Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » O ustanovi » Djelatnost
Srijeda, 29 Ožu 2023

Djelatnost

E-mail Ispis PDF

      Osnovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije je zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje posebno zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Koprivničko-križevačke županije i to: strogih rezervata, regionalnih parkova, posebnih rezervata, park-šuma, značajnih krajobraza, spomenika prirode, spomenika parkovne arhitekture, te specifičnih geomorfoloških fenomena, životnih zajednica, značajnih biljnih i životinjskih vrsta, odnosno zaštićenih prirodnih vrijednosti na temelju Zakona o zaštiti prirode.

Također Javna ustanova upravlja i područjima koja se nalaze na teritoriju Koprivničko-križevačke županije a sastavni su dijelovi Ekološke mreže Republike Hrvatske i preventivno zaštićenog područja Regionalnog parka Mura-Drava.

Sve te djelatnosti Javna ustanova obavlja radi zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara te nadzora provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja, a cilj svega je očuvanje posebno vrijednih zaštićenih prirodnih predjela, posebno rijetkih, specifičnih i ugroženih biljnih i životinjskih zajednica i vrsta, geomorfoloških oblika i specifičnih krajobraza, odnosno Zakonom o zaštiti prirode zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Koprivničko-križevačke županije, kao važnog dijela biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske.

U sklopu svoje djelatnosti Javna ustanova obavlja i slijedeće poslove:

1. Zaštita

 • • nadzire zaštićene prirodne vrijednosti,
 • • provodi mjere osiguranja i sprječavanja od oštećenja ili degradacije zaštićenih prirodnih vrijednosti

2. Održavanje

 • • održava izvorne vrijednosti zaštićenih prirodnih vrijednosti te osigurava mjere koje se provode u smislu održavanja

3. Promicanje

 • • predstavlja vrijednost zaštićenih prirodnih vrijednosti te obavlja proučavanja i istraživanja zaštićenih prirodnih vrijednosti i osigurava uvjete za obavljanje tih poslova
 • • vodi evidenciju relevantnih podataka o zaštićenoj prirodi, organizira i sudjeluje u organizaciji turističkih obilazaka zaštićenih područja
 • • razmatra pristigle ponude i daje prijedloge za prvokup zemljišta na zaštićenim prirodnim vrijednostima
 • • promiče, organizira i koordinira znanstvena i stručna istraživanja vezana za zaštićene prirodne vrijednosti Koprivničko-križevačke županije
 • • sudjeluje u organizaciji i provedbi edukacije o zaštićenim prirodnim vrijednostima Koprivničko-križevačke županije
 • • provodi stalan monitoring i prati stanje temeljnih vrijednosti zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Koprivničko-križevačke županije

4. Nadzor

 • • nadzire zaštićene prirodne vrijednosti na području kojim upravlja
 • • nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja

Javna ustanova može obavljati i druge djelatnosti utvrđene aktom o osnivanju i Statutom Javne ustanove koje služe za obavljanje prethodno navedenih djelatnosti, ali ne radi stjecanja dobiti. Sve te djelatnosti Javna ustanova obavlja kao javnu službu.

U svojem radu, a sukladno ukazanoj potrebi Javna ustanova surađuje s brojnim pravnim i fizičkim osobama, raznim ministarstvima. Državnim zavodom za zaštitu prirode, nevladinim udrugama, jedinicama regionalne lokalne samouprave i njihovim nadležnim uredima, odgojno-obrazovnim i znanstvenim institucijama, turističkim organizacijama te raznim drugim subjektima i čimbenicima koji su zainteresirani ili i sami sudjeluju u procesu zaštite prirode.

Javnom ustanovom upravlja Upravno vijeće od 5 članova koje imenuje Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije.

Rad Javne ustanove se financira iz sredstava županijskog proračuna osiguranih za tu namjenu, sredstava koje ustanova stekne obavljanjem svoje djelatnosti te iz drugih zakonom predviđenih izvora.