Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti
Nedjelja, 04 Pro 2022

Održan sastanak radne grupe „Šumarstvo“ u sklopu izrade „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže“ (PU 007)

E-mail Ispis PDF

U sklopu izrade „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže" (šifra: PU 007)(Grupa 1) dana 3. svibnja 2022. godine održan je sastanak radne grupe „Šumarstvo" za područja šuma i šumskog zemljišta koji se nalazi na teritoriju Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije.

Cilj sastanka radne grupe „Šumarstvo" bio je definirati pritiske i prijetnje na temu šuma, te raspraviti mogućnosti uključivanja sektora šumarstva u implementaciju plana upravljanja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici: Ministarstva poljoprivrede, Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektora za šume privatnih šumoposjednika, Hrvatskog šumarskog instituta, predstavnici Koprivničko-križevačke županije Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu te Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, direkcije Hrvatskih šuma, Uprave šuma podružnica Koprivnica i predstavnici njenih šumarija i to: Šumarije Koprivnica, Šumarije Repaš, Šumarije Đurđevac, Šumarije Kloštar Podravski, Šumarije Čakovec. Također na sastanku su prisustvovali od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja angažirani stručnjaci za facilitaciju i planiranje upravljanja iz tvrtke Particip GmbH i to njihova stručnjakinja za izradu planova upravljanja/planerka Andrea Solić, te glavna stručnjakinja za facilitaciju Ane Sindik.

Na radnom dijelu sastanka predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, te Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode održali su prezentacije o područjima šuma i šumskog zemljišta na teritoriju kojim upravljaju, te naveli pritiske i prijetnje koje su prepoznate od dionika s ranije održanih dioničkih radionica. Nakon revidiranja pritisaka i prijetnji dionicima su predstavljene i predložene zajedničke aktivnosti od strane javnih ustanova koje bi se mogle zajednički provoditi sa sektorom šumarstva, te također neke specifične za svaku županiju na koju se odnose predložene aktivnosti (Koprivničko-križevačku, Međimursku, Varaždinsku). Uz predložene aktivnosti dionici su imali prilike dati prijedloge svojih aktivnosti vezanih za bolju suradnju ustanova za zaštitu prirode i sektora šumarstva za očuvanje šuma i njihove bioraznolikosti. Nakon razmatranja prijedloga predloženih aktivnosti svih sudionika, te istaknutih pritiska i prijetnja vezanih za šume i šumska zemljišta (bilo u privatnom ili državnom vlasništvu) predložene su zajedničke aktivnosti sektora šumarstva i sektora zaštite prirode, a čiji je cilj uskladiti istovremeno korištenje i očuvanje šuma.

IMG 2057IMG 2136IMG 2165IMG 2179IMG 2204IMG 2205

Obilježen Svjetski dan šuma

E-mail Ispis PDF

Prigodom obilježavanja Svjetskog dan šuma dana 21. ožujka 2022. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Komunalcem d.o.o Koprivnica i učenicima 3.d. razreda OŠ Braće Radić posjetila je šumu Crna gora. Kroz zajedničku edukativnu šetnju učenicima su dane informacije o vrijednostima šuma, njihovoj funkciji i dobrobiti. Napomenuto je da šume doprinose ravnoteži kisika, ugljičnog dioksida u zraku, štite riječna područja i izvorišta voda, te su biološki najraznovrsniji ekosistemi na kopnu i u njima živi više od pola kopnenih vrsta životinja, biljaka i insekata, ali o to da su šume globalno ugrožene zbog nedovoljno kontroliranog gospodarenja, požara, promjene režima voda, kukaca, glodavaca, bakterija, gljivica, onečišćenja zraka, tla i voda, dr. Osim toga dana im je informacija da šume u Republici Hrvatskoj zauzimaju 47% teritorija i da se velika pažnja posvećuje čuvanju i zaštiti posebno vrijednih šumskih sastojina i šumskih zajednica.

Također učenicima je dana informacija o vrijednim i posebno zaštićenim šumskim sastojinama na području Koprivničko-križevačke županije. Pri tom im je spomenuto da na području Koprivničko-križevačke županije imamo dva nacionalno važna, posebna rezervata šumske vegetacije i to Posebni rezervat Crni Jarki i Posebni rezervat Dugačko brdo, te Spomenik prirode Skupinu stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) smještenih u parku koji okružuje zgradu šumarije Repaš, a uz to i brojne druge dijelove šuma čije su prirodne vrijednosti prepoznate ne samo u Republici Hrvatskoj već i na europskoj razini te su one uvrštene u područja važna za očuvanje vrsta i stanišnih tipova odnosno u Natura 2000 područja Europske unije i sastavni su dio najveće koordinirane mreže područja očuvanja prirode u svijetu.

S obzirom da je i šuma Crna gora, jedno od Natura 2000 područja, učenicima je prilikom šetnje ukazano zašto je ona uvrštena u Natura 2000 područje. Na licu mjesta pokazane su im i vrste drveća, gljive i biljke koje rastu na tom šumskom staništu, a sve je to bilo popraćeno i pjevom brojnih ptica koje žive ili prelijeću to područje. Radi što boljeg upoznavanja različitosti u vrstama drveća učenicima je podijeljen plastelin pomoću kojeg su uzimali otiske kore i pritom uočavali razlike u kori različitih vrsta drveća. Također su učili kako prepoznati pojedinu vrstu drveća prema obliku lišća, te dobili informacije o šumskim plodovima, gljivama, biljkama i životinjama koje nastanjuju šumska staništa.

Šume prekrivaju više od trećine kopna na Zemlji. To su biološki najraznolikiji ekosistemi na Zemlji i dom više od 80% vrsta kopnenih životinja, biljaka i gljiva. Uz drvnu građu, proizvode i čisti zrak, čisto tlo i čiste vode, vežu vodu uz tlo i zadržavaju je u velikim količinama, sprječavajući eroziju tla i ublažavajući klimatske krajnosti. Prirodne su energane jer nam daju obnovljiv izvor energije, a njihovo drvo pruža svim živim bićima toplinu i zaštitu. No prema podacima UN-a, godišnje nestaje 13 milijuna hektara šuma u svijetu čime se za 12-20% povećava emisija stakleničkih plinova zbog čega se ubrzava nastanak klimatskih promjena.

Cilj ove zajedničke edukativne šetnje bio je ukazati na važnost šuma i šumskih ekosustava te razviti osjećaj o potrebi zaštite i očuvanja šuma kao važne i nezamjenjive sastavnice prirode.

IMG 8649-002

IMG 1472IMG 1508IMG 1512IMG 1521IMG 1527IMG 1547IMG 1535IMG 1555IMG 1556IMG 1560IMG 1562IMG 1563IMG 1569IMG 1576IMG 1588IMG 1593IMG 1596IMG 1597

Poziv za uključivanje u akciju „ Spašavanje vodozemaca (žaba) na prometnici Koprivnica-Đelekovec u 2022. godini “

E-mail Ispis PDF

Ovogodišnju akciju „Spašavanje vodozemaca (žaba) na prometnici Koprivnica-Đelekovec u 2022. godini" Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije započela je početkom mjeseca ožujka postavljanjem zaštitne ograde i mreže uz prometnicu Koprivnica – Đelekovec. Ograde i mreže su postavljene u suradnji s Gimnazijom „Fran Galović" Koprivnica. S obzirom da je voda koja je potrebna žabama za razmnožavanje locirana na drugoj strani preko prometnice, žabe stradavaju prilikom prelaska te prometnice koja je jako prometna. Svrha postavljene ograde je sprečavanje usmrćivanja žaba od strane vozila koja prometuju tom prometnicom. Ograda je prepreka koja onemogućava žabama slobodan prelazak preko ceste, te one u pokušaju prijelaza padaju u kante koje su ukopane u zemlju na razmaku od cca 50 m jedna od druge.

Žabe su vrsta vodozemaca, a vodozemci su jedna od najugroženijih skupina životinja na Zemlji. Preko prometnice najčešće prelaze smeđa krastača, smeđa šumska žaba i češnjača.

Kako bi pridonijeli očuvanju žaba kao važnih vodozemaca

Pozivamo Vas da se uključite u akciju

„ Spašavanje vodozemaca (žaba) na prometnici Koprivnica-Đelekovec u 2022. godini "

Akcija „Spašavanje vodozemaca (žaba) na prometnici Koprivnica-Đelekovec u 2022. godini" je započela, a mogućnost uključivanja je od dana 24. ožujka 2022. godine, a predviđeno trajanje iste je do najkasnije 30. travnja 2022. godine (ovisno o vremenskim prilikama).

Ukoliko ste zainteresirani da se uključite u akciju „Spašavanje vodozemaca (žaba) na prometnici Koprivnica-Đelekovec u 2022. godini" molimo Vas da nas kontaktirate telefonom na 048/621-790 ili 098/374-250 ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Zadatak sudionika spomenute akcije je da pregledaju kante postavljene ukopane u tlo uz postavljenu ogradu. Ukoliko uoče vodozemce (žabe) u kantama iste moraju identificirati, prebrojiti i prenijeti na drugu stranu prometnice u vodu-baru, a podatke o sakupljenim jedinkama zabilježiti u Obrazac za unos podataka o sakupljenim jedinkama vodozemaca u Akciji „ Spašavanja vodozemaca (žaba) na prometnici Koprivnica-Đelekovec u 2022. godini" koji se možete preuzeti na poveznici Obrazac.

Spomenuti ispunjeni obrazac sudionici akcije po završetku akcije trebaju dostaviti u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (e-mailom ili osobno) radi kompletiranja podataka o svim sakupljenim jedinkama vodozemaca (žaba).

Napominjemo da sudionici akcije obavezno moraju nositi reflektirajući prsluk, a ukoliko se uključuju u akciju u večernjim satima osim reflektirajućeg prsluka potrebna im je i baterijska lampa.

Materijale s fotografijama i opisom najčešće uočenih vrsta u dosadašnjim akcijama spašavanja vodozemaca (žaba) na području na prometnici Koprivnica-Đelekovec možete preuzeti možete preuzeti na poveznici Materijali.

Obrazac

Materijali

IMG 0787IMG 0801IMG 0832IMG 0843IMG 0881IMG 0889IMG 0901IMG 0906

Održana Treća dionička radionica za izradu „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže" (šifra: PU 007)

E-mail Ispis PDF

U Koprivnici je dana 8. ožujka 2022. godine u koordinaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici održana je Treća dionička radionica za izradu „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže" (šifra: PU 007).

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže donosi se sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i to je akt planiranja kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja i/ili područja ekološke mreže, određuju ciljevi upravljanja i/ili očuvanja, aktivnosti za postizanje ciljeva, te pokazatelji provedbe plana.

„Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže" (PU 007) izrađuje se za zaštićeno područje Regionalnog parka Mura – Drava i pridružena zaštićena područja, te za 12 područja ekološke mreže Natura 2000 i to 8 (POVS) područja očuvanja značajna za vrste i stanište tipove (Mura, Dravske akumulacije, Gornji tok Drave, Srednji tok Drave, Donji tok Drave, Stari Gradac – Lendava, Starogradački Marof, Županijski kanal (Gornje Bazje - Zidina) ) i 4 (POP) područja očuvanja značajna za ptice (Dravske akumulacije, Gornji tok Drave, Srednji tok Drave, Podunavlje i donje Podravlje). Ta zaštićena područja i područja ekološke mreže protežu se unutar pet županija i kojima sukladno Zakonu o zaštiti prirode upravljaju županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode, te područjima ekološke mreže i to svaka u okviru svoje nadležnosti. Sukladno tome „Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže" (PU 007) zajednički izrađuju: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko – križevačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije i Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije.

Cilj spomenute Treće dioničke radionice za izradu „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže" (šifra: PU 007) bio je predstavljanje evaluacije stanja i općih ciljeva plana upravljanja, predstavljanje ciljeva i mjera očuvanja ciljnih vrsta i staništa, prikupljanje prijedloga aktivnosti upravljanja za sve upravljačke teme.

Na radionici je bilo prisutno 75 sudionika, ključnih dionika iz različitih sektora (šumarstva, ribarstva, lovstva, turizma, vodnog gospodarstva, hrvatske elektroprivrede, cestogradnje i upravljanja cestama, prostornog uređenja i planiranja, kulturnih djelatnosti i muzeja, školstva i dr.), te predstavnici nevladinih udruga, Hrvatske gorske službe spašavanja, lokalnih akcijskih grupa, regionalnih razvojnih agencija, koncesionara eksploatacije mineralnih sirovina, jedinica lokalne i regionalne samouprave, upravnih tijela nadležnih za izdavanje dopuštenja i uvjeta zaštite prirode kao i provođenje postupka ocjena prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu, državnog inspektorata, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu prirode, javnih ustanova za zaštitu prirode Koprivničko – križevačke, Varaždinske, Međimurske, Virovitičko – podravske županije i Osječko – baranjske županije, kao i predstavnici njihovih upravnih vijeća. Također radionici su prisustvovali od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja angažirani stručnjaci za facilitaciju i planiranje upravljanja iz tvrtke Particip GmbH.

Spomenuti plan upravljanja jedan je od niza planova upravljanja koji se izrađuju u okviru projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000" (K.K.06.5.2.03.0001) koji je sufinanciran je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a njegova vrijednost je 186.497.150,36 kn, od čega je 158.503.452,80 kn iznos EU bespovratnih sredstava. Projekt je započeo u rujnu 2017. godine, a njegov završetak planiran je krajem 2022. godine.

U okviru tog projekta predviđa se izrada planova upravljanja za najmanje 200 područja koja čine ekološku mrežu Republike Hrvatske (Natura 2000 područja). Izrada planova upravljanja za sva zaštićena područja i područja ekološke mreže propisana je sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19). To su strateški dokumenti javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjem ili područjem ekološke mreže, te se planom upravljanja utvrđuje stanje zaštićenog područja ili područja ekološke mreže, određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana.

Korisnik tog projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a kao suradnici u njemu sudjeluju i sve javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Republici Hrvatskoj, te je jedna od njih i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Na održanoj Treće dioničke radionice za izradu „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže" (šifra: PU 007) sudionicima radionice predstavljena je zakonska regulativa za donošenje planova upravljanja, područje obuhvata „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže", prezentirane su prirodne vrijednosti i ocjena njihova stanja s osvrtom na prednosti, pritiske i prijetnje. Također su za taj plan upravljanja predstavljene upravljačke teme, opći ciljevi, mjere očuvanja ciljnih vrsta i staništa, te su od sudionika kao važnih dionika područja obuhvata tog plana za pojedine upravljačke teme prikupljeni inputi i prijedlozi aktivnosti.

IMG 0962IMG 0982IMG 1035IMG 1053IMG 1062IMG 1097IMG 1116IMG 1136IMG 1197IMG 1293IMG 1180IMG 1266IMG 1300IMG 1309IMG 1224

Stranica 3 od 31