Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti
Srijeda, 17 Kol 2022

Obavijest o mogućnost ostvarivanja naknade u okviru projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ na području Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini

E-mail Ispis PDF

Obavještavamo vlasnike ili korisnike stambenih ili gospodarskih ili drugih građevinskih objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode da i u ovoj 2022. godini mogu ostvariti pravo na naknadu za očuvanje gnijezda rode u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu. Ta naknada je namijenjena za trošak koji se odnosi na održavanje, popravak ili druge aktivnosti koje će ti vlasnici poduzeti da bi očuvali to gnijezdo bijele rode.

Za ostvarivanje navedene naknade potrebno je da vlasnik ili korisnik stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekta na kojima se gnijezdo bijele rode nalazi na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica najkasnije do 31. kolovoza 2022. godine dostavi osobno ili pošalje poštom slijedeću dokumentaciju:

‐ kopiju osobne iskaznice vlasnika ili korisnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekta na kojima se gnijezdo rode nalazi,

‐ kopiju dokumenta koji govori o vlasništvu ili posjedu objekta na kojem se gnijezdo rode nalazi,

‐ podatke o IBAN broju računa vlasnika ili korisnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekata na kojem se gnijezdo rode nalazi i na koji će se uplatiti naknada na obrascu koji možete preuzeti: OVDJE,

‐ potpisanu Izjavu o vjerodostojnosti dostavljenih podataka koju možete preuzeti: OVDJE,

‐ potpisanu privolu za korištenje osobnih podataka prijavitelja koju možete preuzeti: OVDJE,

‐ fotografiju gnijezda bijele rode na koje se odnosi tražena potpora.

Cilj ovog projekta je da se kroz očuvanje i zaštitu populacije bijele rode (Ciconia ciconia) koja je strogo zaštićena vrsta Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine" broj 144/13 i 73/16) pridonese očuvanju ne samo te europske gnjezdarice već i područja u kojem one provode dio svog života i gdje grade svoja gnijezda.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ovaj projekt na području Koprivničko-križevačke županije provodi već dvanaest godina, a međusobna prava i obaveze koje se odnose na sufinanciranje projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2022. godini na području Koprivničko-križevačke županije regulirana su ugovorom koji je sklopljen između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sukladno tom ugovoru Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost davanjem sredstva pomoći sufinancira pola iznosa naknade odnosno 350,00 kuna po gnijezdu rode svakom vlasniku ili korisniku građevinskog objekta na kojima se to gnijezdo nalazi dok preostalih 350,00 kuna osigurava Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.

Bijela roda

Dodatne informacije o projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode" na području Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini mogu se dobiti svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati na broj telefona 048/ 621 790 ili putem elektroničke pošte na adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije obilježila 22. svibanj Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj

E-mail Ispis PDF

Kako bi podigli svijest i ukazali da bioraznolikosti ima važnu ulogu za održivi razvoj i ljudski život Ujedinjeni narodi 1993. godine 22. svibanj proglasili Međunarodnim danom bioraznolikosti, a taj datum je odabran kao spomen na usvajanje Konvencije o biološkoj raznolikosti (Convention on Biological Diversity – CBD).

Republika Hrvatska pridružila se svijetu u nastojanjima za očuvanje bioraznolikosti i unapređenje zaštite prirode, te je Hrvatski sabor prilikom donošenja Zakona o zaštiti prirode 2003. godine odredio da se 22. svibnja obilježava i kao Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) bioraznolikost definiramo kao sveukupnost svih živih organizama koji su sastavni dijelovi ekosustava, a uključuje raznolikost unutar vrsta, između vrsta, životnih zajednica, te raznolikost ekosustava.

Kako bi obilježila taj važan datum za prirodu i bioraznolikost ove godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije održala je brojne prigodne terenske aktivnosti i radionice prvenstveno za školsku i vrtićku populaciju na zaštićenim područjima, te područjima Ekološke mreže Republike Hrvatske (Natura 2000 područjima) kojima upravlja. Tim aktivnostima prezentirala je bogatu bioraznolikost Koprivničko-križevačke županije, floru, faunu i staništa tih područja kao važnog segmenta u zaštiti prirode Republike Hrvatske.

Na lokalitetu Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci brojim učenicima osnovnih škola prezentirane su njegove vrijednosti, te bogata flora i fauna koja obitava na tom specifičnom pješčarskom staništu zbog koje je područje posebnog rezervata prepoznatljivo ne samo na nacionalnom nego i na međunarodnom nivou, a dio je Ekološke mreže Republike Hrvatske (Natura 2000 područje) definirano kao područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove. U višestruko zaštićenom području Regionalnog parka Mura-Drava koji je ujedno i dio Ekološke mreže Republike Hrvatske (Natura 2000 područja), te dio od strane UNESCO-a proglašenog Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav brojnim školama prezentirana je njegova bogata biološka raznolikost i važnost očuvanja tog riječnog ekosustava. Također Javna ustanove je organizirala i prigodne radionice na ostalim područjima u Koprivničko-križevačkoj županiji kojima upravlja i u koje je osim brojnih škola aktivno uključivala i ostale skupine posjetitelja.Osim toga kako bi informirala širu javnost o važnosti očuvanja ekoloških područja u Koprivničko-križevačkoj županiji u izlog Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" postavila je plakat s informacijama o područjima Ekološke mreže Republike Hrvatske koja se nalazi na teritoriju Koprivničko-križevačke županije i koja čini ne samo ekološki značajna područja za Republiku Hrvatsku već je ujedno i dio mreže ekološki značajnih područja Europske unije odnosno Natura 2000 područja.

Svim tim aktivnostima nastojala je uvažavati ovogodišnji slogan Međunarodnog dana bioraznolikosti koji glasi „Izgradimo zajedničku budućnost za sva živa bića".

idb-logo-hr-web

IMG 2417IMG 2689IMG 2749IMG 3088IMG 3217IMG 1828IMG 2020IMG 20220518 164050

Učenici četvrtih razreda Osnovne škole „Braće Radić“ Koprivnica posjetili Natura 2000 područje Crna gora

E-mail Ispis PDF

Za učenike 4.a i 4.d razreda Osnovne škole „Braće Radić" Koprivnica dana 20. svibnja 2022. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije organizirala je edukativnu radionicu u području ekološke mreže Crna gora.

Na početku radionice predstavnice Javne ustanove informirale su učenike o svim zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže Republike Hrvatske (Natura 2000 područja) koja su locirana na teritoriju Koprivničko-križevačke županije, a poseban osvrt je dan na područje šume Crna gora koja je sastavni dio ekološke mreže Natura 2000 područja definirano kao područje važno za vrste i stanišne tipove u kojem su ciljne vrste leptiri danja medonjica (Euplagia quadripunctaria) i Grundov šumski bijelac (Leptidea morsei).

Nakon toga učenici su krenuli u šetnju kroz poučnu/trim stazu Crna gora, gdje su mogli na licu mjesta vidjeti i upoznati šumsku bioraznolikost. Kroz edukativno predavanje prezentirane su im brojne različite vrste drveća i ostale biljne vrste koje rastu na području šume Crna gora. Pokazani su im i zatečeni tragovi životinja, te su dobili brojne informacije o pticama i drugim životinjskim vrstama koje žive ili se mogu zateći na tom području. Također podijeljeni su im i edukativni materijali, listići s pitanjima za rješavanje, te plastelin pomoću kojeg su njegovim utiskivanjem u koru drveća uočavali razlike kore različitih vrsta drveća. Kako bi što bolje uočili bioraznolikost koja ih okružuje dobili su i zadatak da tijekom obilaska prikupe različite materijale primjerice grančice, lišće, plodove, koru i slično koje će kao razred iskoristiti za izradu svog posebnog stabla. Na kraju obilaska svaki razred je od skupljenog materijala i izrađenih otiska izradio svoje stablo, a nakon njegove izrade ga je prezentirao. Na kraju obilaska predstavnice Javne ustanove informirale su učenike o predstojećem velikom danu važnom za prirodu i bioraznolikost, odnosno o Međunarodnom danu bioraznolikosti i Danu zaštite prirode Republike Hrvatske koji se obilježava za dva dana i čiji je ovogodišnji slogan „Izgradimo zajedničku budućnost za sva živa bića", a njegov cilj je upozoriti sve ljude na Zemlji da je bogata i očuvana bioraznolikost jedan od važnih temelja za ljudski opstanak i blagostanje.

U ime Osnovne škole „Braće Radić" Koprivnica učenike su koordinirale i pratile njihove vrijedne razredne učiteljice Snježana Janjić i Sanja Kovačić.

IMG 3028IMG 3052IMG 3079IMG 3094IMG 3097IMG 3116IMG 3188IMG 3194IMG 3201IMG 3217

Vrtićanci iz skupine Sovice u posjetu Šoderici

E-mail Ispis PDF

Kako bi upoznali vrijednosti ekološki važnog Natura 2000 područja Šoderice, a koje je ujedno i dio zaštićenog područja Regionalnog parka Mura - Drava, mališani odgojne skupine Sovice iz Dječjeg vrtića Tratinčica dana 17. svibnja 2022. godine posjetili su to područje.

Predstavnice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije tom prilikom organizirale su im stručno vodstvo u okviru kojeg su održale edukativno predavanje i radionicu na temu bioraznolikosti zaštićenog područja Regionalnog parka Mura – Drava s posebnim osvrtom na ekološki važno Natura 2000 područje Šoderice.

Na radionici djeca su dobila informacije o važnosti flore i faune tog područja, te na licu mjesta su imali priliku vidjeti brojne za prirodu tog područja značajne biljne i životinjske vrste. Osim toga Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije im je pripremila edukativne materijale odnosno tražilicu i bojanke kojima su utvrdili i produbili svoje znanje o biljkama i životinjama koje žive na tom području. Također su naučili kako se služiti dalekozorima i njima promatrali biljke i životinje u daljini, dok su povećalima promatrali različitosti i detalje biljaka i biljnog materijala koji je skupljen u šetnji poučnom stazom. Nakon šetnje djeca su imala i vremena za odmor u edukativnoj sjenici, te za igru na obližnjem novouređenom igralištu za djecu.

U ime Dječjeg vrtića Tratinčica mališane su pratile njihove vrijedne odgajateljice Ljubica Fijačko i Irena Geček, a koordinirala ih je vrtićka pedagoginja Natalija Kušek.

Ovaj izlet djeci je bio nagrada za najviše skupljenih plastičnih čepova u humanitarnoj akciji pod nazivom „Čepove sakupi – lijekove kupi" koju koordinira Udruga oboljelih od leukemije i limfoma, a čija je svrha pružanje pomoći oboljelima od teških malignih bolesti na području Hrvatske.

IMG 2805IMG 2832IMG 2881IMG 2926IMG 2960IMG 3009

Stranica 1 od 29

 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »