Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti
Nedjelja, 04 Pro 2022

NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA za kupnju osobnog vozila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

E-mail Ispis PDF

KLASA: 406-01/21-01/01

URBROJ: 2137-23-21-6

Koprivnica, 12. studeni 2021.

 

  Sukladno Odluci o pokretanju postupka prodaje/otpisa službenog automobila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije VOLKSWAGEN POLO Broj šasije: WVWZZZ6NZVW015205 KLASA: 023-01/21-01/01, URBROJ: 2137-23-21-64 od 21. rujna 2021. godine, koju je donijelo Upravno vijeće Javne ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije objavljuje

 

NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA

za kupnju osobnog vozila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

I. PREDMET PRODAJE

Predmet nadmetanja je prodaja osobnog automobila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

Volkswagen Polo 1,4, Broj šasije: WVWZZZ6NZVW015205, u prometu od 15.07.1996., snaga motora 44 kW, radni obujam 1390 cm3, benzin, s prijeđenih 245.308 kilometara, neregistriran.

Početna cijena je 5.200,00 kuna.

 

II. UVJETI PRODAJE

Pravo sudjelovanja i dostave ponude imaju sve fizičke i pravne osobe.

Pismena ponuda mora sadržavati:

· ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe - kupca

· adresu kupca

· OIB kupca

· ponuđenu cijenu.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom prodavatelja, nazivom i adresom ponuditelja, i naznakom "NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU OSOBNOG AUTOMOBILA!". U roku za dostavu ponude ponuditelj može potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Takva izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda, s naznakom "IZMJENA" ili "ODUSTANAK OD PONUDE".

Ponude, bez obzira na način dostave, moraju prispjeti na adresu prodavatelja: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, 48000 Koprivnica, Florijanski trg 4/II, do zaključno 24. studenoga 2021. godine do 9,00 sati. Ponuda se može dostaviti poštom ili osobno predati u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, Koprivnica.

Ponuda pristigla poslije propisanog roka neće se otvarati nego će se odmah vratiti ponuditelju.

Svi ponuditelji biti će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku 8 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Osobni automobil prodaje se prema sistemu „viđeno-kupljeno", čime se isključuje mogućnost prigovora na kvalitetu automobila.

Osobni automobil može se razgledati do 23. studenoga 2021. godine, uz prethodnu najavu na 048/621-790 ili 098/374-250.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. U slučaju dviju ili više ponuda s istom cijenom, odabrat će se ranije zaprimljena ponuda.

Sve troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva, kao i porez, snosi kupac.

Cjelokupni iznos kupljenog automobila potrebno je uplatiti na IBAN HR5423860021552003663 račun Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u roku 8 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. Kupac može preuzeti automobil čim uplata bude vidljiva na žiro-računu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Sve ostale informacije i pojašnjenja mogu se dobiti u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, kod gđe. Željke Kolar na broj telefona 048/621-790 ili 098/374-250 ili e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

RAVNATELJICA

JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE:

Željka Kolar, dipl.ing.

 

Tekst objave

Datum objave 12. studenoga 2021. godine

NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA za kupnju osobnog vozila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

E-mail Ispis PDF

KLASA: 406-01/21-01/01

URBROJ: 2137-23-21-4

Koprivnica, 22. listopada 2021.

 

 Sukladno Odluci o pokretanju postupka prodaje/otpisa službenog automobila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije VOLKSWAGEN POLO Broj šasije: WVWZZZ6NZVW015205 KLASA: 023-01/21-01/01, URBROJ: 2137-23-21-64 od 21. rujna 2021. godine, koju je donijelo Upravno vijeće Javne ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije objavljuje

 

NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA

za kupnju osobnog vozila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

 

I. PREDMET PRODAJE

Predmet nadmetanja je prodaja osobnog automobila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

Volkswagen Polo 1,4, Broj šasije: WVWZZZ6NZVW015205, u prometu od 15.07.1996., snaga motora 44 kW, radni obujam 1390 cm3, benzin, s prijeđenih 245.308 kilometara, neregistriran.

Početna cijena je 5.200,00 kuna.

 

II. UVJETI PRODAJE

Pravo sudjelovanja i dostave ponude imaju sve fizičke i pravne osobe.

Pismena ponuda mora sadržavati:

· ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe - kupca

· adresu kupca

· OIB kupca

· ponuđenu cijenu.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom prodavatelja, nazivom i adresom ponuditelja, i naznakom "NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU OSOBNOG AUTOMOBILA!". U roku za dostavu ponude ponuditelj može potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Takva izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda, s naznakom "IZMJENA" ili "ODUSTANAK OD PONUDE".

Ponude, bez obzira na način dostave, moraju prispjeti na adresu prodavatelja: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, 48000 Koprivnica, Florijanski trg 4/II, do zaključno 3. studenoga 2021. godine u 9,00 sati. Ponuda se može dostaviti poštom ili osobno predati u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, Koprivnica.

Ponuda pristigla poslije propisanog roka neće se otvarati nego će se odmah vratiti ponuditelju.

Svi ponuditelji biti će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku 8 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Osobni automobil prodaje se prema sistemu „viđeno-kupljeno", čime se isključuje mogućnost prigovora na kvalitetu automobila.

Osobni automobil može se razgledati do 2. studenoga 2021. godine, uz prethodnu najavu na 048/621-790 ili 098/374-250.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. U slučaju dviju ili više ponuda s istom cijenom, odabrat će se ranije zaprimljena ponuda.

Sve troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva, kao i porez, snosi kupac.

Cjelokupni iznos kupljenog automobila potrebno je uplatiti na IBAN HR5423860021552003663 račun Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u roku 8 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. Kupac može preuzeti automobil čim uplata bude vidljiva na žiro-računu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Sve ostale informacije i pojašnjenja mogu se dobiti u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, kod gđe. Željke Kolar na broj telefona 048/621-790 ili 098/374-250 ili e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

RAVNATELJICA

JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE:

Željka Kolar, dipl.ing.

 

Tekst objave

Datum objave: 22. listopada 2021. godine

NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA za kupnju osobnog vozila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

E-mail Ispis PDF

KLASA: 406-01/21-01/01

URBROJ: 2137-23-21-3

Koprivnica, 8. listopada 2021.

 

Sukladno Odluci o pokretanju postupka prodaje/otpisa službenog automobila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije VOLKSWAGEN POLO Broj šasije: WVWZZZ6NZVW015205 KLASA: 023-01/21-01/01, URBROJ: 2137-23-21-64 od 21. rujna 2021. godine, koju je donijelo Upravno vijeće Javne ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije objavljuje

 

NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA

za kupnju osobnog vozila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

 

I. PREDMET PRODAJE

Predmet nadmetanja je prodaja osobnog automobila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

Volkswagen Polo 1,4, Broj šasije: WVWZZZ6NZVW015205, u prometu od 15.07.1996., snaga motora 44 kW, radni obujam 1390 cm3, benzin, s prijeđenih 245.308 kilometara, neregistriran.

Početna cijena je 5.200,00 kuna.

 

II. UVJETI PRODAJE

Pravo sudjelovanja i dostave ponude imaju sve fizičke i pravne osobe.

Pismena ponuda mora sadržavati:

· ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe - kupca

· adresu kupca

· OIB kupca

· ponuđenu cijenu.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom prodavatelja, nazivom i adresom ponuditelja, i naznakom "NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU OSOBNOG AUTOMOBILA!". U roku za dostavu ponude ponuditelj može potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Takva izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda, s naznakom "IZMJENA" ili "ODUSTANAK OD PONUDE".

Ponude, bez obzira na način dostave, moraju prispjeti na adresu prodavatelja: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, 48000 Koprivnica, Florijanski trg 4/II, do zaključno 19. listopada 2021. godine u 900 sati. Ponuda se može dostaviti poštom ili osobno predati u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, Koprivnica.

Ponuda pristigla poslije propisanog roka neće se otvarati nego će se odmah vratiti ponuditelju.

Svi ponuditelji biti će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku 8 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Osobni automobil prodaje se prema sistemu „viđeno-kupljeno", čime se isključuje mogućnost prigovora na kvalitetu automobila.

Osobni automobil može se razgledati do 18. listopada 2020. godine, uz prethodnu najavu na 048/621-790 ili 098/374-250.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. U slučaju dviju ili više ponuda s istom cijenom, odabrat će se ranije zaprimljena ponuda.

Sve troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva, kao i porez, snosi kupac.

Cjelokupni iznos kupljenog automobila potrebno je uplatiti na IBAN HR5423860021552003663 račun Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u roku 8 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. Kupac može preuzeti automobil čim uplata bude vidljiva na žiro-računu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Sve ostale informacije i pojašnjenja mogu se dobiti u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, kod gđe. Željke Kolar na broj telefona 048/621-790 ili 098/374-250 ili e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 

RAVNATELJICA

JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE:

Željka Kolar, dipl.ing.

 

Tekst objave

Datum objave: 8. listopada 2021. godine

UNESCO proglasio Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država

E-mail Ispis PDF

S ciljem zaštite i očuvanja prirode, a nakon dugogodišnjih napora i uspješne regionalne suradnje Austrije, Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Srbije, međunarodno koordinacijsko vijeće UNESCO-vog programa „Čovjek i biosfera" (MAB) dana 15. rujna 2021., godine na svojoj 33. sjednici održanoj u Abuji u Nigeriji proglasilo je Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država.

To je prvi u svijetu proglašen rezervat biosfere koji se proteže kroz 5 država: Austriju, Hrvatsku, Mađarsku, Sloveniju i Srbiju, te predstavlja najveće zaštićeno riječno područje u Europi koje se proteže na gotovo milijun hektara i 700 kilometara riječnog toka i njegovo proglašenje predstavlja proširenje postojećeg bilateralnog rezervata koji je također od strane koordinacijskog vijeća UNESCO-ovog Programa „Čovjek i biosfera", 2012. godine proglašen između Hrvatske i Mađarske.

Novoproglašeni Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država objedinjuje sljedeće rezervate biosfere: Donja dolina Mure (Austrija), Rijeka Mura (Slovenija), Bačko Podunavlje (Srbija) te Mura–Drava–Dunav (Mađarska i Hrvatska).

Kronološki gledano aktivnost uspostavljanju Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država odvijale su se ovim redom:

- 2011. godine bio je njihov službeni početak, kada su ministri zaštite okoliša 5 zemalja: Austrije, Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Srbije u mađarskom gradu Gödöllőu potpisali Deklaraciju o uspostavi prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav,

- 2012. godine proglašen je hrvatsko-mađarski Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav,

- 2017. godine na području Republike Srbije proglašen je Rezervat biosfere Bačko Podunavlje,

- 2018. godine na području Republike Slovenije proglašen je Rezervat biosfere Mura,

- 2019. godine na području Republike Austrije proglašen je Rezervat biosfere Donja dolina Mure (koji je predstavljao i posljednji preduvjeti za zajedničku nominaciju svih 5 zemalja),

- u rujnu 2019. godine koordinacijski odbori svih 5 zemalja zajednički su izradili nominacijski obrazac za proglašenje prvog petodržavnog prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav,

- u svibnju 2020. godine nakon od strane nadležnih ministra Austrije, Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Srbijepotpisa nominacijskog obrasca i ministarske deklaracije svi Nominacijski dokumenti predani su UNESCO MAB Tajništvu,

- 15. rujna 2021. godine koordinacijsko vijeće UNESCO programa „Čovjek i biosfera" (MAB) u Abuji u Nigeriji je proglasilo Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država - Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske i Srbije.

Područje Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država proglašeno je s ciljem očuvanja bioraznolikosti i poticanja održivog razvoja na području koje on obuhvaća. To je značajni ekosustav koji je sačinjen od mozaika vlažnih staništa poput poplavnih šuma, vlažnih travnjaka, sprudova, obala, napuštenih korita i meandara rijeka, te obiluje brojnim rijetkim i ugroženim staništima i vrstama. On ima zaštitnu, razvojnu i logističku funkciju, čiji je zadatak promovirati skladan suživot čovjeka i prirode, očuvati iznimne prirodne vrijednosti, biološku i krajobraznu raznolikost, davati podršku istraživanju, monitoringu i razmjeni podataka vezanih uz zaštitu prirode, kao i pronalaziti rješenja za očuvanje bioraznolikosti i poticati socio-ekonomski razvoj.

IMG 0868IMG 6626P8264320DJI 0804DRAVA LIFE FOTO 01IMG 0720IMG 2080IMG 6594IMG 7117

Stranica 4 od 31