Search
Close this search box.

Aktivnosti terenske nastave na zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije

               U sklopu ovogodišnje suradnje sa školama diljem Republike Hrvatske, a u okviru djelatnosti Javne ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije koja se odnosi na promicanje i edukaciju o zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, započeli su dani terenske nastave u zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije. U sklopu tih dana djelatnici i predstavnici Javne ustanove upoznaju osnovnih i srednjih škola s temeljnim vrijednostima pojedinog zaštićenog prirodnog područja u Koprivničko-križevačkoj županiji kao i svim drugim obilježjima i podacima vezanima za pojedino zaštićeno područje, te potrebnim mjerama i smjernicama koje se moraju poštivati i provoditi da bi se pojedino zaštićeno područje očuvalo i unaprijedilo.

Provedba ove aktivnosti dio je već ranije započetog projekta čiji je cilj uključivanje šire javnosti u poslove zaštite i zaštitu prirode.

U toku mjeseca ožujka u sklopu dana terenske nastave posebni osvrt dan je na Međunarodni dan rijeka, Svjetski dan šuma i Svjetski dan voda.

P7080280P3230457P3230476P3230490P3230524P3230525

Facebook
Twitter
LinkedIn