Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti
Srijeda, 06 Srp 2022

Potpisani Ugovori o korištenju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje projekata zaštite i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti

E-mail Ispis PDF

          Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije dana 5. srpnja 2011. godine u prostorijama Ministarstva kulture sklopila je i potpisala dva ugovora o korištenju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) namijenjenih za sufinanciranje projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti. To su projekti pod nazivima "Očuvajmo hrvatsku Saharu održavanjem Posebnog geografsko botaničkog rezervata Đurđevački pijesci" i "Kartiranje staništa u Posebnom zoološkom rezervatu Veliki Pažut". Vrijednost oba projekta iznosi 129.500 kuna od čega Fond sufinancira 40% opravdanih troškova projekta.

Sam Natječaj za korištenje sredstava FZOEU raspisan je još 2010. godine, no zbog tehničkih razloga Fond je Odluku o odabiru korisnika donio tek u ožujku 2011. godine, a rok u kojem provedeni projekti moraju biti realizirani je konac 2012. godine.

Važan kriteriji za odabir projekata spomenutog natječaj bili su projekti koji imaju za cilj ispunjavanje obveza Republike Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj uniji kroz podršku u prikupljanju podataka u svrhu dovršetka prijedloga područja NATURA 2000 kao temeljnog programa očuvanja prirode Europske unije. Samim Natječajem omogućeno je korištenje 1,5 milijuna kuna za provedbu 28 projekata u području zaštite okoliša javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode, županijskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i jedinica lokalne samouprave iz područja zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti te za obrazovne i istraživačke projekte zaštite prirode. Financijska potpora za realizaciju tih projekata je nastavak višegodišnje suradnje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva kulture u potpori i provedbi projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske.

Sufinanciranje i realizacija spomenutih projekata u Koprivničko-križevačkoj županiji pomoći će ostvarivanju propisanih mjera zaštite koje se provode radi očuvanja i održavanja tih zaštićenih područja te unapređenju općeg stanja kao i boljoj valorizaciji i promociji njihovih prirodnih vrijednosti, a sve u cilju zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti u Koprivničko-križevačkoj županiji i čitavoj Republici Hrvatskoj.

FZOEU

Održana završna konferencija projekta NATREG

E-mail Ispis PDF

105         Nakon više od dvije godine rada, održanih sastanaka, treninga i sektorskih radionica u zemljama učesnicama u projektu, održavanjem završne konferencije od 21. do 26. lipnja 2011. godine u Novom Sadu u Republici Srbiji završen je projekt NATREG.

Taj projekt je povezao šest zaštićenih područja u jugoistočnoj Europi unutar Austrije, Hrvatske, Italije, Slovenije i Srbije, te okupio jedanaest partnera. Za sve zemlje i partnere u tom projektu svrha je bila prikazati zaštićena područja sa svom njihovom biološkom i krajobraznom raznolikošću kao velik potencijal za društveni i gospodarski razvoj, te uspostavljanje transnacionalne i multi-sektorske suradnje kao i stvaranje zajedničke strategije za integrirano upravljanje u zaštićenim područjima.

Kao partneri NATREG projekta iz Republike Hrvatske na završnoj konferenciji u Novom Sadu sudjelovali su ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije gđa. Željka Kolar i zamjenik ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije g. Mladen Matica, te predstavili rezultate projekta postignute u Hrvatskom pilot području, području Regionalnog parka Mura-Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Dio završne konferencije održan je na području Specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara koji je ujedno i pilot područje NATREG projekta u Republici Srbiji, te na području rijeke Dunav kao dijelu planiranog budućeg Europskog jedinstvenog riječnog prekograničnog UNESCO rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Završetkom ovog projekta i ostvarivanjem njegovih rezultata u svim zemljama članicama dat je velik doprinos očuvanju prirode i zaštićenih područja zemalja partnera kao i doprinos očuvanju biološke i krajobrazne raznolikosti, te su prikupljene brojne smjernice za kvalitetnije i uspješnije upravljanje u zaštićenim područjima.

101102103104106107108110109111113114

 

Postavljene informativne table koje označuju Regionalni park Mura-Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji

E-mail Ispis PDF
       U sklopu provedbe projekta "Informiranje javnosti o zaštiti Regionalnog parka Mura-Drava i prikupljanje smjernica za izradu Plana upravljanja za Regionalni park Mura-Drava", a u cilju što boljeg informiranja javnosti o Regionalnom parku Mura-Drava i njegovim temeljnim vrijednostima u općinama kroz koje se on proteže u Koprivničko-križevačkoj županiji postavljene su informativne table o tom zaštićenom području. Spomenuti projekt je započeo još za vrijeme preventivne zaštite Regionalnog parka Mura-Drava te će se nastaviti. Sve aktivnosti vezane za izradu i postavu informativnih tabli provodila je i koordinirala Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije one su postavljene na nekoliko ključnih informacijskih i edukativnih točaka u područjima općina koje se nalaze duž Regionalnog parka Mura-Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji. 
P6100163P6100175P6100184P6100208P6100212P6100235P6100251

Održan sastanak pet županijskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima duž Regionalnog parka Mura-Drava

E-mail Ispis PDF

            U sklopu suradnje između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim P6080150-1vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i Svjetskog fonda za zaštitu prirode (WWF) u Koprivničko-križevačkoj županiji je dana 8. lipnja 2011. godine održan sastanak svih pet županijskih Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima koje upravljaju Regionalnim parkom Mura-Drava i to Međimurske, Koprivničko-križevačke, Osječko-baranjske, Varaždinske i Virovitičko-podravske županije. Pored predstavnika WWF-a sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva kulture-Uprave za zaštitu prirode te Državnog zavoda za zaštitu prirode. Sastanak je u ime Koprivničko-križevačke županije otvorio zamjenik župana Darko Sobota koji je sudionicima sastanka zaželio dobrodošlicu i uspješan rad.

Tematika sastanka je bila vezana za prijavu zajedničkog projekta Javnih ustanova koje upravljaju Regionalnim parkom Mura-Drava na natječaj IPA Prekogranična suradnja Hrvatska-Mađarska u sklopu projekta Zaštita „Europske linije života“ koji je pokrenut od strane WWF Austrija te Euronatur-a, s ciljem uspostavljanja prekograničnog UNESCO Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Predviđeno trajanje projekta je tri godine, a glavni cilj projekta je kroz suradnju s lokalnim partnerima u svih pet zemalja riječnog područja Mure, Drave i Dunava osigurati zaštitu i dobro upravljanje tim prekograničnim riječnim ekosustavom, kako bi se osiguralo očuvanje jedinstvenih prirodnih i kulturnih vrijednosti, te bolji život za stanovnike tog područja. Navedenim projektom predviđena je i pomoć nacionalnim i lokalnim institucijama te udrugama pri pripremi projektnih prijedloga relevantnih za zaštitu i očuvanje ovog velikog riječnog područja.
P6080145-1P6080136-1P6080144-1P6080137-1

Stranica 25 od 29