Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Zaštićena područja » Spomenici prirode » Skupina stabala hrasta lužnjaka
Nedjelja, 04 Pro 2022

SKUPINA STABALA HRASTA LUŽNJAKA

E-mail Ispis PDF

SPOMENIK PRIRODE:

SKUPINA STABALA HRASTA LUŽNJAKA SMJEŠTENIH U PARKU

KOJI OKRUŽUJE ZGRADU ŠUMARIJE REPAŠÂ Â 

hrastovi-repasRepaški hrastici nadaleko su poznati. Međutim, najstarijim primjercima hrasta u Podravini smatraju se četiri stabla hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) koja se nalaze u mjestu Ždala, a rastu u malom parku koji okružuje zgradu šumarije Repaš. Starost im se procjenjuje na oko 380 godina. Njihova starost, izuzetna ljepota, estetski izgled, te znanstvena i povijesna vrijednostćinili su dovoljan broj razloga da se ta stabla zaštite na temelju Zakona o zaštiti prirode u kategoriji Spomenika prirode.

Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije je Odluku o zaštiti tog vrijednog Spomenika prirode na svom području donijela u listopadu 1998. godine. Time je odano i priznanje nosiocima gospodarenja tog područja-Hrvatskim šumama, zahvaljujući kojima su stabla i lokalitet malog parka u kojem se nalaze stari hrastovi dotad i očuvan.

Visina hrastova kreće se u rasponu od 24-28 metara. Prsni opseg im iznosi oko 4,5 metra. Neka stabla su dijelom oštećena, a svako od njih je mali cenobij s velikim brojem okupljenih vrsta mahovina, gljiva, kukaca, paučnjaka i ptica.

Od gljiva na njima nalazimo hrastov žbunac (Grifola umbellata Pilat), hrastovu sjajnicu (Ganoderma lucidum Karst.), vukovo meso (Fistulina hepatica Hudson) i druge.

Prisutni su ksilofagni i entomofagni kukci, a među njima najznačajnije su rijetke vrste osa najeznica i samo tu poznata stjenica s neobično izraženom kriptičnom obojenošću svoje ličinke.

Bez ozira što na svim stablima ima imele i suhih grana ona su još uvjek dobre vitalnosti.

Propisane su i Mjere zaštite kojima se regulira čuvanje, održavanje i korištenje tog Spomenika prirode, a cilj im je osiguranje uvjeta kojima se omogućuje što manje remećenje i odvijanje prirodnih procesa na tim prelijepim starim hrastovima koji imaju izuzetnu estetsku, obrazovnu kulturno povjesnu, a time i raritetnu vrijednost u Podravini, a i šire.

Odluka o proglašenju sedam stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) smještenih u parku koji okružuje zgradu šumarije Repaš na katastarskoj čestici br. 2219 k.o. Ždala, zaštićenim dijelom prirode u kategoriji spomenik prirode („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" " broj 9/98) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju sedam stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) smještenih u parku koji okružuje zgradu šumarije Repaš na katastarskoj čestici br. 2219 k.o. Ždala, zaštićenim dijelom prirode u kategoriji spomenik prirode („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 6/02)

Za zaštićeno područje propisan je Pravilnik o mjerama zaštite za spomenik prirode: sedam stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) koji se nalaze u parku koji okružuje zgradu šumarije Repaš na katastarskoj čestici br. 2219 k.o. Ždala („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije‟ broj 12/98 i 9/02.)

Karta - Skupina stabala hrasta lužnjaka

m-pijesci

Aktualnosti

Održana radionica „Suživot s dabrom“ u sklopu projekta LIFE BEAVER

Dana 29.studenog 2022.godine u Koprivnici je održana radionica pod nazivom „Suživot s dabrom" u sklopu projekta LIFE BEAVER. Organizatori te radionice bili su Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na ...

Opširnije

Projekt „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“ osvojio 2.mjesto u izboru za najbolji županijski EU

 ime Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije kao partner u projektu „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad" njena predstavnica, ravnateljica Željka Kolar, dana 28. studenog 2022.godine prisustvovala je uručenju plakete koju je taj projekt ...

Opširnije