Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti
Srijeda, 06 Srp 2022

Nastavljen Projekt prebrojavanja kockavice i u Koprivničko-križevačkoj županiji

E-mail Ispis PDF

            Projekt prebrojavanja kockavice nastavljan je i u 2012. godini. Njega koordinira Državni zavod za zaštitu prirode u suradnji s Javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Bjelovarsko-bilogorske županije, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Varaždinske, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke i ove godine organizira "Akciju prebrojavanja kockavice".

Kockavica (Fritillaria meleagris L.)  je ugrožena biljna vrsta strogo zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode i kao osjetljiva vrsta (VU) uvrštena u Crvenu knjigu vaskularne flore Hrvatske. Prijeti joj izumiranje zbog gubitka staništa na kojima raste. To su vlažne livade koje nestaju zbog negativnih čovjekovih aktivnosti koje uključuju melioraciju i urbanizaciju te pretvaranja tog zemljišta u oranice, kao i zbog prestanka košnje, ispaše te zapuštanja livada što dovodi do njihovog zaraštavanja drvenastom vegetacijom.

Akcija predviđa obilazak lokaliteta na kojima vrsta raste te prebrojavanje jedinki i određivanje veličine populacija standardnim metodama opisanim u Priručniku za inventarizaciju i praćenje stanja vaskularne flore koji možete preuzeti ovdje. Stoga pozivamo sve one koji su na području Koprivničko-križevačke županije uočili kockavicu i lokalitete na kojima raste kockavica da se jave Državni zavod za zaštitu prirode i Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije.

Prikupljene podatake o kockavici potrebno je unijeti u Formular za procjenu stanja populacije (A3) kojeg možete preuzeti ovdje.

Ispunjene formulare molimo poslati do kraja svibnja na adrese:

Državni zavod za zaštitu prirode 
– Akcija prebrojavanja kockavice -

Trg Mažuranića 5
10 000 Zagreb

ili

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije

A. Nemčića 5
48000 Koprivnica

Za sve dodatne informacije ili stručnu pomoć molimo kontaktirajte:

Igor Boršić, telefon: 01/ 55 02 946, e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili Željka Kolar, telefon: 048/ 621 790, mobitel: 098/ 374 250, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Aktivnosti terenske nastave na zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije

E-mail Ispis PDF

               U sklopu ovogodišnje suradnje sa školama diljem Republike Hrvatske, a u okviru djelatnosti Javne ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije koja se odnosi na promicanje i edukaciju o zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, započeli su dani terenske nastave u zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije. U sklopu tih dana djelatnici i predstavnici Javne ustanove upoznaju osnovnih i srednjih škola s temeljnim vrijednostima pojedinog zaštićenog prirodnog područja u Koprivničko-križevačkoj županiji kao i svim drugim obilježjima i podacima vezanima za pojedino zaštićeno područje, te potrebnim mjerama i smjernicama koje se moraju poštivati i provoditi da bi se pojedino zaštićeno područje očuvalo i unaprijedilo.

Provedba ove aktivnosti dio je već ranije započetog projekta čiji je cilj uključivanje šire javnosti u poslove zaštite i zaštitu prirode.

U toku mjeseca ožujka u sklopu dana terenske nastave posebni osvrt dan je na Međunarodni dan rijeka, Svjetski dan šuma i Svjetski dan voda.

P7080280P3230457P3230476P3230490P3230524P3230525

Predstavljanje rezultata projekta Kartiranje staništa u Posebnom zoološkom rezervatu Veliki Pažut

E-mail Ispis PDF

        Zaštićeno područje Posebnog zoološkog rezervata Veliki Pažut proteže se između rijeka Mure i Drave. Pečat ovom prostoru daje riječna dinamika koja neprestano stvara vrlo rijetka staništa. Usko područje uz samu rijeku je vrlo dobro očuvano, bez znatnijih negativnih ljudskih utjecaja. Rijeke Mura i Drava među posljednjim su živim rijekama u Europi s još prirodnim, očuvanim staništima, prije svega strmih neutvrđenih obala i sprudova. Također su vrlo očuvane šume poplavne šume vrba i topola. Unatoč tome, ovo područje je slabo sustavno istraživano, naročito skupine vezane uz zakonodavstvo i zaštitu prirode. Biljke i ptice su tradicionalno najviše istraživane skupine te zbog toga u EU se na njima temelji Habitat Directive i Bird Directive. Zato je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije pokrenula kartiranje staništa koju je izvršio Goran Šafarek. Ova istraživanja nastavak su započete inventarizacije ptica i biljaka, a započeti će se i ostala istraživanja na osnovama kartiranja staništa poput praćenja stanja.

 

Pozivnica

Stupila na snagu Uredba o proglašenju Posebnog ornitološkog rezervata "Veliki Pažut"

E-mail Ispis PDF

         Na inicijativu Ministarstva kulture početkom siječnja 2011. godine započet je postupak izmjene granice i kategorije zaštite "Posebnog zoološkog rezervata Velik Pažut" u Posebni ornitološki rezervat "Veliki Pažut". Sukladno tome Ministarstvo kulture kao pokretač i voditelj tog postupka zatražilo je od Državnog zavoda za zaštitu prirode izradu Stručne podloge za promjenu kategorije zaštite i izmjene granica "Posebnog zoološkog rezervata Velik Pažut" u Posebni ornitološki rezervat "Veliki Pažut". Nakon provedenog javnog uvida i održanog javnog izlaganja te podloge u Općini Legrad u Legradu na nju su date određene primjedbe i prijedlozi. Nakon razmatranja dostavljenih primjedbi, dio njih je prihvaćen i ugrađen u prijedlog Uredbe o proglašenju Posebnog ornitološkog rezervata "Veliki Pažut". Ministarstvo kulture zatim je načinilo Nacrt prijedloga Uredbe o proglašenju Posebnog ornitološkog rezervata "Veliki Pažut" koji je uz obrazloženje, stručnu podlogu Državnog zavoda za zaštitu prirode i kartu granica dostavilo Vladi Republike Hrvatske na donošenje.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 162. sjednici održanoj 15. studenog 2011. godine donijela Uredbu o proglašenju Posebnog ornitološkog rezervata "Veliki Pažut" koja je objavljena u Narodnim novinama broj 142/11 od 19. prosinca 2011. godine. Uredba je stupila na snagu 8. dana od dana objave u Narodnim novinama.

Stranica 23 od 29