Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti
Petak, 21 Sij 2022

Započele aktivnosti spašavanja vodozemaca (žaba) na prometnici Koprivnica-Đelekovec

E-mail Ispis PDF

Dana 8. ožujka 2017. godine započele su aktivnosti spašavanja vodozemaca (žaba) na prometnici Koprivnica-Đelekovec. To je samo jedna od niza aktivnosti koju Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije provodi u suradnji s Gimnazijom „Fran Galović" Koprivnica. Aktivnosti su započele postavljanjem zapreka-ograda smještenih na bankini koja dijeli cestu i obližnju šumu. Također uz te ograde na puno mjesta postavljene su plastične kante ukopane u zemlju.

Cilj ovog projekta je spasiti od gaženja što veći broj jedinki žaba koje prelazeći iz svog zimskog šumskog staništa u vodeno stanište radi razmnožavanja prelaze vrlo prometnu cestu na lokaciji između Koprivnice i Đelekovca.

Osim učenika gimnazije „Fran Galović"Koprivnica u akciju se planiraju uključiti i učenici iz drugih zainteresiranih škola, koji bi tijekom akcije u nekoliko navrata trebali prenosili preko ceste žabe koje je zaustavila spomenuta privremeno postavljena zapreka-ograda.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije sufinancirat će troškove prijevoza sudionika projekta do projektnog područja i natrag.

Akcija spašavanja na području Koprivničko križevačke županije provodit će se tijekom mjeseca ožujka i u prvoj polovici mjeseca travnja.

Aktivnostima spašavanja vodozemaca (žaba) na prometnici Koprivnica-Đelekovec želi se pridonijeti opstanku vodozemaca, odnosno žaba ne samo u Koprivničko križevačkoj županiji već i u Hrvatskoj, jer ako vodozemci nestanu, dolazi do narušavanje prirodne ravnoteže ekosustava i velikih promjena u sastavu hranidbenih lanaca.

IMG 3315-001IMG 3317IMG 3320IMG 3323IMG 3324IMG 3328IMG 3336IMG 3345IMG 3350IMG 3362IMG 3412IMG 3414

Održana početna konferencija EU Interreg projekta „coop MDD“

E-mail Ispis PDF

standard logo image - coop MDD

Početna konferencija projekta „coop MDD" u kojem Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije sudjeluje kao jedan od 9 partnera s područja planiranog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, održana je u Noskovcima od 28. veljače do 2. ožujka 2017. godine. Taj projekt provodi se u sklopu programa Interreg Danube Transnational Programme. Aktivnosti projekta planiraju se provoditi na području 5 europskih zemalja i to: Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske i Srbije.

Ukupni budžet projekta je 2.154.000,00 eura, a omjer sufinanciranja je 85 % EU, a 15 % partneri. Vrijeme provedbe projekta je 2,5 godine, a planiran završetak je 30. lipanj 2019. godine.

Nositelj projekta je Međunarodni fond za zaštitu prirode, Ured Austrija (WWF Austrija), a ostali projektni partneri su: Državni ured Styria, Odjel za zaštitu prirode (Austrija), Institut za zaštitu prirode (Slovenija), Općina Velika Polana (Slovenija), Javne ustanove za zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Virovitičko-podravske županije i Osječko-baranjske županije (Hrvatska), NP Balathon felvideki (Mađarska), WWF Adria (Hrvatska), Vojvodina šume (Srbija) i Institut za zaštitu prirode Vojvodine (Srbija).

Projekt podupiru: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, zaštite prirode i upravljanja vodama, Ured za nacionalne parkove, očuvanje prirode i zaštitu vrsta (Austrija), DANUBEPARKS (Austrija), Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog planiranja (Slovenija), Javna ustanova za zaštitu prirode Varaždinske županije (Hrvatska), Javna ustanova za zaštitu prirode Međimurska priroda (Hrvatska), Park prirode Kopački rit (Hrvatska), Grad Sombor (Srbija), UNESCO Regionalni ured (Italija), Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav (Austrija), Euro Natur Fondation (Njemačka).

Osnovni cilj projekta je uskladiti prakse upravljanja u zaštićenim područjima između 12 zaštićenih područja u pet zemalja unutar predloženog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav s ciljem održivog upravljanja, prezentacije i promocije područja koje će kada bude proglašeno na području svih 5 zemalja biti najveće zaštićeno područje u Europi.

U svakoj od zemalja partnera odabrana su pilot područja na kojima će se provoditi aktivnosti. Planiraju se izraditi akcijski planovi, koji će imati prekogranični učinak, a aktivnostima projekta žele se osigurati preduvjeti za bolju suradnju između institucija koje upravljaju područjem predloženog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i njegovih dionika. Svi partneri provodit će i promotivno edukativne aktivnosti, razvijajući programe za mlade zajedničkog naziva River Schools. Također se želi razviti sustav koji će omogućiti jačanje kapaciteta upravljanja kako bi se povećala svijest javnosti o vrijednosti i važnosti očuvanja prirode i njenih posebno vrijednih područja.

Aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije usmjerene su na istraživanje, inventarizaciju staništa, flore i faune riječnog područja Mure i Drave koje je višestruko zaštićeno područje kojim Javna ustanova upravlja i koje je dio Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Također se planira izrada Akcijskog plana za to područje te u suradnji sa svim partnerima sudjelovanje u izradi Akcijskog plana za cijelo projektno područje. Osim toga predviđene su i brojne informativno edukativne aktivnosti s ciljem prezentacije i promocije izuzetne biološke raznolikosti te prirodnih vrijednosti i važnosti očuvanja područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, kao i razvoj dodatnih edukativnih programa kroz zajednički dio projekta nazvan River Schools.

Za više informacija o projektu sufinanciranim sredstvima Europske unije (ERDF, IPA) posjetite web stranicu projekta.

coop MDD kick-off

IMG 6046IMG 6054 martaPrvi koordinacijski sastanak zaštićenih područja u TBR MDDPrvi koordinacijski sastanak zaštićenih područja u TBR MDD 02

INFORMACIJA o pokretanju postupka prestanka zaštite spomenika prirode Staro stablo lipe u Novigradu Podravskom

E-mail Ispis PDF

Sukladno zahtjevu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Klasa: 612-07/17-01/1, Urbroj: 2137/1-05/18-17-11 od 3. ožujka 2017. godine objavljujemo sljedeću informaciju:

 

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem odredbe članka 13. stavka 1. i članka 128. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine" br. 80/13), objavljuje

 

INFORMACIJU

o pokretanju postupka prestanka zaštite spomenika prirode

- Staro stablo lipe u Novigradu Podravskom

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije objavljuje Informaciju o pokretanju postupka o prestanku zaštite Spomenika prirode Staro stablo lipe u Novigradu Podravskom kojeg je Županijska skupština zaštitila Odlukom o proglašenju starog stabla lipe (Tilia L.) spomenikom prirode (KLASA:351-01/01-01/03, URBROJ:2137-23-02-7, od 28. ožujka 2002. god.).

Provesti će se javni uvid u trajanju od 30 dana i to u periodu od 13. ožujka do 13. travnja 2017. godine. Cjelovitu informaciju možete preuzeti ovdje.

 

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif, v.r.

 

 

· Prijedlog odluke o prestanku zaštite

· Prethodno mišljenje HAOP-a

· Informacija o početku javnog uvida

· Očitovanje Javne ustanove

· Fotografije srušenog stabla lipe

Donijeta odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 188. i 189. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine" 80/13), te članka 9. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 16/96, 1/05, 10/05, 12/05-pročišćeni tekst, 12/09, 9/12 i 3/14) i članka 19. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 2/05, 11/05, 14/05, 18/09, 12/10, 12/12 i 8/14),a sukladno očitovanju Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 612-07/14-31/01, URBROJ: 517-07-2-1-1-14-2 od 13. siječnja 2014. godine Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (u daljenjem tekstu: Upravno vijeće) na 31. sjednici održanoj 3. veljače 2017. godine donijelo je Zaključak o pokretanju postupka i davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova u vodama unutar područja Značajnog krajobraza Čambina KLASA: 023-01/17-01/01, URBROJ: 2137-23-17-16 (u daljnjem tekstu: Zaključak).

Temeljem spomenutog Zaključka Upravno vijeće donijelo je Odluku o raspisivanju Poziva za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina KLASA: 023-01/17-01/01, URBROJ: 2137-23-17-17 od 3. veljače 2017. godine sukladno kojoj je raspisan Poziv za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina KLASA: 023-01/17-01/01, URBROJ: 2137-23-17-18 (u daljnjem tekstu: Javni poziv) koji je sadržavao uvjete zaštite prirode KLASA: 612-07/09-24/06, URBROJ: 532-08-02-02/1-10-6 od 17. veljače 2010. godine i KLASA: 612-07/09-24/06, URBROJ: 532-08-02-02/1-10-11 od 7. rujna 2010. godine i druge uvjete koje mora ispunjavati pravna ili fizička osoba koja se javlja na Javni poziv.

Javni poziv objavljen je u javnom glasilu (Malom Podravskom od 10. veljače 2017. godine), a zajedno s prijedlogom Ugovora o davanju koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina objavljen je i na Oglasnoj ploči, te na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije www.zastita-prirode-kckzz.hr dana 10. veljače 2017. godine.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na Javni poziv pristigla je samo jedna prijava i to od Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28, 48000 Koprivnica koja je ispunjavala sve uvjete iz Javnog poziva.

 

Odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina

Stranica 6 od 28