Search
Close this search box.

14. ožujka Međunarodni dan rijeka

Međunarodni dan rijeka obilježava se 14. ožujka svake godine. Odluka o obilježavanju toga dana donesena je u Brazilu 1997. godine na sastanku brojnih svjetskih organizacija s područja zaštite voda i prirode. Glavni cilj obilježavanja toga dana je podizanje svijesti javnosti o važnosti očuvanja rijeka i vodenih ekosustava, kao i njihovoj sve većoj ugroženosti.
Rijeke su najveći prirodni vodotoci slatke vode. Osim njihove velike biološke i krajobrazne raznolikosti one su najveći izvori pitke vode i hrane na Zemlji. Također one su prirodno stanište brojnim vrstama, te su važan dio ekonomskih resursa npr. promet, energija i sl. 
Ove godina tema Međunarodnog dana rijeka je: „Zajedno za rijeke“. Njome se želi istaknuti važnost suradnje svih sektora društva u zaštiti i očuvanju rijeka. Smatra se da se tijekom desetljeća zbog različitih ljudskih aktivnosti (npr. građenja, poljoprivrede, ispuštanja otpadnih voda i dr.) kvaliteta vodenih ekosustava, a osobito rijeka znatno promjenila. Kroz edukaciju i podizanje svijesti javnosti obilježavanjem Međunarodnog dana rijeka želi se naglasiti utjecaj ljudskih aktivnosti na riječne i vodene ekosustave, te potaknuti na razmišljanje o promjeni u načinu ponašanja i održivom korištenju vodnih resursa kako bi se osigurala dugoročna održivost naših rijeka.
Republika Hrvatska ističe se mnogobrojnim rijekama koje pripadaju crnomorskom i jadranskom slivu, te se prema omjeru površine zemlje i podzemnih vodnih zaliha nalazi na svjetskom vrhu.
U Koprivničko-križevačkoj županiji uz nekoliko manjih rijeka, najveća i najpoznatija je rijeka Drava po kojoj je taj nizinski kraj uz rijeku Dravu i dobio naziv Podravina.

Facebook
Twitter
LinkedIn