Kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije informiran o Planu upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže za razdoblje od 2024. do 2033.

Na sjednici Kolegija gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije održane dana 18.rujna 2023. godine, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu Javna ustanova), Željka Kolar prisutne je informirala o Planu upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže za razdoblje od 2024. do 2033 (u daljnjem tekstu Plan upravljanja).
Kroz prezentaciju pod nazivom „Informacije o javnoj raspravi i donošenju Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže za razdoblje od 2024. do 2033.“, ravnateljica Javne ustanove objasnila je što je plan upravljanja, koja je njegova svrha, te zakonska osnova za njegovo donošenje. Nakon toga prisutnima je prezentirala područje obuhvata Plana upravljanja u Koprivničko-križevačkoj županiji, kao i koja su zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 unutar njega. Također je prezentirala i sadržaj i viziju Plana upravljanja, te upravljačke teme za koje je napomenula kako su za svaku od tema i podtema određeni ciljevi, pokazatelji i aktivnosti za postizanje ciljeva. Isto tako je spomenula kako je u Planu upravljanja napravljena i upravljačka zonacija za sva zaštićena područja u njegovu obuhvatu.
Na kraju prezentacije informirala je sudionike da je Plan upravljanja trenutno u fazi Javne rasprave koja je započela dana 9. rujna i završava 8. listopada 2023. godine i u sklopu koje je već održano Javno izlaganje za Koprivničko-križevačku županiju. Naglasila je gdje i kada je zainteresiranoj javnosti omogućen Javni uvid u Plan upravljanja, kao i gdje i kako mogu dostaviti svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na spomenuti Plan upravljanja, te je dala informacije da sve to mogu saznati na službenim internetskim stranicama Javne ustanove.

Facebook
Twitter
LinkedIn