11. i 12. svibanj 2012. - Svjetski dan ptica selica

Ispis

           Svjetski dan ptica selica (World Migratory Bird Day) obilježit će se i ove godine drugog vikenda u svibnju (11. i 12. svibanj 2012. godine) radi informiranja javnosti o potrebi zaštite ptica selica i njihovih staništa.

Ovaj događaj nadovezuje se na već postojeću inicijativu Sjedinjenih Američkih Država iz 1993. godine, kojom je SAD pokrenuo obilježavanje Međunarodnog dana ptica selica (International Migratory Bird Day), a pokrenut je još 2006. godine na temelju Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA) i Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (CMS-Bonnska konvencija).

Aktivnosti Svjetskog dana ptica selica odvijaju se u raznim zemljama i mjestima, ali sve su povezane zajedničkom globalnom kampanjom i temama. Ovogodišnja tema „Ptice selice i ljudi – zajedno kroz vrijeme“ želi naglasiti nevjerojatan odnos koji se razvija između ptica selica i ljudi. Svatko zainteresiran za organizaciju događaja obilježavanja Svjetskog dana ptica selica potiče se da prijavi svoje planirane aktivnosti putem stranica WMBD-a.

Ptice selice su jedna od najosjetljivijih skupina životinja jer njihov životni ciklus uključuje nekoliko tipova staništa. Od velike su im važnosti močvarna staništa koja predstavljaju mjesta gdje se ptice gnijezde, hrane ili odmaraju. Onečišćenje okoliša, promjena klimatskih uvjeta i razne ljudske aktivnosti, uključujući neprimjereno korištenje zemljišta i neodrživi lov, ozbiljna su prijetnja opstanku migratornih vrsta ptica u cijelome svijetu.  Ljudske tvorevine, kao što su zgrade, rasvjeta u gradovima,  dalekovodi  i vjetroelektrane, često predstavljaju prepreke i opasnost na njihovim migracijskim putovanjima.

Selidba ptica je važna za život na Zemlji jer su ptice selice pokazatelji stanja bioraznolikosti, ekosustava i klimatskih promjena. Ptice selice također doprinose uslugama ekosustava (ecosystem sevices), kao što je npr. oprašivanje, o kojima ovisi i naš opstanak.

Jedna od aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije u povodu obilježavanja Svjetskog dana ptica je nastavak monitoringa aktivnih gnijezda bijele rode koja se nalaze na stambenim i gospodarskim objektima u Koprivničko-križevačkoj županiji, te edukacija i suradnja s vlasnicima tih objekata u cilju očuvanja tih gnijezda kao važnog elementa za očuvanje bijele rode, ugrožene i rijetke ptice selice.

wmbd_poster2012_english