijim krovovima se nalaze aktivna gnijezda bijele rode mogu dostaviti osobno ili poštom na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica ili putem faxa: 048/ 621-707 najkasnije do 30. lipnja 2014. godine.

Obilježavanje Dan zaštite prirode i Međunarodnog dana bioraznolikosti

E-mail Ispis PDF

        Dan zaštite prirode i Međunarodnim dan bioraznolikosti 22. svibanj Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije obilježava brojnim dvotjednim aktivnostima vezanim za zaštitu prirode i zaštićene dijelove prirode. Na zaštićenim područjima kao i u područjima NATURA 2000 održane su brojne edukativne prezentacije i terenska nastava za učenike osnovnih i srednjih škola ne samo iz Koprivničko-križevačke već i iz drugih škola s područja drugih hrvatskih županija. Tiskani su i edukativno promidžbeni materijali o zaštićenim dijelovima prirode u Koprivničko-križevačkoj županiji.

U izlogu knjižnice i čitaonice Fran Galović u Koprivnici postavljeni su edukativni plakati prezentiraju i daju informacije o bijeloj rodi (Ciconia ciconia) i daju informacije o aktualnim projektima vezanim za tu europsku gnjezdaricu koja je strogo zaštićena Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine‟ broj 80/13.) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine‟ broj 144/13.). Na tim plakatima ukazuje se na činjenicu da je život i opstanak zaštićene vrste bijele rode neizostavno vezan za seosku sredinu i ljude, te da je prisutnost i velika brojnost te ptice pokazatelj dobrog suživota čovjeka i prirode, kao i bioraznolikosti.

Očuvanje bioraznolikosti, održivo korištenje njenih komponenti te pravedna raspodjela dobrobiti koje proizlaze iz korištenja prirodnih i genetskih izvora cilj je koji proizlazi i iz Konvencije o biološkoj raznolikosti kao jednog od najvažnijih međunarodnih propisa u području zaštite prirode. Upravo da bi ukazali na bioraznolikost kao globalnu vrijednost od neprocjenjivog značaja za sadašnje i buduće generacije Ujedinjeni narodi proglasili su 22. svibanj Međunarodnim danom bioraznolikosti, a donošenjem Zakona o zaštiti prirode 2003. godine proglasio Sabor Republike Hrvatske taj dan proglasio je ujedno i Danom zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.

Međunarodni dan bioraznolikosti svake se godine posvećuje jednoj ključnoj temi vezanoj uz bioraznolikost kao što je poljoprivreda, klimatske promjene, invazivne strane vrste ili šume. Te se svake godine obilježava raznim odgojnim, obrazovnim, rekreativnim, stručnim te drugim aktivnostima koje organiziraju nadležno ministarstvo, Državni zavod za zaštitu prirode, javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i prirodnim vrijednostima te mnoge udruge i drugi dionici.

Takve a i brojne slične aktivnosti pridonose očuvanju hrvatske prirode te je Hrvatska po biološkoj raznolikosti u samom europskom vrhu. U svim njenim područjima, nizinskim, planinskim i obalnim, karakterizira je velika raznolikost staništa što je rezultiralo bogatstvom vrsta. Službeno je zabilježeno oko 40.000 vrsta, iako se procjenjuje da ih je između 50.000 i 100.000. Bogatstvo vrsta očituje se i u endemičnosti. Zabilježen je i znatan broj endema u području flore zabilježeno je preko 480 vrsta, od kojih je među najpoznatijima Velebitska degenija. Iz svega navedenog možemo zaključiti da se u Hrvatskoj nalazi i značajan dio populacija mnogih vrsta ugroženih na europskom nivou, te Hrvatska kao takva ima veliko i neprocjenjivo prirodno bogatstvo, koje valja očuvati i njegovo očuvanje promovirati i poticati i kroz prigodno obilježavanje važnih datuma za zaštitu prirode kao što je i Hrvatske ogleda se i u zaštićenim područjima, 19 nacionalnih parkova i parkova prirode Dan zaštite prirode i Međunarodnog dana bioraznolikosti

0102030405060708091011

Održane aktivnosti u sklopu projekta „Zdrav za 5‟ na jezeru Šoderica

E-mail Ispis PDF

resize2U okviru suradnje s Policijskom upravom Koprivničko-križevačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije bila je sudionik jedne od niza aktivnosti u sklopu 2. Komponente projekta „Zdrav za 5‟ koja je održana 20. svibnja 2014. godine na jezeru Šoderica, u području „Lazina‟ kod ronilačkog kluba.

Za učenike prvih i drugih razreda Obrtničke škole, Srednje škole i Gimnazije „Fran Galović‟ Koprivnica, njih oko devedeset.

Ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije gđa. Željka Kolar održala je edukativno-informativno predavanje o zaštićenom području Regionalnog parka Mura-Drava, njegovim temeljnim obilježjima i svrhom zaštite. Napomenula je kako je područje Regionalnog parka Mura-Drava ujedno i područje Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav između Republike Hrvatske i Republike Mađarske, te ekološke mreže Republike Hrvatske koje je na europskoj razini zaštićeno kao NATURA 2000 područje. S daljnjim upoznavanjem s pravilima ponašanja u tom zaštićenom području predstavnici Udruge „Drava dokumentacijski centar‟ učenike su upoznali s projektom „Nek' nas Drava spoji‟ koji promiče zdrave stilove života i organizirano provođenje slobodnog vremena mladih s naglaskom na promjenu stavova vezanih za ovisnosti, u sklopu kojega je organizirano timsko veslanje po jezeru Šoderica u nekoliko grupa.

Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, služba spašavanja života na vodi, upoznalo je učenike s načinima spašavanja unesrećenih, podijeli letke koji govore o kodeksu sigurnosti na vodi, predstavili zanimanje spasioca i opasnosti na vodi. Predstavnici Hrvatske gorske službe spašavanja, stanica Bjelovar-obavještajna točka Koprivnica, prezentirali su opremu koju koriste u svojem radu i na konkretnim primjerima iz svoje prakse predočili učenicima na koji način funkcionira rad njihove službe. Policijski službenici Policijske postaje Koprivnica i Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa učenicima su održali predavanje o ovisnostima o alkoholu i drogama, s naglaskom na utjecaj tih sredstava u prometu na cestama, dok je interventna jedinica policije prezentirala opremu, prikazala rad ronioca i vježbu vodiča službenog psa s psom, a policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu održao je edukaciju o minsko-eksplozivnim sredstvima, te je učenike upoznao s opasnostima koje od njih prijete i s postupkom u slučaju njihovog pronalaska.

Zajednički slogan svih održanih aktivnosti bio je: „NE drogi, NE alkoholu, NE igrama na sreću-ŽIVI ZDRAVO, BUDI ZDRAV JER ČIST OKOLIŠ JE ZDRAVA BUDUĆNOST‟.

Navedene aktivnosti bile su jedne od niza aktivnosti kojima je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije obilježila Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj koji je ujedno i Međunarodni dan biološke raznolikosti.


01020304050607080911121314

Olujno nevrijeme srušilo Spomenik prirode staro stablo lipe (Tilia L.) u Novigradu Podravskom

E-mail Ispis PDF

         U četvrtak dana 15. svibnja 2014. godine u ranim jutarnjim satima srušilo se staro stablo lipe u parku „Pod lipama‟ u Novigradu Podravskom, zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode kao spomenik prirode. Prvo oštećenje i odlamanje polovice tog stabla uzrokovao je za naše područje neuobičajeno jak nalet vjetra u popodnevnim satima prethodnog dana. Taj nemili događaj poremetio je i narušio statiku ostatka stabla, te je koordinacijom Općine Novigrad Podravski i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko križevačke županije angažirana policija koja je zbog opasnosti od rušenja ostatka stabla na obližnju ulicu Trnovec istu zatvorila za promet i prolaz pješaka.

Nakon rušenja, dio stabla koji je pao na spomenutu prometnicu, uklonila je komunalna služba Općine Novigrad Podravski, dok će preostali dijelovi srušenog stabla biti uklonjeni naknadno čim to vremenske prilike budu dozvolile.

Odluku o proglašenju starog stabla lipe (Tilia L.) spomenikom prirode sukladno Zakonu o zaštiti prirode donijela je Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na svojoj sjednici održanoj krajem ožujka 2002. godine. Osim dugovječnosti i velike starosti koja se sada procjenjuje na približno 340 godina cilj zaštite bio je očuvati višestoljetno stablo lipe izuzetne prirodne, estetske i povijesne vrijednosti.

Bez obzira što se u parku „Pod lipama‟ u Novigradu Podravskom nalaze i druga raznovrsna i puno mlađa stabla, najstariji mještani sjećaju se iz svoje prošlosti upravo samo ovog stabla lipe.

Razlog tome je niz događaja pogotovo onih iz davne prošlosti, vezanih za to stablo, odnosno prostor ispod i oko njega. Prema usmenoj predaji kao i podacima navedenim u knjizi poznatog povjesničara profesora Blaža Mađera „Časti i u dobru zavičaju‟ ovo stablo je zasađeno zajedno s još nekoliko lipa (koje danas više ne postoje) 1676. godine. Zasadio ga je Fran Pevalek poznat za Novigrad Podravski kao povijesno značajna osoba, kreator društvenog i političkog života tog mjesta. On je u drugoj polovici 19. stoljeća bio općinski načelnik, zastupnik u Hrvatskom saboru, osnivač knjižnice, utemeljitelj vatrogasnog društva, ... Sadnja se vršila prema nalogu kapetana kumpanije novigradske Alfreda baruna Scholtena, koji je veliku pažnju posvećivao upravo sadnji drveća. Stoga je bilo kakvo oštećivanje tih nasada najstrože kažnjavao globom i batinama. Kazne batinanja ili kako se to u Novigradu Podravskom popularno zvalo „šibanje‟ za razne prekršaje ondašnja vlast provodila je u parku „Pod lipama‟ upravo pod ovim stablom lipe.

Osim toga vezano za to stablo postoji i niz drugih povijesnih događaja iz kulturnog, političkog i športskog života Novigrada Podravskog. Ispod lipe održavani su raznovrsni značajni politički skupovi, zabave, folklorne i kazališne predstave na otvorenom...

Bez obzira na velike napore i zahvate sanacije koji su višekratno obavljani, starost i nepovoljne vremenske prilike bile su jače od želje da se produži životni vijek i što duže sačuvao višestoljetno staro stablo lipe u parku „Pod lipama‟ u Novigradu Podravskom, ali uspomena na taj zaštićeni spomenik prirode, na njegovu prirodnu, kulturnu, povijesnu i estetsku vrijednost ostat će u sjećanju ne samo kod brojnih mještana Novigrada Podravskog već i svih onih koji su to stablo makar samo jedanput vidjeli ili o njemu slušali.

01 02030405060708091011121314

Stranica 10 od 24