Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti
Petak, 21 Sij 2022

Završna konferencija projekta „Three Rivers = One Aim“

E-mail Ispis PDF

LOGO THREE RIVERS mali

Završnom konferencijom koja će se održati 30. studenoga 2015. godine u Noskovačkoj Dubravi završava projekt pod nazivom „Revitalizacija krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje unutar prekograničnog područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav"(„Three Rivers=One Aim"). Partneri u tom projektu su javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije i Nacionalni park Dunav-Drava. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije provela je aktivnosti vezane za izradu projekta Idejnog rješenja za promatračnice za ptice po kojem su iste izradili svi hrvatski projektni partneri. U projektnom području u Koprivničko-križevačkoj županiji izgradila je i postavila dvije promatračnice za promatranje riječnog područja i ornitofaune, te u njihovoj okolini postavila informativno-edukativne table o pticama i vrijednostima projektnog područja. U cilju promocije projekta u Koprivnici je organizirala INFO/open day za sve partnere i ključne dionike u projektnom području. Opremila je edukativnu učionicu potrebnim namještajem i opremom potrebnom za prezentaciju, promociju i edukaciju o zaštiti prirode i njenim vrijednostima. Nabavila je nekoliko knjiga za determinaciju ptica i flore. U novouređenoj edukativnoj učionici održala je nekoliko radionica za škole i ključne dionike, te izradila brošuru o pticama za projektno područje u Koprivničko-križevačkoj županiji. Kao rezultat ovog projekta proizašla je poboljšana suradnja ustanova za zaštitu prirode i s hrvatske i s mađarske strane, te ojačana potreba za očuvanjem i obnovom vrlo vrijedne prirodne baštine područja Prekograničnog UNESCO-vog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

alt

Izrađena brošura „Ptice Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji“

E-mail Ispis PDF

Kako bi širu javnost upoznala barem sa dijelom bogatstva ornitofaune u Prekograničnom rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u okviru aktivnosti koje kao partner provodi u projektu „Tri rijeke=Jedan cilj", izradila je brošuru o pticama u svom projektnom području. Uz popratne fotografije u toj brošuri kratko je na hrvatskom i engleskom jeziku opisano deset najznačajnijih vrsta ptica koje tu obitavaju. Dane su kratke informacije o područjima biosfernih rezervata njihovom značenju, zaštiti , zoniranju i statusu. Kartografski su prikazane granice i zone Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u cijelosti i u dijelu na području Koprivničko križevačke županije. U brošuri je napomenuto da su od ukupnog broja zabilježenih vrsta ptica u području Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav udijelu koji se nalazi u Koprivničko-križevačkoj županiji zabilježene 152 različite vrste. Izvor tih podataka je „Studija o pticama hrvatskog dijela Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav" koju je u okviru projekta „Tri rijeke=Jedan cilj" izradilo Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode i koja je ujedno bila smjernica za postavljanje promatračnica za ptice u svim županijama čije su Javne ustanove za zaštitu prirode bili partneri projekta projekta „Tri rijeke=Jedan cilj" i to u Virovitičko-podravskoj,Osječko-baranjskoj,Međimurskoj,Varaždinskoj ,Vukovarsko-srijemskoj i našoj Koprivničko-križevačkoj županiji, gdje su te promatračnice izgrađene i postavljene jedna uz jezero Čambina i jedna na obali Drave u blizini Šoderice. Brošura „Ptice Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunavu u Koprivničko-križevačkoj županiji" je informativno edukativnog karaktera te se može vidjeti i preuzeti ovdje.

brosura 210x210-naslovnica

Međužupanijska i prekogranična suradnja kroz projekt „Tri rijeke = Jedan cilj“

E-mail Ispis PDF

Obnova krajobraza i zaštita bioraznolikosti, na području Prekograničnog UNESCO-vog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav kao i želja za postizanjem što efikasnijeg upravljanja tim zaštićenim područjem bio je povod za osmišljavanje i provođenje projekta „Revitalizacija krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje unutar prekograničnog područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, akronima „Tri rijeke = Jedan cilj" u sklopu IPA CBC HUHR 2007-2013.

U projektu je sudjelovalo šest hrvatskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i to iz Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Vukovarsko-srijemske županije, te mađarski partner Nacionalni park Dunav-Drava. Započeo 1. rujna 2014. godine, a njegov završetak je 30. studenoga 2015. godine kad će se u Noskovačkoj Dubravi održati završna konferencija. Ukupan budžet iznosio je 930.662,78 eura, a sufinanciranje EU je 85%. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije provela je aktivnosti izrade projekta Idejnog rješenja za promatračnice za ptice po kojem su iste izradili svi hrvatski projektni partneri. U svojem projektnom području izgradila je i postavila dvije promatračnice za promatranje riječnog područja i ornitofaune, te u njihovoj okolini postavila informativno-edukativne table o pticama i vrijednostima projektnog područja. Organizirala je INFO/open day za sve partnere i ključne dionike u projektnom području, opremila edukativnu učionicu potrebnim namještajem i opremom za prezentaciju, edukaciju o zaštiti prirode i njenim vrijednostima. Nabavila je nekoliko knjiga za determinaciju ptica i flore, izradila brošuru o pticama za projektno područje u Koprivničko-križevačkoj županiji, te održala nekoliko radionica za škole i ključne dionike. Kao rezultat ovog projekta proizašla je poboljšana suradnja ustanova za zaštitu prirode i s hrvatske i s mađarske strane, te ojačana potreba za očuvanjem i obnovom vrlo vrijedne prirodne baštine projektnog područja.

PB256423

Održane radionice u sklopu projekta „THREE RIVERS = ONE AIM“

E-mail Ispis PDF

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije 19. i 20. studenog organizirala je radionice za škole, ključne dionike i korisnike zaštićenog područja Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav s područja Koprivničko-križevačke županije. To je jedna od aktivnosti koju Javna ustanova kao partner provodi u projektu „Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve" („Three Rivers = One Aim") koji se provodi u sklopu prekograničnog programa IPA CBC HUHR 2007-2013.

Kroz prigodna predavanja prezentirane su prirodne vrijednosti i značaj riječnog ekosustava Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, predstavljeni novi sadržaji i mogućnosti koji su kroz aktivnosti projekta nastali, a namijenjeni su za kvalitetniju edukaciju i praćenje stanja tog višestruko zaštićenog projektnog područja i unapređenje njegove zaštite. Sudionici su upoznati i s lokacijama novoizgrađenih promatračnica za ptice na Čambini i obali Drave u blizini Šoderice, te su u prostorima Javne ustanove imali prilike razgledati u sklopu projekta opremljenu edukativnu učionicu, nabavljenu literaturu za determinaciju ornitofaune i flore te ostalu nabavljenu opremu.

Cilj ovih radionica bio je ukazati na bogatu bioraznolikost i kulturno-tradicijsku baštinu područja Mure, Drave i Dunava, potrebu njegovog očuvanja te njegove velike mogućnosti za ekonomski, socio-kulturni, turistički, edukativni, znanstveni i ekološki održiv razvoj.

Sve sudionike radionice prigodnim riječima pozdravio je zamjenik župana Ivan Pal koji se zahvalio organizatorima na nizu aktivnosti kroz koje doprinose zaštiti zaštićenih područja u Koprivničkoj-križevačkoj županiji.

01 PP4 PB196008 Radionica kljucni dionici i korisnici TBRMDD u KKZPB196022 Radionica kljucni dionici i korisnici TBRMDD u KKZPB196105 Radionica kljucni dionici i korisnici TBRMDD u KKZ01 PP4 PB196080 Radionica kljucni dionici i korisnici TBRMDD u KKZ01 PB196130 Radionica kljucni dionici i korisnici TBRMDD u KKZPP4 PB196117 Radionica kljucni dionici i korisnici TBRMDD u KKZ

02 PB206154 Radionica skole i drugi dionici TBRMDD02 PB206188 Radionica skole i drugi dionici TBRMDD02 PP4 PB206150 Radionica skole i drugi dionici TBRMDD02 PB206209 Radionica skole i drugi dionici TBRMDD02 PB206211 Radionica skole i drugi dionici TBRMDD02 PB206212 Radionica skole i drugi dionici TBRMDD02 PP4 PB206210 Radionica skole i drugi dionici TBRMDD

Stranica 9 od 28