Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti
Srijeda, 06 Srp 2022

Uspješno realiziran projekt Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2019. godini na području Koprivničko-križevačke županije

E-mail Ispis PDF

Bijela roda je jedna od europskih gnjezdarica koja je i strogo zaštićena vrsta Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13, 15/18 i 14/19) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine" broj 144/13 i 73/16). S obzirom na činjenicu da je život i opstanak zaštićene vrste bijele rode (Ciconia ciconia) neizostavno vezan za seosku sredinu i ljude, očuvanje gnijezda na krovovima kuća i objekata u kojima rode najradije podižu svoje mlade važan je segment u zaštiti ove močvarne ptice koja je pokazatelj bioraznolikosti i suživota čovjeka i prirode.

Nakon objave javnog poziva za uključivanje u projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" na području Koprivničko-križevačke županije u 2019. godini, a kako bi ostvarili pravo na tu naknadu korisnici su u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije prijavili lokaciju gnijezda na stambenom, gospodarskom ili javnom objektu kojeg oni koriste. Slijedom toga obavljen je terenski uviđaj te fotografiranja svakog pojedinog gnijezda od strane djelatnika Javne ustanove. Za gnijezda koja su zadovoljavala sve potrebne uvjete vlasnici/korisnici objekta na kojem je isto locirano dostavili su potrebnu, projektom propisanu dokumentaciju za ostvarivanje naknade. U ime povjerenstva za provjeru ispravnosti i kompletiranosti te dokumentacije Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije razmotrilo je istu, te donijelo Zaključak o utvrđivanju prava na naknadu vlasnicima ili korisnicima stambenog, gospodarskog ili javnog objekta na kojima se nalazi gnijezdo rode s područja Koprivničko-križevačke županije KLASA: 023-01/19-01/01, URBROJ: 2137-23-19-43 od 10. rujna 2019. godine. Sukladno tom Zaključku kompletna dokumentacija koja je zadovoljavala tražene uvjete poslana je poslana u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je istu razmotrio te sukladno „Ugovoru o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekta zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti ,Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)' na području Koprivničko-križevačke županije u 2019. godini, davanjem sredstva pomoći" koji je sklopio s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, isplatio 50 % predviđene naknade.

Sukladno tome naknadu u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu rode, lociranom na stambenom, gospodarskom ili drugom građevinskom objektu na području Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu ostvarili su slijedeće pravne ili fizičke osobe i to:

- Dječji vrtić „Bubamara", Dravska 8, Kalinovac, za jedno gnijezdo na toj adresi,

- Osnovna škola Ferdinandovac, Dravska 66, Ferdinandovac, za jedno gnijezdo na toj adresi,

- Franjo Vukelić, Hrsovo 115, Hrsovo, za jedno gnijezdo na toj adresi.

- Rkt. župa Miholec, Miholec 69, Orehovec, za jedno gnijezdo na toj adresi,

- Sloga Podravska trgovina d.o.o. Đurđevac, Trg sv. Jurja 6, Đurđevac, za jedno gnijezdo na adresi Trg bana Jelačića 10, Virje.

- Osnovna škola Koprivnički Ivanec Seljačke bune bb, Kunovec za jedno gnijezdo na adresi Koprivnička 27, Koprivnički Ivanec

- Biovita Zagreb d.o.o. za preradu voća i trgovinu, Virje, Paromlinska 4, za jedno gnijezdo na toj adresi,

- Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje, za jedno gnijezdo na adresi Trg Stjepana Radića 7, Virje i jedno gnijezdo na adresi Đure Sudete 10, Virje

Treba napomenuti da je polovicu tog iznosa, odnosno 350,00 kuna po svakom gnijezdu rode osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a drugu polovicu Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

S obzirom na činjenicu da je ovaj projekt već desetu godinu za redom, uspješno proveden u našoj županiji, nadamo se da će se njegovo provođenje nastaviti i u narednom razdoblju jer osim očuvanja i zaštite populacije bijele rode (Ciconia ciconia), taj projekt pridonosi i očuvanju područja i prostora u kojem te strogo zaštićena vrsta ptica gradi svoja gnijezda, nesu jaja, legu i othranjuju svoje potomke.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovca

E-mail Ispis PDF

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije kao javni naručitelj (u daljnjem tekstu: Naručitelj) na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16 – u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i članka 5. Pravilnika o načinu provođenja postupka jednostavne nabave u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Klasa: 023-01/17-01/01, Urbroj: 2137-23-17-55 od 14. srpnja 2017. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) provodi postupak jednostavne nabave za projektni element Izgradnja 2 (dvije) promatračnice /vidikovaca, kao jedan od partnera u projektu pod nazivom: „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad" .

Tekst poziva i dokumentaciju možete preuzeti na poveznicama.

Tekst poziva

Prilog 1. Idejno rješenje za izgradnju promatračnice/vidikovca na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad, T.D.: 12/2017, od veljače 2017. godine - ovdje

Prilog 2. Troškovnik za izgradnju promatračnice/vidikovca na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad, T.D.: 12/2017, od veljače 2017. godine - ovdje

Prilog 3. Idejno rješenje za izgradnju promatračnice/vidikovca na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad, T.D.: 13/2017, od veljače 2017. godine - ovdje

Prilog 4. Troškovnik za izgradnju promatračnice/vidikovca na k.č.br. 310/1 u k.o.Legrad, T.D.: 13/2017, od veljače 2017. godine - ovdje

Prilog 5. Dopuštenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije Klasa: UP/I-612-07/17-01/3, Urbroj: 2137/1-05/18-17-2 od 7. ožujka 2017. godine - ovdje

Prilog 6. Rješenje o izmjeni i dopuni Dopuštenja Klasa: UP/I-612-07/19-01/14, Urbroj: 2137/1-05/05-19-3 od 8. travnja 2019. godine - ovdje

Prilog 7. Ponudbeni obrazac - ovdje ( .doc format)

Prilog 8. Izjava o nekažnjavanju - ovdje ( .doc format)

Prilog 9. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora - ovdje ( .doc format)

 

Datum objave: 8. studenoga 2019.

Održano 13. nacionalno godišnje okupljanje stručnjaka sektora zaštite prirode

E-mail Ispis PDF

Nacionalno godišnje okupljanje stručnjaka sektora zaštite prirode kao i proteklih godina i ove godine održano je u organizaciji Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Ove godine domaćinstvo je preuzela Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije. Potporu skupu dali su grad Virovitica i Virovitičko-podravska županija. Skup je održan u periodu od 23. do 25. listopada 2019. godine. Bio je to 13. Skup stručnih službi hrvatskih Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže.

Prvog dana 13. Skup stručnih službi službeno je otvorio Igor Kreitmeyer, pomoćnik ministra u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, a sudionicima se obratio i Aljoša Duplić, voditelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Svečanosti otvaranja 13. Skupa stručnih službi nazočili su gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, koji su se obratili sudionicima 13. Skupa prigodnim govorima, a u ime organizatora svima se obratila i ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije Tatjana Arnold Sabo.

Osim predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i energetike, nacionalnih parkova i parkova prirode skupu su nazočili i predstavnici županijskih, gradskih i općinskih javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim prirodnim vrijednostima, te predstavnici inspekcijskih službi kao i predstavnici brojnih institucija sektora povezanih sa zaštitom prirode. Također sudionici stručnog skupa bili su i predstavnici nevladinih organizacija i udruga. Sudionici skupa imali su se priliku upoznati sa zakonodavnim novostima, dostignućima sudionika u upravljanju zaštićenim područjima prirode, razmijeniti svoja znanja i iskustava, ali i probleme u radu i načine njihovog rješavanja.

Na skupu je održano je 25 prezentacija vezanih za prezentaciju iskustava, novih saznanja i problematike u zaštiti prirode. Nakon svake prezentacije sudionici su imali priliku postaviti dodatna pitanja izlagaču, te dati svoje mišljenje o prezentiranoj temi.

Kao i svake godine, domaćin Skupa imao je priliku okupljenim sudionicima predstaviti zaštićena područja kojima upravlja, tako da je prvog dana trajanja Skupa u večernjim satima u suradnji sa Gradskim muzejom Virovitica i Turističkim uredom grada Virovitice organiziran obilazak obnovljenog dvorca i parka u Virovitici. Drugog dana, tokom poslijepodneva i večeri, u dvije grupe zbog velikog broja sudionika, organiziran je obilazak obnovljenog dvorca i parka u Suhopolju te Informativno edukativnog centra-hostela Dravska priča u Noskovcima, u suradnji sa Turističkom zajednicom Virovitičko-podravske županije i Virovitičko-podravskom županijom.

U ime Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije 13. Skupu stručnih službi nazočile su ravnateljica Javne ustanove Željka Kolar i stručna suradnica Marta Lenac.

01 image06202 image05204 image06005 image06103 image058

06 image05406 image068

07 image06407 image07807 image08007 image08207 image08407 image09307 image09608 image097

08 image10508 image10808 image11608 image024-3image027-308 image010-408 image011-408 image017-608 image13108 image13208 image13908 image128

09 image15409 image15609 image157image15509 image159

Obavijest o mogućnost ostvarivanja naknade u okviru projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ na području Koprivničko-križevačke županije u 2019. godini

E-mail Ispis PDF

Koprivničko-križevačka županija se i ove godine preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode uključila u provođenje projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2019. godini, koji se provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U našoj županiji ovaj projekt se provodi već desetu godinu za redom, a cilj projekta je da se kroz očuvanje i zaštitu populacije bijele rode (Ciconia ciconia) pridonese očuvanju područja i prostora u kojem se one nalaze.

Bijela roda je europska gnjezdarica te je strogo zaštićena vrsta Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13, 15/18 i 14/19) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine" broj 144/13 i 73/16).

Vlasnici ili korisnici stambenih ili gospodarskih ili drugih građevinskih objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode da bi ga očuvali mogu dobiti naknadu u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu ukoliko osobno ili poštom na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica najkasnije do 30. srpnja 2019. godine dostave slijedeću dokumentaciju:

- kopiju osobne iskaznice vlasnika ili korisnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekta na kojima se gnijezdo rode nalazi,

- kopiju dokumenta koji govori o vlasništvu ili posjedu objekta na kojem se gnijezdo rode nalazi,

- podatke o IBAN broju računa vlasnika ili korisnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekata na kojem se gnijezdo rode nalazi i na koji će se uplatiti naknada na obrascu koji možete preuzeti: OVDJE,

- potpisanu Izjavu o vjerodostojnosti dostavljenih podataka koju možete preuzeti: OVDJE,

- potpisanu privolu za korištenje osobnih podataka prijavitelja koju možete preuzeti: OVDJE,

- fotografiju gnijezda bijele rode na koje se odnosi tražena potpora.

Međusobna prava i obaveze koje se odnose na sufinanciranje projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2019. godini na području Koprivničko-križevačke županije regulirana su ugovorom koji je sklopljen između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sukladno tom ugovoru Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost davanjem sredstva pomoći sufinancira pola iznosa naknade odnosno 350,00 kuna po gnijezdu rode svakom vlasniku ili korisniku građevinskog objekta na kojima se to gnijezdo nalazi dok preostalih 350,00 kuna osigurava Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.

Dodatne informacije o projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode" na području Koprivničko-križevačke županije u 2019. godini mogu se dobiti svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati na broj telefona 048/ 621 790 ili putem elektroničke pošte na adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript r ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

IMG 1734

Stranica 5 od 29