Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti
Srijeda, 06 Srp 2022

Obavljena ručna košnja spomenika prirode: „Mali zoološki lokalitet livade u Zovju kod Đelekovca"

E-mail Ispis PDF

Sukladno optimalnom agrotehničkom u roku, a u skladu s propisanim Mjerama zaštite za Spomenik prirode: „Mali zoološki lokalitet livade u Zovju kod Đelekovca" početkom lipnja obavljena je ručna košnja trave na tom zaštićenom lokalitetu. Cilj te aktivnosti koja se provodi svake godine je očuvati vlažno livadno stanište i takoomogućiti rast i opstanak biljke krvare (Sanguisorba officinalis) na koju dvije vrste danjih leptira livadnih plavaca i to veliki livadni plavc (Maculinea teleius) i zagasiti livadni plavc (Maculinea nausithous) odlažu jaja. Ti leptiri temeljno su obilježje i razlog zaštite tog malog livadnog lokaliteta koji je sukladno Zakonu o zaštiti prirode zaštićen kao Spomenik prirode: „Mali zoološki lokalitet livade u Zovju kod Đelekovca", a i dio je ekološke mreže Republike Hrvatske, odnosno europski važnog NATURA 2000 područja.

Prije početka košnje drvenim kolčićima na livadi su označena mjesta lokacija mravinjaka staništa mrava, također važnih za odlaganje jaja i razvoj leptira na tom zaštićenom lokalitetu.

Prije same košnje obnovljene su i pričvršćene info oznake te zamijenjeno staklo na info ploči koja daje informacije o prirodnoj važnosti tog lokalitera njegovog staništa, flore i faune.

Let mnogobrojnih jedinki velikog i zagasitog livadnog plavaca na lokalitetu livade u Zovju kod Đelekovca očekuje u drugoj polovici srpnja.

IMG 1113-001IMG 1143-001IMG 1144-001IMG 1149-001IMG 1177

U sklopu projekta „Zaštita Europske linije života-uspostava Prekograničnog rezervata biosfere duž Mure, Drave i Dunava“održano predavanje o bregunicama

E-mail Ispis PDF

U okviru projekta projekta „Zaštita Europske linije života – uspostava Prekograničnog rezervata biosfere duž Mure, Drave i Dunava" u kojem je jedan od suradnika i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, dana 4. svibnja 2016. godine u Osnovnoj školi Braća Radić u Koprivnici organizirano je i održano predavanje pod nazivom „Monitoring bregunica na rijeci Dravi". Predavanje je održao naš poznati ornitolog, a ujedno i koordinator monitoringa bregunica, Ivan Darko Grlica iz Prirodoslovnog društva „Drava".

U uvodnom dijelu predavanja učenicima je predstavljen Program praćenja bregunice i njenog staništa te je napomenuto da se kroz spomenuti monitoring pomoću standardizirane metodologije prate promjene u brojnom stanju bregunice. Provodi ga Prirodoslovno društvo „Drava" u suradnji s Zavodom za ornitologiju, Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu (HAOP), Javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i nevladinim udrugama. Prema podacima iz tog monitoringa procijenjeno je da je u 2002. godini u Hrvatskoj bilo 25.000–30.000 parova bregunica.

Sustavno praćenje bregunica na rijeci Dravi započelo je 2005. godine. Prema podacima iz 2014. godine procijenjeno da u Hrvatskoj gnijezdi od 6.579 do 8.007 parova bregunica, a u 2015. godini na rijeci Dravi zabilježeno je 3.939 parova bregunica. Najveća zabilježena kolonija tijekom provedbe monitoringa nalazila se na desnoj obali, na 62 rkm rijeke Drave kod naselja Gat, a imala je 5.000 parova bregunica.

U predavanju je napomenuto da je Bregunica (Riparia riparia) vrsta koju prvenstveno ugrožava čovjek uništavajući njena staništa.

Bregunica za svoja gnjezdilišta koristi neobrasle strmo odronjene obale u kojima kopa rupe, a uspješnost gniježđenja raste s veličinom kolonije.

Prva aktivnost na koloniji je kopanje rupa, zatim leženje i hranjenje mladunaca, no pri tom je vrlo važno očuvanje strmih obala, staništa bregunica koju prvenstveno ugrožava čovjek.

Stoga je opravdana činjenica da je upravo bregunica kao jedna od najugroženijih vrsta ptica duž Drave od strane Hrvatskog Svjetskog fonda za zaštitu prirode (WWF-a), nevladinih udruga, Prirodoslovnog društva Drava, udruge Zeleni Osijek, Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode, udruge Baobab, udruge ZEUS i Matis rafting kluba, proglašena za hrvatsku pticu 2016. godine.

Učenicima je posebno naglašeno da rijeka Drava povezuje pet srednjoeuropskih zemalja čineći „liniju života" za bogat biljni i životinjski svijet čiji je dio i bregunica jedna mala ali nadasve važna vrsta koja nastanjuju njene obale.

Osim ovakvih predavanja o bregunicama, za skupinu djece iz škola koje su suradnici u projektu i to iz Koprivničko-križevačke županije, Međimurske, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije planiran je jednodnevni zajednički odlazak na lokacije gdje obitava kolonija bregunica na Libanovcu i Jelkušu, te su provedene aktivnosti čišćenja i pripreme ključnih lokacija obale potrebnih za dolazak i gniježđenje bregunica, te brojne druge promotivne aktivnosti s ciljem očuvanju rijetkih i ugroženih staništa i jedinki ugroženih ptica - bregunice.

IMG 0551IMG 0571

bregunice 1

Provedena „Zelena čistka 2016“ na području Posebnog rezervata Veliki Pažut i dijelu Regionalnog Parka Mura-Drava kod Legrada

E-mail Ispis PDF

zelena-cistka-midiU sklopu svjetske akcije World Cleanup na području cijele Hrvatske i ove godine provedene su mnoge aktivnosti nacionalne kampanje Zelena čistka 2016. Cilj tih aktivnosti bio je okupiti Hrvatsku u rješavanju zajedničkog problema – otpada. Zelena čistkadio je globalnog pokretaLet's do it! koji okuplja aktivne građane i organizacije u najvećem volonterskom projektu u povijesti čovječanstva. Cilj je u jednom danu ukloniti što veće količine ilegalno odloženog otpada. Ideja je 2008. godine krenula iz estonske građanske inicijative Let's do it! (Učinimo to!), koja je organizirala akciju u kojoj je sudjelovalo 50.000 volontera, koji su u jednom danu očistili 10.000 tona otpada s budžetom od 500.000 eura. U normalnim okolnostima državi bi za to bile potrebne 3 godine i više od 22 milijuna eura!

Divlja odlagališta otpada predstavljaju iznimno veliku opasnost za okoliš, prvenstveno zbog onečišćenja tla, zraka te voda, kao i mora. Kao mogući izvori zaraza direktno ili indirektno utječu na zdravlje ljudi i ostalih živih organizama, a u ljetnim mjesecima često su i izvori požara. Većina divljih odlagališta otpada sadrži otpad iz domaćinstava, ali i velike količine građevinskog, čak i opasnog otpada.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u subotu 23. travnja 2016. godine uključila se u Zelenu čistku putem aktivnosti koje su održane na zaštićenom području Posebnog rezervata Veliki Pažut i dijela Regionalnog Parka Mura-Drava kod Legrada.

U suradnji s Lovačkom udrugom „Kuna" Legrad, ekološkom udrugom Eko Legrad akciji su se pridružili i učenici entuzijasti i ljubitelji prirode iz OŠ Legrad te predstavnici Općine Legrad od smeća i otpada očišćeno je i područje na dijelu Regionalnog parka Mura-Drava evidentirana lokacija kao važno Natura 2000 područje za ptice i područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove. Nakon prikupljanja prikupljeni otpad je odvezen na općinsko odlagalište.

Cilj ovogodišnje zelene čistke bio je buđenje svijesti o stvaranju i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje, koja je naše zajedničko dobro, prvi je korak na tom putu.

IMG 0270IMG 0271IMG 0319

Sudionici 52. Državnog natjecanja iz biologije posjetili zaštićena područja naše županije

E-mail Ispis PDF

Najbolji biolozi njih 115, učenici sedmog i osmog razreda osnovne škole, te iz prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda gimnazija i srednjih škola i to iz četrnaest hrvatskih županija i Grada Zagreba, sudjelovali su od 21. do 24. travnja 2016. godine na 52. Državnom natjecanju iz biologije čiji je domaćin ove godine bila OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac.

Osim natjecanja u znanju i obrani samostalnih istraživačkih radova za koje je natjecatelje pripremalo 84-ero mentora. Sudionici ovogodišnjeg Državnog natjecanja iz biologije u okviru vrlo vrlo sadržajnog i raznovrsnog programa natjecanja imali su prilike upoznati i dio posebnosti prirodnnih ljepota Podravine i neke od zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji. Kako bi za njihovu posjetu i terensku nastavu pripremili Posebni geografsko botanički rezervat Đurđevački pijesci, prema zahtjevu organizatora Javna ustanova je prije natjecanja organizirala čišćenje prilaznih i poučnih staza, uništavanje dijela kupine te obilježavanje pokusnenih ploha za uzimanje uzoraka tla-pijeska unutar rezervata. Također je organizirala i popravak i obnovu info tabli i oznaka, te vidikovca u rezervatu. Osim posjeta „Hrvatskoj Sahari" sudionici natjecanja posjetili su i razgledali područje Drave te nešto više saznali o tom višestruko zaštićenom području dijelu Regionalnog parka Mura-Drava,a ujedno i sastavnom dijelu Prekograničnog rezervata Mura-Drava-Dunav. Organiziran je i posjet Posebnom rezervatu šumske vegetacije Crni Jarki.

Na svakom zaštićenom području za učenike je bilo organizirano stručno vodstvo i stručna prezentacija, te su učenici i njihovi mentori osim uživanja u prirodi imali prilike prikupiti brojne informacije o vrijednim i zaštićenim dijelovima prirode u Koprivničko-križevačkoj županiji.

os-kalinovac.skole.hros-kalinovac.skole.hr 02PB125712

Stranica 9 od 29