Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti
Ponedjeljak, 17 Lip 2019

Započeo projekt „Monitoring zaštićenih vrsta strizibuba na području Koprivničko-križevačke županije“

E-mail Ispis PDF

       S obzirom da područje Koprivničko-križevačke županije karakterizira bioraznolikost šumskih ekosustava, a pokazatelji bioraznolikosti naših šuma su prije svega zaštićene vrste koje su u većini zemalja Europske Unije rijetke te se nalaze na popisu Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore u našoj županiji provoditi će se projekt pod nazivom „Monitoring zaštićenih vrsta strizibuba na području Koprivničko-križevačke županije".

Taj projekt provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom Centrom za urbane i privatne šume Varaždin. Predviđeno je istraživanje i praćenje pojave i brojnosti saproksilnih kornjaša i to 4 vrste strizibuba: običnog jelenka (Lucanus cervus), velike hrastove strizibube (Cerambyx cerdo), mrke strizibube (Morimus funereus) i alpske strizibube (Rosalia alpina).

Projekt će se provoditi na dva lokaliteta u sklopu zaštićenih dijelova prirode na području Koprivničko-križevačke županije, a to su Posebni botanički rezervat šumske vegetacije Dugačko brdo i Regionalni park Mura-Drava na području šume Repaš (oko Spomenika prirode skupine stabala hrasta lužnjaka smještenih u parku koji okružuje zgradu Šumarije Repaš).

Cilj projekta je utvrditi prisutnost i brojnost istraživanih vrsta, te edukacija obrazovnih institucija i školske djece o ulozi tih vrsta u šumskim ekosustavima.

Pratiti će se pojava odraslih oblika kukaca, a koristiti će se isključivo neinvazivne metode dnevnih transekata i klopki (na trupcima i stablima) u sklopu kojih će se pronađene jedinke nakon fotografiranja ispuštati u prirodno stanište odmah na terenu.

Edukacija obrazovnih institucija i školske djece planira se kroz sudjelovanje u terenskim aktivnostima te održavanjem predavanja po završetku terenskih poslova i obrade podataka.

Terenski dio provedbe projekta Javna ustanova započela je suradnjom i posjetom grupe učenika Osnovne škole Đuro Ester iz Koprivnice i njihovog nastavnika profesora Miroslava Kaniseka lokalitetu Posebnog botaničkog rezervata šumske vegetacije Dugačko brdo, te trideset petero učenika Osnovne škole „Braća Radić" iz Koprivnice na lokalitetu Regionalnog parka Mura-Drava na području šume Repaš i Značajnog krajobraza Čambina, te oko Spomenika prirode skupine stabala hrasta lužnjaka smještenih u parku koji okružuje zgradu Šumarije Repaš. U okviru terenskog obilaska tih lokaliteta voditelj projekta mr.sc. Miljenko Županić, dipl.ing.šum. iz Hrvatskog šumarskog instituta, Centra za urbane i privatne šume Varaždin, pokazao je učenicima kako se izrađuju i postavljaju klopke za kukce, kako se traže kukci i koje se metode koriste za ispitivanje broja vrste kukaca koji žive na nekom području.

Navedenim aktivnostima započelo je provođenje projekta „Monitoring zaštićenih vrsta strizibuba na području Koprivničko-križevačke županije", a intenzivno praćenje će se odvijati tijekom lipnja i srpnja jer se prema litreraturnim navodima u to vrijeme događa najveća aktivnost odraslih oblika istraživanih vrsta. Predviđen završetak projekta je 31. prosinac 2015. godine.

01020306050708091112131415

Prigodnim aktivnostima obilježen Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj i Međunarodnog dana biološke raznolikosti

E-mail Ispis PDF

        Prigodnim aktivnostima čiji je cilj bio naglasiti važnost očuvane prirode Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode obilježila je 22. svibanj, koji je Sabor Republike Hrvatske 2003. godine proglasio Danom zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, a koji je ujedno i Međunarodni dan biološke raznolikosti.

U izlogu knjižnice i čitaonice Fran Galović u Koprivnici postavljeni su edukativno informativni plakati kojima su prezentirane prirodne vrijednosti Posebnog geogrfsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci i koje su informirale o tom vrijednom pješčanom staništu. S obzirom na činjenicu da je 2015. godinu UN proglasio Međunarodnom godinom zaštite tla naglasak je dan na biljke čiji opstanak ovisi o vrlo specifičnoj vrsti tla odnosno golom pijesku. Također područje posebnog rezervata je iz godine u godinu sve više posjećivano od strane brojnih škola ne samo s područja naše županije već i cijele Hrvatske, a sve više stranaca i slučajnih putnika namjernika dolazi na njegovo područje te se ovim putem željela još više naglasiti njegova vrijednost, ali i skrenuti pozornost i utjecati na svijest važnosti njegove zaštite i očuvanja.

Osim toga organizirane su brojne odgojno-obrazovne, stručne aktivnosti s ciljem poicanja i promicanja zaštite prirode. Stručnom prezentacijom o zaštićenim područjima Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci i Regionalnog parka Mura-Drava na samom terenu u sklopu terenskih nastava za brojne učenike osnovnih škola s područja Koprivničko-križevačke i drugih županija poseban naglasak je dan na temeljne vrijednosti pojedinog zaštićenog područja. Kako je Republika Hrvatska po prirodnoj bioraznolikosti jedna od najbogatijih europskih zemalja nastojalo se potaknuti učenike da neposrednim učenjem otkriju i upoznaju ne samo prirodnu već i kulturnu baštinu koja prati zaštićena područja kao i važnost očuvanja bioraznolikosti.

Ovogodišnjim aktivnostima i obilježavanjem Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana biološke raznolikosti nastojalo se pridonijeti očuvanju bioraznolikosti, održivom korištenju njenih komponenti te pravedna raspodjela dobrobiti koje proizlaze iz korištenja prirodnih i genetskih izvora u skladu i s ciljem koji proizlazi i iz Konvencije o biološkoj raznolikosti kao jednom od najvažnijih međunarodnih propisa u području zaštite prirode. Što širim masama nastojalo se ukazati da je biološka raznolikost neophodna za održivi razvoj i ljudsku dobrobit, a zaustavljanje gubitka bioraznolikosti i degradacije eko sustava (ukoliko je to moguće njihova obnova) globalna je zadaća, jer samo stabilni ekosustavi mogu odgovoriti na promjene u okolišu, oduprijeti se negativnim utjecajima i biti preduvjet za održiv razvoj. Krz sve prezentacije i aktivnosti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije nastojala je ukazati na činjenicu da dobrobit čovječanstva, okoliša i funkcioniranje gospodarstva, u konačnici ovisi o odgovornom upravljanju prirodnim resursima planeta, a očuvanje bioraznolikosti na svim razinama, uključujući ekosustave, vrste i genetske resurse, od iznimne je važnosti jer osigurava zdravlje ljudi, čisti zrak i vodu, prehrambenu sigurnost, razvoj gospodarstva.

01020304050607080910111413

Radionicom „LEPTIROV LET“ obilježen Međunarodni dana muzeja

E-mail Ispis PDF

      Na zaštićenom području spomenika prirode livada u Zovju kod Đelekovca dana 15. svibnja 2015. godine prigodnim predavanjem i radionicom o leptirima i to Velikom livadnom plavcu i Zagasitom livadnom plavcu Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije pridružila se obilježavanju ovogodišnjem obilježavanju Međunarodnog dana muzeja i njegovoj trideset petoj po redu obljetnici.

Navedene aktivnosti organizirane su u suradnjis Muzejom grada Koprivnice i uz sudjelovanje učenika koprivničkih osnovnih škola A. Nemčić Gostovinski, Braće Radić, Đuro Ester i OŠ M. P. Miškine iz Đelekovca. U okviru stručnog predavanja i prezentacije na samom lokalitetu spomenika prirode livada u Zovju ravnateljica Javne ustanove Željka Kolar upoznala je učenike s karakteristikama tog zaštićenog lokaliteta, njegovom temeljnom vrijednošću, karakterističnim livadnim staništem, biljkom Krvarom, mravinjacima karakteristikama Velikog i Zagasitog livadnog plavca te drugim karakteristikama lokaliteta na kojem oni obitavaju i koji su važni za njihov opstanak.

Cilj svih ovogodišnjih aktivnosti kojima se Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije ove godine uključila u obilježavanje dana muzeja bio je ukazati i upozoriti na činjenicu da racionalno i kontrolirano upravljanje prirodnom baštinom pridonosi očuvanju bioraznolikosti ekosustava, a pozitivno utječe i na globalnu održivost.

2015 05 15 medunarodni dan muzeja 490

P5152770P5152775P5152781

Obavijest o mogućnost ostvarivanja naknade u okviru projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ na području Koprivničko-križevačke županije u 2015. godini

E-mail Ispis PDF

      Koprivničko-križevačka županija se i ove godine, preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode uključila u provođenje projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2015. godini, koji se provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U našoj županiji ovaj projekt je započeo još prije šest godina s ciljem da se kroz očuvanje i zaštitu područja i prostora u kojem rode obitavaju i grade svoja gnijezda pridonese očuvanju populacije bijele rode (Ciconia ciconia) koja pripada europskim gnjezdaricama, te je strogo zaštićena Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine" broj 144/13).

Vlasnici ili korisnici stambenih ili gospodarskih ili drugih građevinskih objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode da bi ga očuvali mogu dobiti naknadu u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu ukoliko osobno ili poštom na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica najkasnije do 30. lipnja 2015. godine dostave slijedeću dokumentaciju:

     - kopiju osobne iskaznice vlasnika ili korisnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekata na kojima se gnijezdo rode nalazi,

     - kopiju dokumenta koji govori o vlasništvu ili posjedu objekta na kojem se gnijezdo rode nalazi,

     - podatke o IBAN broju računa vlasnika ili korisnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekata na kojem se gnijezdo rode nalazi i na koji će se uplatiti naknada,

     - potpisanu Izjavu o vjerodostojnosti dostavljenih podataka,

     - fotografiju gnijezda bijele rode na koje se odnosi tražena potpora.

Međusobna prava i obaveze koje se odnose na sufinanciranje projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2015. godini na području Koprivničko-križevačke županije regulirana su ugovorom koji je sklopljen između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sukladno tom ugovoru Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost davanjem sredstva pomoći sufinancira pola iznosa naknade odnosno 350,00 kuna po gnijezdu rode svakom vlasniku ili korisniku građevinskog objekta na kojima se to gnijezdo nalazi dok preostalih 350,00 kuna osigurava Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.

Dodatne informacije o projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode" na području Koprivničko-križevačke županije u 2015. godini mogu se dobiti svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati na broj telefona 048/ 621 790 ili putem elektroničke pošte na adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Stranica 7 od 24