Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti
Subota, 16 Lis 2021

Uspješno realiziran projekt Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2015. godini na području Koprivničko-križevačke županije

E-mail Ispis PDF

Nakon prikupljene dokumentacije koju su u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije dostavili vlasnici ili korisnici stambenog, gospodarskog ili javnog objekta na kojima se nalazi gnijezdo rode s područja Koprivničko-križevačke županije uspješno je realiziran projekt projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2015. godini. Istoimeni projekt je proveden u skladu sa Ugovorom o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekta zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" na području Koprivničko-križevačke županije u 2015. godini koji je sklopljen između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Obavijestima na internetskim stranicama Javne ustanove, putem medija, te suradnjom s gradovima i općinama Koprivničko-križevačke županije, vlasnici i predstavnici korisnika stambenih, gospodarskih ili javnih objekata na čijem krovu se nalazi gnijezdo bijele rode pozvani su na sudjelovanje u projektu, te su prikupili potrebnu dokumentaciju i dostavili ju u Javnu ustanovu. Nakon obavljenog monitoringa prijavljenih gnijezda i provjere vjerodostojnosti poslane dokumentacije u Javnoj ustanovi i njenom Upravnom vijeću isplaćena je naknada za svako pojedino evidentirano gnijezdo bijele rode u iznosu od 700,00 kuna. Polovicu tog iznosa, odnosno 350,00 kuna po svakom gnijezdu rode osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a drugu polovicu iznosa osigurala je Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije. Uz svaku pojedinu prijavu o postojanju gnijezda rode kao i dokumentacije o vlasništvu objekta priložena je izjava korisnika potpore o vjerodostojnosti danih podataka.

Sukladno tome u 2015. godini financijska potpora za očuvanje gnijezda roda na krovovima stambenih ili gospodarskih objekata isplaćena je sljedećim pravnim ili fizičkim osobama:

- Dječji vrtić „Bubamara" Kalinovac,

- Grad Đurđevac,

- Eko papir d.o.o.,

- Biovita Zagreb d.o.o. za preradu voća i trgovinu,

- Općina Virje,

- Sloga Podravska trgovina d.o.o. Đurđevac,

- Župni ured Rkt. Miholec,

- Lotus obrt za ugostiteljstvo,

- Osnovna škola Ferdinandovac,

- Osnovna škola Koprivnički Ivanec,

- DVD Gornji Fodrovec,

- Franjo Vukelić, Hrsovo,

- Poljoprivredna Zadruga Virje.

S obzirom da se u našoj županiji ovaj projekt provodi već šestu godinu za redom i ove godine zabilježen je trend rasta interesa za uključivanje u projekt i povećanje broja evidentiranih gnijezda bijele rode, kao i interes šire javnosti za zaštitom te europske gnjezdarice koja je i strogo zaštićena svojta Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine" broj 144/13).

Održan INFO/OTVORENI DAN projekta „THREE RIVERS = ONE AIM“

E-mail Ispis PDF

huhr logo cr ok 2

LOGO THREE RIVERS mali

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije 29.10.2015. organizirala je Info/otvoreni dan projekta „Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve" („Three Rivers = One Aim") koji kao partner provodi u sklopu prekograničnog programa IPA CBC HUHR 2007-2013.

Na tom događanju bili su prisutni predstavnici hrvatskih projektnih partnera odnosno javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Vukovarsko-srijemske županije, te mađarski partner iz Nacionalnog parka Dunav-Drava, predstavnik Zajedničkog tehničkog tajništva Programa iz Budimpešte András Tálos, te najvažniji dionici projektnog područja u našoj županiji.

Nakon pozdravnih riječi i riječi dobrodošlice Marijana Štimca predstavnika Koprivničko-križevačke županije i Željke Kolar ispred organizatora, András Tálos je predstavio INTERREG V-A HU-HR Program 2014-2020. U ime glavnog korisnika Tatjana Arnold Sabo iz javne ustanove Virovitičko-podravske županije prezentirala je planirane i provedene projektne aktivnosti svih projektnih partnera. Studiju o pticama Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav koja je izrađena u sklopu projekta za hrvatski dio predstavio je Tibor Mikuška izHrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode, dok je mađarski partner prezentirao studiju o pticama za mađarski dio projektnog područja.

Poslije radnog dijela sudionici su obišli područje Drave u blizini Šoderice na kojem je započela gradnja promatračnice za ptice koju kao jednu od projektnih aktivnosti provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

huhr eu logo hosszu hr 2

01 PA29543102 PA29545003 Info dan 3R1C 02104 PA29545705 PA29549906 PA29550507 Info dan 3R1C 056-00108 Info dan 3R1C 059-00109 Info dan 3R1C 060-00110 Info dan 3R1C 067-00111 PA295529

„Za sadržaj ovog članka je odgovorna Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i ne predstavlja nužno stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela."

Tjedan prirodoslovlja Đurđevački peski

E-mail Ispis PDF

Plakat Tjedan prirodoslovlja

Kompletan program možete preuzeti ovdje.

 

U Koprivničko-križevačkoj županiji održano županijsko stručno vijeće nastavnika biologije

E-mail Ispis PDF

      U okviru svojih edukativnih aktivnosti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije suradnjom s Županijskim stručnim vijećem nastavnika biologije i kemije u osnovnim školama s područja cijele Koprivničko-križevačke županije i njihovim voditeljem profesorom Miroslavom Kanisekom u zgradi Koprivničko-križevačke županije organizira je i održala stručni skup.

Na skupu je sudjelovalo dvadeset i devet nastavnika biologije i kemije osnovnih škola s područja cijele Koprivničko-križevačke županije.

Nakon pozdravnih riječi organizatora, voditelja Županijskog stručnog vijeća nastavnika biologije profesora Miroslava Kaniseka i ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Željke Kolar, skup je u ime Koprivničko-križevačke županije pozdravila pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine gđa. Branka Cuki. Ona je sudionicima zaželjela dobrodošlicu, pohvalila dobru suradnju županije i njene Javne ustanove sa školama, te iskazala nadu da će i ovaj skup dati ideje i rezultirati novom budućom još boljom suradnjom škola s županijom i njenom Javnom ustanovom. Također je svim nastavnicima i njihovim učenicima zaželjela uspješnu novu školsku godinu te se zahvalila svim prisutnima koji su spremni provoditi redovito usavršavanje s ciljem provođenja kvalitetnije nastave.

Nakon pozdravnih riječi uslijedile su različite stručne teme skupa.

Stručna suradnica u Javnoj ustanovi gđa. Marta Lenac, dipl.ing. održala je predavanje pod nazivom „Kemija u svemiru". U okviru toga predavanja sudionici su dobili informacije o ulozi kemije u procesu istraživanja svemira, prezentirane su zanimljivosti vezane za kemijska istraživanja svemira, te metodologije koje se koriste u proučavanju svemira.

Ravnateljica Javne ustanove Željka Kolar informirala je prisutne o aktualnim domaćim i EU projektima Javne ustanove, te mogućnostima suradnje sa školama i uključivanja učenika u edukacije i prezentacije koje će se odvijati u okviru tih projekata. Posebno je dat naglasak na aktivnost promatranja ptica u okviru projekta „Tri rijeke = jedan cilj", te aktivnostima koje će se odvijati u okviru projekta „Tjedan prirodoslovlja na Đurđevačkim pijescima" koji se planira održavati od 19. do 26. listopada 2015. godine. Predstavljen je plan rada tog projekta, termini i aktivnosti koje se planiraju na terenima Đurđevačkih pijesaka, te termini predavanja i radionica. Napomenuto je da se škole i učenici mogu uključiti u brojne aktivnosti s naznakom kako se zainteresirane škole mogu prijaviti Javnoj ustanovi.

Također je predstavljen i započeti višegodišnji projekt kojeg koordinira i sufinancira Javna ustanova, a njegov naziv je „Monitoring deseteronožnih rakova (Astacidae) na području Koprivničke Podravine". Taj projekt predstavio je njegov voditelj profesor Miroslav Samardžić. Posebno su bili zanimljivi i primjerci nekoliko jedinki tih rakova koji su ulovljeni na projektnom području, stavljeni u adekvatne posude s vodom i pokazani sudionicima skupa.

Predavanje o mini plakatu u nastavi, kako se on osmišljava, radi, što je pri tom važno, kako se biraju teme i na što treba upozoriti učenike prilikom njegove izrade i osmišljavanja, te kako se on upotrebljava u svojoj prezentaciji iznio je profesor Miroslav Kanisek. Nakon toga sudionici su dobili praktični dio zadatka radionice u skupinama su započeli izradu mini plakata te uvidjeli koje su dobre strane ove metode za ponavljanje i uvježbavanje pojedinih pojmova.

Na kraju skupa predavanje pod nazivom „Vode Paklenice" održao je profesor Goran Višak, a predavanje pod nazivom „Biljke Paklenice", profesorica Ana Marija Bobovčan,

Nakon svih provedenih i dnevnim redom skupa održanih aktivnosti donijet je zaključak da će sve prezentirane teme skupa koristiti prisutnim učiteljicama i učiteljima kod kvalitetnijeg i boljeg podučavanja njihovih učenika, te unaprijediti suradnju županije i njene Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s njima i njihovim školama.

01 030204050607

Stranica 9 od 27