Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti
Srijeda, 06 Srp 2022

Svjetski dan vlažnih (močvarnih) staništa

E-mail Ispis PDF

Svake godine 2. veljače obilježava se kao Svjetski dan močvarnih (vlažnih) staništa. Obilježavanje tog dana započelo je 1971. godine kad je u iranskom gradu Ramsaru potpisana Ramsarska konvencija, odnosno konvencija o zaštiti močvarnih područja Ta konvencija obvezuje svaku zemlju potpisnicu na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom korištenju močvarnih staništa. Ramsarsku konvenciju do sada je potpisalo 169 država koje su čak 2250 područja, površine od 2 149 748 km2 proglasile vlažnim područjima od međunarodnog značaja.

Hrvatska je potpisnica Ramsarske konvencije od 1991. godine, a na Ramsarskom popisu u Hrvatskoj su parkovi prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero, te ribnjaci Crna Mlaka u Jastrebarskom i Donji tok Neretve.

Močvarna vlažna staništa najugroženiji ekološki sustavi u svijetu. U njih ubrajamo sve stalne ili povremene vode stajačice i tekućice, poplavne šume i travnjake te obalu mora. Uz njih je vezano više od 40% vrsta biljaka i životinja te predstavljaju jednu od najvećih vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti. Važna su i za obnavljanje zaliha podzemnih voda, učvršćivanje obala, zadržavanje hranjivih tvari i sedimenata, ublažavanje klimatskih promjena i pročišćavanje vode. međutim to su i područja velikog gospodarskog, turističkog i kulturnog potencijala.

Zbog isušivanja, onečišćenja i prekomjernoga iskorištavanja od 1900. godine izgubljeno je 64 % močvarnih područja u svijetu želi se zaustaviti i osigurati očuvanje i razumno korištenje močvara u cijelom svijetu te naglasiti presudnu ulogu močvarnih staništa za sprečavanje i ublažavanje posljedica prirodnih katastrofa na ljudske živote i materijalna dobra.

U duhu takovih ciljeva odabrana je i ovogodišnja tema dana vlažnih staništa te ona glasi: „Vlažna staništa ublažavaju prirodne katastrofe".

Kako bi pridonijela naporima za očuvanje vlažnih staništa područja Biosfernog rezervata koji obuhvaća rijeke Muru, Dravu Dunav, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije uključila se u projekt Drava Life kojim će se, između ostalog, obnoviti i 7 močvarnih područja na obalama rijeke Drave, ukazati na važnost rijeka i riječnog ekosustava omogućiti posjećivanje i bolji monitoring riječnog područja i njegove bioraznolikosti, te osigurati preduvjete za gospodarski razvoj koji će omogućiti istovremeno korištenje i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti u tim riječnim lokalitetima.

11 ZK Cambina 01IMG 0720

Uspješno realiziran projekt Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2016. godini na području Koprivničko-križevačke županije

E-mail Ispis PDF

Bijela roda je jedna od europskih gnjezdarica koja je i strogo zaštićena svojta Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine" broj 144/13 i 73/16). S obzirom na činjenicu da je život i opstanak zaštićene vrste bijele rode (Ciconia ciconia) neizostavno vezan za seosku sredinu i ljude, očuvanje gnijezda na krovovima kuća i objekata u kojima rode najradije podižu svoje mlade, dodjela poticajnih sredstava, važan je segment u zaštiti ove močvarne ptice koja je pokazatelj bioraznolikosti i suživota čovjeka i prirode.

Nakon prikupljene dokumentacije koju su u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije dostavili vlasnici ili korisnici stambenog, gospodarskog ili javnog objekta na kojima se nalazi gnijezdo rode s područja Koprivničko-križevačke županije, te poslanog Završnog izvješća u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uspješno je realiziran projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2016. godini. Projekt je proveden u skladu sa „Ugovoru br. 51901 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti ,Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)' u 2016. godini" koji je sklopljen između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Obavijest o načinu ostvarivanja naknade u sklopu projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2016. godini na području Koprivničko-križevačke županije bila je objavljena na službenim internetskim stranicama Javne ustanove, upućena je i putem medija, te objavljena u suradnji gradovima i općinama Koprivničko-križevačke županije. Tom obaviješću svi vlasnici i predstavnici korisnika stambenih, gospodarskih ili javnih objekata na čijem krovu se nalazi gnijezdo bijele rode pozvani su na sudjelovanje u projektu, te su prikupili potrebnu dokumentaciju i dostavili ju u Javnu ustanovu. Nakon što je Javna ustanova obavila monitoringa prijavljenih gnijezda te povjerenstvo sastavljeno od članova Upravnog vijeća Javne ustanove provjerilo prikupljenu dostavljenu dokumentaciju pojedinom prijavitelju isplaćena je naknada za svako pojedino evidentirano gnijezdo bijele rode u iznosu od 700,00 kuna. Polovicu tog iznosa, odnosno 350,00 kuna po svakom gnijezdu rode osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a drugu polovicu iznosa osigurala je Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije. Uz svaku pojedinu prijavu o postojanju gnijezda rode kao i dokumentacije o vlasništvu objekta priložena je izjava korisnika potpore o vjerodostojnosti danih podataka.

Sukladno tome u 2016. godini ukupno je isplaćeno 15 naknada vlasnicima stambenog, gospodarskog ili javnog objekta s područja Koprivničko-križevačke županije.

Financijska potpora za očuvanje gnijezda roda na krovovima stambenog, gospodarskog ili javnog objekta isplaćena je sljedećim pravnim ili fizičkim osobama:

- Dječji vrtić „Bubamara", Dravska 8, Kalinovac, za jedno gnijezdo na toj adresi,

- Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, za jedno gnijezdo na toj adresi,

- Osnovna škola Ferdinandovac, Dravska 66, Ferdinandovac, za jedno gnijezdo na toj adresi,

- Franjo Vukelić, Hrsovo 115, Hrsovo, za jedno gnijezdo na toj adresi.

- Rkt. župa Miholec, Miholec 69, Orehovec, za jedno gnijezdo na toj adresi,

- Eko papir d.o.o., Stjepana Radića 2, Peteranec, za jedno gnijezdo na adresi S. Radića bb, Gola,

- Agronom d.o.o., Zagrebačka 171, Požega, za jedno gnijezdo na adresi Ljudevita Gaja 15, Virje

- Sloga Podravska trgovina d.o.o. Đurđevac, Trg sv. Jurja 6, Đurđevac, za jedno gnijezdo na adresi Trg bana Jelačića 10, Virje.

- Osnovna škola Koprivnički Ivanec Seljačke bune bb, Kunovec za jedno gnijezdo na adresi Koprivnička 27, Koprivnički Ivanec

- Lotus obrt za ugostiteljstvo, Đure Sudete 5, Virje, za jedno gnijezdo na toj adresi

- Biovita Zagreb d.o.o. za preradu voća i trgovinu, Virje, Paromlinska 4, za jedno gnijezdo na toj adresi,

- Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje, za dva gnijezda na adresi Trg Stjepana Radića 1, Virje, za jedno gnijezdo na adresi Trg Stjepana Radića 7, Virje i jedno gnijezdo na adresi Đure Sudete 10, Virje

Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u Koprivničko-križevačkoj županiji provodi se već sedmu godinu za redom te je i ove godine zabilježen pojačani interes za bijelu rodu, te za očuvanje gnijezda bijele rode.

 

Predstavljena knjiga „Đurđevečki peski“

E-mail Ispis PDF

Kao rezultat integralnih istraživanja koja su provedena u sklopu višegodišnjeg projekta „Tjedan prirodoslovlja Đurđevački peski 2015." nastala je i izdana stručno znanstvena publikacija, pod nazivom Đurđevečki peski. Ona je službeno i predstavljena 22. prosinca 2016. godine u prostorijama Gradske knjižnice Đurđevac. U knjizi su predstavljeni radovi grupe autora nastalih u sklopu istraživanja bioraznolikosti geografsko-botaničkog rezervata Đurđevečki peski. Knjigu su predstavili mr.sc. Roman Ozimec, predsjednik ADIPA-e, Društva za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske, urednik publikacije i Željka Kolar dipl.ing. ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, te profesor s Prirodoslovnog matematičkog fakulteta u Zagrebu Vladimir Hršak.

Promociji je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovala predsjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije gđa. Verica Rupčić koja je prigodnim riječima pozdravila sve okupljene te se zahvalila inicijatorima na provedbi ovog značajnog projekta za našu županiju, ali i cijelu Hrvatsku, te istaknula da je to tek je jedna od niza aktivnosti županijske Javne ustanove koje provodi s ciljem očuvanja i promocije Đurđevačkih peski. U ime Grada Đurđevca promociji je prisustvovao g. Martin Mahović koji je također prigodnim riječima pozdravio sve prisutne.

Projekt „Tjedan prirodoslovlja Đurđevečki pijesci 2015." koji je završen krajem 2016. godine zajednički su proveli Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i ADIPA Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske. Financijsku potporu projektu dao je i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kao suradnici u aktivnosti projekta s područja naše županije bile su uključene brojne osnovne i srednje škole, dječiji vrtići, knjižnice te zainteresirana javnost. Kroz niz održanih predavanja, edukacija radionica, te obilaska područja publicirane su prirodne vrijednosti pješčanih staništa. Sve u knjizi obrađene teme i dane informacije osim u edukativne svrhe poslužiti će i kao podloga za daljnji stručno istraživački rad, a sve u svrhu zaštite i monitoringa Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci tog vrijednog Zakonom o zaštiti prirode zaštićenog područja koje je ujedno i europski važno NATURA 2000 područje.

IMG 3180IMG 3188IMG 3206IMG 3190IMG 3220IMG 3234

IMG 3237IMG 3218

Promocija knjige „Đurđevački peski“

E-mail Ispis PDF

Čast nam je pozvati Vas na promociju knjige „Đurđevački peski" u kojoj su objedinjena provedena integralna prirodoslovna istraživanja bioraznolikosti Đurđevačkih pijesaka nastala u okviru projekta „Tjedan prirodoslovlja Đurđevački peski 2015".

Knjigu će predstaviti neki od autora i suradnika u projekta te predstavnici projektnih partnera iz Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Društva za istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti Hrvatske - ADIPA, dok će posebni osvrt na knjigu dati izv. prof. dr. sc. Vladimir Hršak profesor Biološkog odsjeka Prirodoslovno matematičkog fakulteta iz Zagreba.

Promocija ove knjige jedan je od niza aktivnosti naše Javne ustanove koje ona provodi s ciljem očuvanja i promocije Đurđevačkih pijesaka kao jedinstvenog pješčanog ekosustava u Hrvatskoj te pješčanog staništa koje je prepoznato i u Europi te uvršteno u vrijedna Natura 2000 područja.

Promocija knjige „Đurđevački peski"

će se održati

u četvrtak 22. prosinca 2016. godine u 17,00 sati

u Gradskoj knjižnici Đurđevac

Trg Sv. Jurja 1, Đurđevac

Pijesci pozivnica 01

Pijesci pozivnica 02

Stranica 8 od 29