Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti
Srijeda, 29 Ožu 2023

Obavijest o mogućnost ostvarivanja naknade u okviru projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ na području Koprivničko-križevačke županije u 2019. godini

E-mail Ispis PDF

Koprivničko-križevačka županija se i ove godine preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode uključila u provođenje projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2019. godini, koji se provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U našoj županiji ovaj projekt se provodi već desetu godinu za redom, a cilj projekta je da se kroz očuvanje i zaštitu populacije bijele rode (Ciconia ciconia) pridonese očuvanju područja i prostora u kojem se one nalaze.

Bijela roda je europska gnjezdarica te je strogo zaštićena vrsta Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13, 15/18 i 14/19) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine" broj 144/13 i 73/16).

Vlasnici ili korisnici stambenih ili gospodarskih ili drugih građevinskih objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode da bi ga očuvali mogu dobiti naknadu u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu ukoliko osobno ili poštom na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica najkasnije do 30. srpnja 2019. godine dostave slijedeću dokumentaciju:

- kopiju osobne iskaznice vlasnika ili korisnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekta na kojima se gnijezdo rode nalazi,

- kopiju dokumenta koji govori o vlasništvu ili posjedu objekta na kojem se gnijezdo rode nalazi,

- podatke o IBAN broju računa vlasnika ili korisnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekata na kojem se gnijezdo rode nalazi i na koji će se uplatiti naknada na obrascu koji možete preuzeti: OVDJE,

- potpisanu Izjavu o vjerodostojnosti dostavljenih podataka koju možete preuzeti: OVDJE,

- potpisanu privolu za korištenje osobnih podataka prijavitelja koju možete preuzeti: OVDJE,

- fotografiju gnijezda bijele rode na koje se odnosi tražena potpora.

Međusobna prava i obaveze koje se odnose na sufinanciranje projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2019. godini na području Koprivničko-križevačke županije regulirana su ugovorom koji je sklopljen između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sukladno tom ugovoru Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost davanjem sredstva pomoći sufinancira pola iznosa naknade odnosno 350,00 kuna po gnijezdu rode svakom vlasniku ili korisniku građevinskog objekta na kojima se to gnijezdo nalazi dok preostalih 350,00 kuna osigurava Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.

Dodatne informacije o projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode" na području Koprivničko-križevačke županije u 2019. godini mogu se dobiti svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati na broj telefona 048/ 621 790 ili putem elektroničke pošte na adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript r ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

IMG 1734

U okviru aktivnosti Projekta coop MDD uspostavljena prva Škola uz rijeku u Koprivničko-križevačkoj županiji

E-mail Ispis PDF

U okviru brojnih aktivnosti koje je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije provela u sklopu projekta Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve "Mura-Drava-Danube" (coop MDD) je i uspostava prve Škole uz rijeku Koprivničko-križevačke županije. Ta škola uspostavljena je na području ušća Mure u Dravu kod Legrada.

Njen cilj je poboljšati razinu edukacije o potrebi i važnosti zaštite prirode, očuvanjem bioraznolikosti flore, faune, krajobraza, te tradicijske baštine riječnog područja Drave i Mure u Koprivničko-križevačkoj županiji pa i šire. Također ona je jedna od kockica velike mreže Škola uz rijeku koje su partneri iz Austrije, Slovenije, Mađarske, Srbije i Hrvatske u sklopu projekta coop MDD uspostavili u svojim zemljama, te je jedina škola uz rijeku uz dvije rijeke i to uz Muru i Dravu.

S obzirom da je jedan od ciljeva projekta coop MDD uspostava strateškog operativnog okvira za prekogranično upravljanje, zaštitu i očuvanje prirode riječnih koridora Mure, Drave i Dunava u Hrvatskoj, Austriji, Sloveniji, Mađarskoj i Srbiji, te podizanje svijesti šire javnosti o potrebi prekogranične zaštite prirode odabrana je lokacija prve Škole uz rijeku u Koprivničko-križevačkoj županiji, uz dvije rijeke Muru i Dravu, a koja se nalazi u višestruko zaštićenom području koje je unutar Regionalnog parka Mura-Drava, dio Natura 2000 područja, te je i sastavni dio prekograničnog UNESCO-ovog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Za potrebe uspostave škole uz rijeku u Koprivničko-križevačkoj županiji izrađen je lokalni akcijski plan za područje uz ušće Mure u Dravu i njegovu okolicu. On je dao pregled bioraznolikosti te smjernice za edukaciju djece predškolske i školske dobi te ostalih skupina posjetitelja, koji posjećuju to zaštićeno područje. U sklopu projekta također je nabavljena oprema za provođenje edukacije na terenu, te izradu i prezentaciju edukativnih sadržaja koji su usklađeni s nacionalnim kurikulmima (radnih listića, bojanki i drugih materijala). Školu uz rijeku Koprivničko-križevačke županije čini sjenica koja uz postavljene klupe služi kao učionica na otvorenome, uz nju su postavljeni i informativno-edukativni elementi (informativno-edukativne ploče, putokazi, zastava, edukativno-informativni šesterokut i drugo), a sve s ciljem promocije izuzetne biološke i krajobrazne raznolikosti riječnog područja Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Službeno otvorenje prve Škole uz rijeku u Koprivničko-križevačkoj županiji održano je 22. svibnja u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Otvorenju su prisustvovali predstavnici Koprivničko-križevačke županije i to župan Darko Koren, zamjenik župana Darko Sobota, predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar, županijski pročelnici, načelnici općina, ravnatelji škola i predstavnici turističkih zajednica s područja županije, kao i predstavnici važnih dionika u tom zaštićenom području te predstavnici nekoliko projektnih partnera u projektu coop MDD. U sklopu otvorenja Škole uz rijeku Koprivničko-križevačke županije sudionici otvorenja posjetili su i njenu lokaciju te izrazili zadovoljstvo realiziranim aktivnostima i postavljenim sadržajima na samom terenu. Nakon toga i brojni vrtići, škole, ustanove koje rade s djecom s posebnim potrebama i odrasle grupe posjetitelja iskazale su interes za prezentaciju aktivnosti i posjetu lokaciji Škole uz rijeku Koprivničko-križevačke županije na području ušća Mure u Dravu kod Legrada, te su za njih održane aktivnosti edukacija na terenu.

S obzirom da je svrha ovog projekta, koji s ukupnim proračunom projekta od preko dva milijuna eura traje do 30. lipnja 2019. godine, očuvanje i zaštita prirodne baštine područja prekograničnog UNESCO-ovog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i njegovog sastavnog dijela koji čini i Regionalni park Mura-Drava, kroz suradnju 11 projektnih partnera iz pet zemalja i uz financijsku potporu i sufinanciranje od strane fondova Europske unije u sklopu Programa Interreg Dunav, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, koja je jedan od partnera u projektu, završiti će planirane aktivnosti koje će biti jedna od stepenica u nastojanju da se stvore i implementiraju novi elementi u globalne smjernice za zaštitu prirode ne samo na području Koprivničko-križevačke županije, već i šire.

Svi koji žele posjetiti Školu uz rijeku Koprivničko-križevačke županije, koristiti njene brojne edukativne mogućnosti i edukativno-interpretativne materijale, te više saznati o prirodnim vrijednostima zaštićenog područja Regionalnog parka Mura-Drava i Natura 2000 područja, koje je i dio Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, te ovaj vrijedni riječni ekosustav koji čini i ušće Mure u Dravu, mogu se obratiti u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

standard logo image - coop MDD

004-001

010203

0406050709101112

Započele aktivnosti spašavanja vodozemaca na prometnici Koprivnica-Đelekovec u 2019. godini

E-mail Ispis PDF

Kako bi pridonijela očuvanju brojnosti populacije vodozemaca koji čine važnu kariku u prirodnom hranidbenom lancu Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije pokrenula je aktivnosti spašavanja vodozemaca na prometnici Koprivnica – Đelekovec u 2019. godini. Akcija je započela ukapanjem kanti u tlo i postavljanjem zaštitne ograde (ploče i mreže) uz lijevu stranu dijela ceste na relaciji Koprivnica Đelekovec. Ograda i kante je postavljeni su uz pomoć grupe vrijednih učenika Gimnazije „Fran Galović" Koprivnica, te njihovog profesora Miroslava Samardžića.

Svrha postavljanja ograde je sprečavanje i smanjivanje stradanja žaba i drugih vodozemaca koji svakog proljeća kad se temperatura zraka tokom noći popne iznad nule započinju svoju godišnju seobu s mjesta svoje hibernacije u mjesta razmnožavanja. Tada žabe migriraju iz šumskog staništa, do mrjestilišta koje čine vodena staništa u koja žabe polažu svoja jaja. Nakon što ograda onemogući žabama izlazak na cestu žabe padaju u mjestimično postavljene u tlo ukopane kante. Nakon toga provodi se faza akcije spašavanja vodozemaca koja uključuje prijenos žaba koje su upale u te kante na drugu stranu ceste gdje se nalazi bara.

Poziv za uključivanje u aktivnosti spašavanja vodozemaca na prometnici Koprivnica – Đelekovec u 2019. godini Javna ustanova uputila brojnim školama s područja Koprivnice i okolice, te je već nekoliko škola uključeno u akciju, a očekujemo uključivanje i drugih škola kojima je upućen poziv.

Prilikom prijenosa žaba upalih u kante potrebno je prebrojiti broj zatečenih jedinki, odrediti njihov spol te po mogućnosti vrstu. Te podatke treba unijeti u tablice koje su školama poslane uz poziv za uključivanje u spomenutu akciju. Također uz spomenuti poziv a radi lakšeg snalaženja i identifikacije zatečenih jedinki poslane su i fotografije vrsta žaba koje tu najčešće obitavaju.

Planirano razdoblje trajanja aktivnosti spašavanja vodozemaca na prometnici Koprivnica - Đelekovec u 2019. godini je od 12. ožujka do 15 travnja. 2019. godine.

Nadamo se da će ovom aktivnošću i naša županija pridonijeti opstanku vodozemaca i to ne samo u Koprivničko križevačkoj županiji već i u cijeloj Hrvatskoj koja se svrstava u sam vrh europskih zemalja bogatih raznovrsnim vodozemcima.

IMG 7512IMG 7515IMG 7519IMG 7528IMG 7530IMG 7533IMG 7534IMG 7536IMG 7542IMG 7545IMG 7548IMG 7551

Za očuvanje gnijezda bijele rode u okviru projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia) u 2018. godini“ na području Koprivničko-križevačke županije dvanaest korisnika dobilo pomoć

E-mail Ispis PDF

Na ime pomoći koja je namijenjena za održavanje i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, odnosno očuvanje gnijezda bijele rode na stambenom, gospodarskom ili javnom objektu u okviru projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)", na području Koprivničko-križevačke županije u 2018. godini isplaćeno je dvanaest naknada.

Nakon objave javnog poziva za uključivanje u projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2018. godini, a kako bi ostvarili pravo na tu naknadu korisnici su u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije prijavili lokaciju gnijezda na stambenom, gospodarskom ili javnom objektu kojeg oni koriste. Slijedom toga obavljen je terenski uviđaj te fotografiranja svakog pojedinog gnijezda od strane djelatnika Javne ustanove. Za gnijezda koja su zadovoljavala sve potrebne uvjete vlasnici/korisnici objekta na kojem je isto locirano dostavili su potrebnu, projektom propisanu dokumentaciju za ostvarivanje naknade. U ime povjerenstva za provjeru ispravnosti i kompletiranosti te dokumentacije Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije razmotrilo je istu, te donijelo Zaključak o utvrđivanju prava na naknadu vlasnicima ili korisnicima stambenog, gospodarskog ili javnog objekta na kojima se nalazi gnijezdo rode s područja Koprivničko-križevačke županije KLASA: 023-01/18-01/01, URBROJ: 2137-23-18-30 od 24. rujna 2018. godine. Sukladno tom Zaključku kompletna dokumentacija koja je zadovoljavala tražene uvjete poslana je poslana u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je istu razmotrio te sukladno „Ugovoru o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekta zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti ,Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)' na području Koprivničko-križevačke županije u 2018. godini, davanjem sredstva pomoći" koji je sklopio s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, isplatio 50 % predviđene naknade.

Sukladno tome naknadu u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu rode, lociranom na stambenom, gospodarskom ili drugom građevinskom objektuna području Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu ostvarili su slijedeće pravne ili fizičke osobe i to:

- Dječji vrtić „Bubamara", za gnijezdo na adresi Dravska 8, Kalinovac,

- Osnovna škola Ferdinandovac, za gnijezdo na adresi Dravska 66, Ferdinandovac,

- Franjo Vukelić, za gnijezdo na adresi Hrsovo 115, Hrsovo,

- Mladen Večenaj, za gnijezdo na adresi Dravska 40, Gola.

- Rkt. župa Miholec, za gnijezdo na adresi Miholec 69, Orehovec,

- Sloga Podravska trgovina d.o.o. Đurđevac, za gnijezdo na adresi Trg bana Josipa Jelačića 10, Virje,

- Osnovna škola Koprivnički Ivanec, za gnijezdo na adresi Koprivnička 27, Koprivnički Ivanec,

- Biovita Zagreb d.o.o. za preradu voća i trgovinu, za gnijezdo na adresi Paromlinska 4, Virje,

- Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje, za dva gnijezda na adresi Trg Stjepana Radića 1, Virje, jedno gnijezdo na adresi Trg Stjepana Radića 7, Virje i jedno gnijezdo na adresi Đure Sudete 10, Virje.

Treba napomenuti da je polovicu tog iznosa, odnosno 350,00 kuna po svakom gnijezdu rode osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a drugu polovicu Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

S obzirom na činjenicu da je ovaj projekt već devetu godinu za redom, uspješno proveden u našoj županiji, nadamo se da će se njegovo provođenje nastaviti i u narednom razdoblju jer osim očuvanja i zaštite populacije bijele rode (Ciconia ciconia), taj projekt pridonosi i očuvanju područja i prostora u kojem te strogo zaštićena vrsta ptica gradi svoja gnijezda, nesu jaja, legu i othranjuju svoje potomke.

Važna je činjenica da je Bijela roda europska gnjezdarica koja je kategorizirana kao strogo zaštićena vrsta sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13 i 15/18) i Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine" broj 144/13 i 73/16.), te je i to još jedan od dodatnih razloga za povećanu brigu o toj ptici i osiguravanje uvjeta za njeno očuvanje.

Stranica 8 od 32