Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti
Srijeda, 29 Ožu 2023

Održana terenska nastava na Posebnom geografsko-botaničkom rezervatu Đurđevački pijesci

E-mail Ispis PDF

Za učenike trećih razreda Osnovne škole Đurđevac, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije dana 16. svibnja 2022. godine održala je terensku nastavu na području Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci.

Na početku terenske nastave ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Željka Kolar učenicima je održala kratko predavanje u kojem ih je informirala o posebno zaštićenim i Natura 2000 područjima u Koprivničko-križevačkoj županiji, te se posebno osvrnula na Posebni geografsko-botanički rezervat Đurđevački pijesci. U tom predavanju učenici su imali prilike saznati zašto je to područje dobilo status posebnog rezervata, koje su njegove temeljne vrijednosti, ali i što treba činiti i kako se ponašati da bi se te vrijednosti očuvale. Nakon predavanja učenici su krenuli u obilazak posebnog rezervata. Šetnjom poučnom stazom stručna suradnica Javne ustanove Marta Lenac praktičnim primjerima je upoznala učenike s florom, faunom i reljefom Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci.

Nakon obilaska učenicima su podijeljeni edukativni listići s pitanjima vezanim za specifičnosti i vrijednosti Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci. Te listiće su učenici trebali riješiti, a putem odgovora na pitanja u listićima produbiti i proširiti svoja saznanja o prirodnim vrijednostima ovog višestruko posebno zaštićenog i ekološki važnog Natura 2000 područja Đurđevačkih pijesaka.

U ime Osnovne škole Đurđevac učenike su koordinirale i pratile njihove vrijedne razredne učiteljice gđa Vesna Šijak, Ana Jančijev i Bojana Bionda Jakubovskaja.

IMG 2425IMG 2452IMG 2570IMG 2582IMG 2588IMG 2606IMG 2627IMG 2729

Održan sastanak radne grupe „Šumarstvo“ u sklopu izrade „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže“ (PU 007)

E-mail Ispis PDF

U sklopu izrade „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže" (šifra: PU 007)(Grupa 1) dana 3. svibnja 2022. godine održan je sastanak radne grupe „Šumarstvo" za područja šuma i šumskog zemljišta koji se nalazi na teritoriju Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije.

Cilj sastanka radne grupe „Šumarstvo" bio je definirati pritiske i prijetnje na temu šuma, te raspraviti mogućnosti uključivanja sektora šumarstva u implementaciju plana upravljanja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici: Ministarstva poljoprivrede, Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektora za šume privatnih šumoposjednika, Hrvatskog šumarskog instituta, predstavnici Koprivničko-križevačke županije Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu te Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, direkcije Hrvatskih šuma, Uprave šuma podružnica Koprivnica i predstavnici njenih šumarija i to: Šumarije Koprivnica, Šumarije Repaš, Šumarije Đurđevac, Šumarije Kloštar Podravski, Šumarije Čakovec. Također na sastanku su prisustvovali od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja angažirani stručnjaci za facilitaciju i planiranje upravljanja iz tvrtke Particip GmbH i to njihova stručnjakinja za izradu planova upravljanja/planerka Andrea Solić, te glavna stručnjakinja za facilitaciju Ane Sindik.

Na radnom dijelu sastanka predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, te Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode održali su prezentacije o područjima šuma i šumskog zemljišta na teritoriju kojim upravljaju, te naveli pritiske i prijetnje koje su prepoznate od dionika s ranije održanih dioničkih radionica. Nakon revidiranja pritisaka i prijetnji dionicima su predstavljene i predložene zajedničke aktivnosti od strane javnih ustanova koje bi se mogle zajednički provoditi sa sektorom šumarstva, te također neke specifične za svaku županiju na koju se odnose predložene aktivnosti (Koprivničko-križevačku, Međimursku, Varaždinsku). Uz predložene aktivnosti dionici su imali prilike dati prijedloge svojih aktivnosti vezanih za bolju suradnju ustanova za zaštitu prirode i sektora šumarstva za očuvanje šuma i njihove bioraznolikosti. Nakon razmatranja prijedloga predloženih aktivnosti svih sudionika, te istaknutih pritiska i prijetnja vezanih za šume i šumska zemljišta (bilo u privatnom ili državnom vlasništvu) predložene su zajedničke aktivnosti sektora šumarstva i sektora zaštite prirode, a čiji je cilj uskladiti istovremeno korištenje i očuvanje šuma.

IMG 2057IMG 2136IMG 2165IMG 2179IMG 2204IMG 2205

Obilježen Svjetski dan šuma

E-mail Ispis PDF

Prigodom obilježavanja Svjetskog dan šuma dana 21. ožujka 2022. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Komunalcem d.o.o Koprivnica i učenicima 3.d. razreda OŠ Braće Radić posjetila je šumu Crna gora. Kroz zajedničku edukativnu šetnju učenicima su dane informacije o vrijednostima šuma, njihovoj funkciji i dobrobiti. Napomenuto je da šume doprinose ravnoteži kisika, ugljičnog dioksida u zraku, štite riječna područja i izvorišta voda, te su biološki najraznovrsniji ekosistemi na kopnu i u njima živi više od pola kopnenih vrsta životinja, biljaka i insekata, ali o to da su šume globalno ugrožene zbog nedovoljno kontroliranog gospodarenja, požara, promjene režima voda, kukaca, glodavaca, bakterija, gljivica, onečišćenja zraka, tla i voda, dr. Osim toga dana im je informacija da šume u Republici Hrvatskoj zauzimaju 47% teritorija i da se velika pažnja posvećuje čuvanju i zaštiti posebno vrijednih šumskih sastojina i šumskih zajednica.

Također učenicima je dana informacija o vrijednim i posebno zaštićenim šumskim sastojinama na području Koprivničko-križevačke županije. Pri tom im je spomenuto da na području Koprivničko-križevačke županije imamo dva nacionalno važna, posebna rezervata šumske vegetacije i to Posebni rezervat Crni Jarki i Posebni rezervat Dugačko brdo, te Spomenik prirode Skupinu stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) smještenih u parku koji okružuje zgradu šumarije Repaš, a uz to i brojne druge dijelove šuma čije su prirodne vrijednosti prepoznate ne samo u Republici Hrvatskoj već i na europskoj razini te su one uvrštene u područja važna za očuvanje vrsta i stanišnih tipova odnosno u Natura 2000 područja Europske unije i sastavni su dio najveće koordinirane mreže područja očuvanja prirode u svijetu.

S obzirom da je i šuma Crna gora, jedno od Natura 2000 područja, učenicima je prilikom šetnje ukazano zašto je ona uvrštena u Natura 2000 područje. Na licu mjesta pokazane su im i vrste drveća, gljive i biljke koje rastu na tom šumskom staništu, a sve je to bilo popraćeno i pjevom brojnih ptica koje žive ili prelijeću to područje. Radi što boljeg upoznavanja različitosti u vrstama drveća učenicima je podijeljen plastelin pomoću kojeg su uzimali otiske kore i pritom uočavali razlike u kori različitih vrsta drveća. Također su učili kako prepoznati pojedinu vrstu drveća prema obliku lišća, te dobili informacije o šumskim plodovima, gljivama, biljkama i životinjama koje nastanjuju šumska staništa.

Šume prekrivaju više od trećine kopna na Zemlji. To su biološki najraznolikiji ekosistemi na Zemlji i dom više od 80% vrsta kopnenih životinja, biljaka i gljiva. Uz drvnu građu, proizvode i čisti zrak, čisto tlo i čiste vode, vežu vodu uz tlo i zadržavaju je u velikim količinama, sprječavajući eroziju tla i ublažavajući klimatske krajnosti. Prirodne su energane jer nam daju obnovljiv izvor energije, a njihovo drvo pruža svim živim bićima toplinu i zaštitu. No prema podacima UN-a, godišnje nestaje 13 milijuna hektara šuma u svijetu čime se za 12-20% povećava emisija stakleničkih plinova zbog čega se ubrzava nastanak klimatskih promjena.

Cilj ove zajedničke edukativne šetnje bio je ukazati na važnost šuma i šumskih ekosustava te razviti osjećaj o potrebi zaštite i očuvanja šuma kao važne i nezamjenjive sastavnice prirode.

IMG 8649-002

IMG 1472IMG 1508IMG 1512IMG 1521IMG 1527IMG 1547IMG 1535IMG 1555IMG 1556IMG 1560IMG 1562IMG 1563IMG 1569IMG 1576IMG 1588IMG 1593IMG 1596IMG 1597

Poziv za uključivanje u akciju „ Spašavanje vodozemaca (žaba) na prometnici Koprivnica-Đelekovec u 2022. godini “

E-mail Ispis PDF

Ovogodišnju akciju „Spašavanje vodozemaca (žaba) na prometnici Koprivnica-Đelekovec u 2022. godini" Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije započela je početkom mjeseca ožujka postavljanjem zaštitne ograde i mreže uz prometnicu Koprivnica – Đelekovec. Ograde i mreže su postavljene u suradnji s Gimnazijom „Fran Galović" Koprivnica. S obzirom da je voda koja je potrebna žabama za razmnožavanje locirana na drugoj strani preko prometnice, žabe stradavaju prilikom prelaska te prometnice koja je jako prometna. Svrha postavljene ograde je sprečavanje usmrćivanja žaba od strane vozila koja prometuju tom prometnicom. Ograda je prepreka koja onemogućava žabama slobodan prelazak preko ceste, te one u pokušaju prijelaza padaju u kante koje su ukopane u zemlju na razmaku od cca 50 m jedna od druge.

Žabe su vrsta vodozemaca, a vodozemci su jedna od najugroženijih skupina životinja na Zemlji. Preko prometnice najčešće prelaze smeđa krastača, smeđa šumska žaba i češnjača.

Kako bi pridonijeli očuvanju žaba kao važnih vodozemaca

Pozivamo Vas da se uključite u akciju

„ Spašavanje vodozemaca (žaba) na prometnici Koprivnica-Đelekovec u 2022. godini "

Akcija „Spašavanje vodozemaca (žaba) na prometnici Koprivnica-Đelekovec u 2022. godini" je započela, a mogućnost uključivanja je od dana 24. ožujka 2022. godine, a predviđeno trajanje iste je do najkasnije 30. travnja 2022. godine (ovisno o vremenskim prilikama).

Ukoliko ste zainteresirani da se uključite u akciju „Spašavanje vodozemaca (žaba) na prometnici Koprivnica-Đelekovec u 2022. godini" molimo Vas da nas kontaktirate telefonom na 048/621-790 ili 098/374-250 ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Zadatak sudionika spomenute akcije je da pregledaju kante postavljene ukopane u tlo uz postavljenu ogradu. Ukoliko uoče vodozemce (žabe) u kantama iste moraju identificirati, prebrojiti i prenijeti na drugu stranu prometnice u vodu-baru, a podatke o sakupljenim jedinkama zabilježiti u Obrazac za unos podataka o sakupljenim jedinkama vodozemaca u Akciji „ Spašavanja vodozemaca (žaba) na prometnici Koprivnica-Đelekovec u 2022. godini" koji se možete preuzeti na poveznici Obrazac.

Spomenuti ispunjeni obrazac sudionici akcije po završetku akcije trebaju dostaviti u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (e-mailom ili osobno) radi kompletiranja podataka o svim sakupljenim jedinkama vodozemaca (žaba).

Napominjemo da sudionici akcije obavezno moraju nositi reflektirajući prsluk, a ukoliko se uključuju u akciju u večernjim satima osim reflektirajućeg prsluka potrebna im je i baterijska lampa.

Materijale s fotografijama i opisom najčešće uočenih vrsta u dosadašnjim akcijama spašavanja vodozemaca (žaba) na području na prometnici Koprivnica-Đelekovec možete preuzeti možete preuzeti na poveznici Materijali.

Obrazac

Materijali

IMG 0787IMG 0801IMG 0832IMG 0843IMG 0881IMG 0889IMG 0901IMG 0906

Stranica 4 od 32