Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti
Srijeda, 06 Srp 2022

Obavijest o mogućnosti ostvarivanja naknade u okviru projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ na području Koprivničko-križevačke županije u 2020. godini

E-mail Ispis PDF

Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ove godine uključila se u provođenje projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2020. godini. Cilj tog projekta je da se kroz očuvanje i zaštitu populacije bijele rode (Ciconia ciconia) koja je europska gnjezdarica te je strogo zaštićena vrsta Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine" broj 144/13 i 73/16) pridonese očuvanju područja i prostora u kojem obitavaju i grade svoja gnijezda.

Vlasnici ili korisnici stambenih ili gospodarskih ili drugih građevinskih objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode da bi ga očuvali mogu dobiti naknadu u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu ukoliko osobno ili poštom na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica najkasnije do 10. listopada 2020. godine dostave slijedeću dokumentaciju:

- kopiju osobne iskaznice vlasnika ili korisnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekta na kojima se gnijezdo rode nalazi,

- kopiju dokumenta koji govori o vlasništvu ili posjedu objekta na kojem se gnijezdo rode nalazi,

- podatke o IBAN broju računa vlasnika ili korisnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekata na kojem se gnijezdo rode nalazi i na koji će se uplatiti naknada na obrascu koji možete preuzeti: OVDJE,

- potpisanu Izjavu o vjerodostojnosti dostavljenih podataka koju možete preuzeti: OVDJE,

- potpisanu privolu za korištenje osobnih podataka prijavitelja koju možete preuzeti: OVDJE,

- fotografiju gnijezda bijele rode na koje se odnosi tražena potpora.

Međusobna prava i obaveze koje se odnose na sufinanciranje projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2020. godini na području Koprivničko-križevačke županije regulirana su ugovorom koji je sklopljen između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sukladno tom ugovoru Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost davanjem sredstva pomoći sufinancira pola iznosa naknade odnosno 350,00 kuna po gnijezdu rode svakom vlasniku ili korisniku građevinskog objekta na kojima se to gnijezdo nalazi dok preostalih 350,00 kuna osigurava Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.

Dodatne informacije o projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode" na području Koprivničko-križevačke županije u 2020. godini mogu se dobiti svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati na broj telefona 048/ 621 790 ili putem elektroničke pošte na adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

BIJELA RODA

 

Izjava o pristupačnosti

E-mail Ispis PDF

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine", broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije koje se nalazi na adresi https://zastita-prirode-kckzz.hr/.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://zastita-prirode-kckzz.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

· Slike nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava

· Poveznice na naslovnoj stranici koje se nalaze u naslovu vijesti nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama

· Pojedine poveznice nemaju prikladni opis

· Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku

· Pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;

· Pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;

· Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip

· Dio teksta je istaknut podcrtavanjem, na isti način kao i poveznice

· Kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje samo putem tipkovnice nije moguće.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije trenutno radi na izradi nove web stranice u kojoj bi trebale biti uklonjene uočene neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije. Izjava će se redovito revidirati po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da nas o tome obavijeste.

Sve obavijesti i upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije je dužna na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

O D L U K A o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice /vidikovaca u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“

E-mail Ispis PDF

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za predmet nabave radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice /vidikovaca u okviru projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad" i to:

1. jedne promatračnice/vidikovca na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad i

2. jedne promatračnice/vidikovca na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad,

a sukladno objavljenom „Pozivu za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovca i to:

1. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad

2. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad

u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad", KK.06.1.2.02.0052, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija2014. – 2020., Europskog fonda za regionalni razvoj, Tematski cilj 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa, šifra poziva KK.06.1.2.02.", Klasa: 612-07/17-01/06, Urbroj: 2137-23-20-183 od 10. veljače 2020. godine, Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije dana 25. veljače 2020. godine donijelo je

O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice /vidikovaca i to:

1. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad

2. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad,

u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad", Referentne oznake: KK.06.1.2.02.0052, Klasa: 023-01/20-01/01, URBROJ: 2137-23-20-16 od 25. veljače 2020. 

 

Odluku možete preuzeti ovdje.

 

Datum objave: 28. veljače 2020.

Odgovor na pitanje gospodarskog subjekta vezano za Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovca u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“

E-mail Ispis PDF

ODGOVOR NA UPIT ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKATA

Predmet nabave: radovi izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovaca u okviru projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad" i to: jedne promatračnice/vidikovca naÂk.č.br. 6/1 u k.o. Legrad i jedne promatračnice/vidikovca na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad (u daljnjem tekstu: Predmet nabave), sufinanciranog temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Referentne oznake: KK.06.1.02.0052, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Europskog fonda za regionalni razvoj, Tematski cilj 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa, šifra poziva KK.06.1.2.02.

Naručitelj: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica, OIB: 49151421757

Evidencijski broj nabave iz plana nabave: 7-2020

Broj objave u EOJN: 2020/ 0BP-00109

 

Dana 18. veljače 2020. godine zaprimili smo sljedeći:

UPIT GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

„ Pitanje 1.

Pregledom dokumentacije primijetio sam neusklađenost tehničkog opisa iz Idejnog rješenja i troškovničke stavke u grupi TESARSKI RADOVI stavka 3.01.

Naime, neuskađenost se odnosi na vrstu materijala za izgradnju iste. U tehničkom opisu je opisano izvođenje nosive konstrukcije od hrastovine dok je u troškovničkoj stavci navedena jelova prosušena piljena građa I klase.

Molim Vas da definirate od kojeg materijala će se izvoditi promatračnica/vidikovac?

Napominjem da se pitanje odnosi za obje lokacije: k.č.br. 6/1 i 310/1 sve k.o. Legrad. "

ODGOVOR:Materijal za izgradnju nosive konstrukcije promatračnica/vidikovaca na obje lokacije: k.č.br. 6/1 i 310/1 sve k.o. Legrad je jelova prosušena piljena građa I klase kao što je to i navedeno u troškovničkoj stavci u grupi TESARSKI RADOVI stavka 3.01. u Troškovnicima koji čine Prilog 2.1. i Prilog 2.2. Poziva za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovca i to: 1. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad, 2. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad", KK.06.1.2.02.0052, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija2014. – 2020., Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Kontakt osoba Naručitelja:   ÂOdgovorna osoba Naručitelja:

Marta Lenac, dipl.ing. Â      ÂÂÂÂÂŽeljka Kolar, dipl.ing.

 

Odgovor na pitanje gospodarskog subjekta

.

Datum objave: 18. veljače 2020.

Stranica 4 od 29