Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti
Srijeda, 06 Srp 2022

Održani sastanci i terenski obilasci s predstavnicima Hrvatskih voda

E-mail Ispis PDF

           U sklopu aktivnosti vezanih za utvrđivanje uvjeta zaštite prirode potrebnih za izradu Program radova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda u 2012. godini održani su konzultativno-stručni radni sastanci županijskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima s predstavnicima Državnog zavoda za zaštitu prirode i predstavnicima Hrvatskih voda. Sastanci su  održavani  u sjedištima Hrvatskih voda ovisno o slivnom području.

Nakon održanih konzultativno-stručnih sastanaka u sjedištima Hrvatskih voda u Zagrebu, Osijeku i Varaždinu ovisno o pripadajućem slivnom području predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije s predstavnicima Hrvatskih voda koji djeluju na području Koprivničko-križevačke županije, odnosno s VGO Varaždin, VGI "Česma-Glogovnica" Bjelovar i VGI "Bistra" Đurđevac, na terenu su obiđena područja (vodotoci) na kojima su planirani radovi predloženi u prijedlogu Program radova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda u 2012. godini. Javna ustanova je nakon terenskog obilaska i pregleda područja planiranih zahvata dala svoje prijedloge i komentare na predloženi program te iste proslijedila Državnom zavodu za zaštitu prirode. Nakon razmatranja cjelokupnog stanja, datih sugestija i prijedloga Državni zavod za zaštitu prirode koji je nadležna ustanova za obavljanje stručnih poslova vezanih za zaštitu prirode izdati će konačne uvjete i mjere zaštite prirode za Program radova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda u 2012. godini, za cijelu Republiku Hrvatsku uključujući i Koprivničko-križevačku županiju.

Sastanak_02P5250622P5310095P5290715P5280661P5280667

Obavljena košnja Spomenika prirode: „Malog zoološkog lokaliteta livade u Zovju kod Đelekovca“

E-mail Ispis PDF

            Sukladno Mjerama zaštite za Spomenik prirode: „Mali zoološki lokalitet livade u Zovju kod Đelekovca“ i obavezama koje proizlaze iz njih, a odnose se na redovno godišnje održavanje lokaliteta zaštićenog spomenika prirode livade u Zovju obavljena je košnja trave na tom lokalitetu.

Ta livada je stanište dvije vrste danjih leptira livadnih plavaca i to Velikog livadnog plavca (Maculinea teleius) i Zagasitog livadnog plavca (Maculinea nausithous). Ti leptiri pripadaju najugroženijim i najranjivijim europskim vrstama danjih leptira i leptira općenito. Oni žive na vlažnim biotopima kakva je upravo ova livada. Za njihov opstanak osim pogodnog vlažnog staništa važno je prisustvo biljke krvare (Sanguisorba officinalis) te postojanje određene vrste mrava. Na biljku krvaru potkraj ljeta ženke leptira odlažu jaja. Mlade gusjenice koje se razviju iz jaja i koje se hrane sokom krvare padaju na tlo te ih određene vrste mrava koji tu žive odnose u mravinjake gdje te gusjenice borave tijekom zime i proljeća. Potkraj lipnja ili početkom srpnja iz mravinjaka izlaze razvijeni leptiri. Oni lete oko 30 dana godišnje tijekom srpnja i kolovoza.

U cilju što boljeg očuvanja samog staništa dvije vrste livadnih plavaca košnja je obavljena ručno i to kosom kako bi se očuvali mravinjaci. Također, sami mravinjaci označeni su drvenim kolčićima.

Briga o ovom lokalitetu koji je dio i ekološke mreže Republike Hrvatske važan je segment u očuvanju biološke i krajobrazne raznolikosti ne samo Koprivničko-križevačke županije već i čitave Republike Hrvatske.
P6150459P6150474P6150479P6150483P6150485P6150506P6180574P6180578P6180586P6180583

Održana 2. Međunarodna konferencija radne skupine za zaštitu i proglašenje prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

E-mail Ispis PDF

         U Parku prirode Kopački rit i Eko-centru „Zlatna Greda“ 12. i 13. lipnja 2012. godine održana je 2. međunarodna konferencija radne skupine zadužene za planiranje i provedbu aktivnosti u uspostavi prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Na konferenciji osim predstavnika radne skupine sudjelovali su i predstavnici institucija koje su uključene u zaštitu prirode u području budućeg rezervata biosfere, izaslanici nevladinih organizacija te predstavnici županijskih Javnih ustanova kroz koje će se protezati budući međunarodni rezervat biosfere. U ime Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije koja će upravljati budućim rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav koji se nalazi na teritoriju Koprivničko-križevačke županije sudjelovala je ravnateljica Javne ustanove gđa. Željka Kolar.

Cilj i svrha ove dvodnevne konferencije je stjecanje zajedničkog stajališta u prekograničnoj suradnji i upravljanju u zaštiti prirode, preispitivanje tekućih projekata i inicijativa u regiji, kao i preispitivanje smjernica i definiranje daljnjih koraka u deklaraciji za nominaciju Prekograničnog biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav.

Prvoga dana u Eko-centru „Zlatna Greda“ održana su predavanja vezana za načine unapređenja načina upravljanja, kao i usklađivanje i kooperaciju u upravljanju zaštićenim prekograničnim područjima uz primjere koji bi se mogli primijeniti na budući rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav.

Drugoga dana održan je sastanak koordinacijske skupine za zaštitu i proglašenje prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav uz izvješće o napretku procesa kandidiranja područja, diskusiju i prijedlog daljnjih aktivnosti na usklađivanju upravljanja budućim Biosfernim rezervatom Mura-Drava-Dunav.

Osim teoretskog dijela dio konferencije odrađen je na terenu u Parku prirode Kopački rit koji će biti dio budućeg Biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav.

01-00102-00104-00103-001

Održan trening „Obveze praćenja stanja i izvješćivanja prema članku 17. Direktive o staništima“

E-mail Ispis PDF

          U sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (Projekt NIP) u razdoblju od 11. do 13. lipnja 2012. godine u prostorijama Javne ustanove Park prirode Medvednica na Medvedgradu održan je edukacijski trening „Obveze praćenja stanja i izvješćivanja prema članku 17. Direktive o staništima“. Edukacijski trening bio je prvenstveno namijenjen djelatnicima Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Državnog zavoda za zaštitu prirode, te stručnih službi javnih ustanova nacionalnih parkova, parkova prirode i županijskih javnih ustanova. Kao predstavnica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije na treningu je sudjelovala gđa. Marta Lenac.

Predavači su bili g. Jan Dušek i g. Petr Roth koji su bili involvirani u implementaciji Natura 2000, njenog monitoringa kao i obvezi izvještavanja sukladno EU Direktivama u Češkoj.

Kroz tri dana predavanjima i praktičnim radionicama u grupi četrdesetak polaznika treninga educirana su u temama kao što su EU zakonodavstvo, obvezama i svrsi praćenja stanja i izvješćivanja Europske komisije, ocjenjivanju statusa vrsta i staništa, izgledu obrazaca za izvješćivanje, te organizaciji monitoringa. Po završetku treninga svi sudionici dobili su potvrde o aktivnom sudjelovanju i uspješnom završetku treninga.

01

0504020708

Stranica 22 od 29