Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti
Utorak, 24 Svi 2022

Započele aktivnosti spašavanja vodozemaca na prometnici Koprivnica-Đelekovec u 2019. godini

E-mail Ispis PDF

Kako bi pridonijela očuvanju brojnosti populacije vodozemaca koji čine važnu kariku u prirodnom hranidbenom lancu Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije pokrenula je aktivnosti spašavanja vodozemaca na prometnici Koprivnica – Đelekovec u 2019. godini. Akcija je započela ukapanjem kanti u tlo i postavljanjem zaštitne ograde (ploče i mreže) uz lijevu stranu dijela ceste na relaciji Koprivnica Đelekovec. Ograda i kante je postavljeni su uz pomoć grupe vrijednih učenika Gimnazije „Fran Galović" Koprivnica, te njihovog profesora Miroslava Samardžića.

Svrha postavljanja ograde je sprečavanje i smanjivanje stradanja žaba i drugih vodozemaca koji svakog proljeća kad se temperatura zraka tokom noći popne iznad nule započinju svoju godišnju seobu s mjesta svoje hibernacije u mjesta razmnožavanja. Tada žabe migriraju iz šumskog staništa, do mrjestilišta koje čine vodena staništa u koja žabe polažu svoja jaja. Nakon što ograda onemogući žabama izlazak na cestu žabe padaju u mjestimično postavljene u tlo ukopane kante. Nakon toga provodi se faza akcije spašavanja vodozemaca koja uključuje prijenos žaba koje su upale u te kante na drugu stranu ceste gdje se nalazi bara.

Poziv za uključivanje u aktivnosti spašavanja vodozemaca na prometnici Koprivnica – Đelekovec u 2019. godini Javna ustanova uputila brojnim školama s područja Koprivnice i okolice, te je već nekoliko škola uključeno u akciju, a očekujemo uključivanje i drugih škola kojima je upućen poziv.

Prilikom prijenosa žaba upalih u kante potrebno je prebrojiti broj zatečenih jedinki, odrediti njihov spol te po mogućnosti vrstu. Te podatke treba unijeti u tablice koje su školama poslane uz poziv za uključivanje u spomenutu akciju. Također uz spomenuti poziv a radi lakšeg snalaženja i identifikacije zatečenih jedinki poslane su i fotografije vrsta žaba koje tu najčešće obitavaju.

Planirano razdoblje trajanja aktivnosti spašavanja vodozemaca na prometnici Koprivnica - Đelekovec u 2019. godini je od 12. ožujka do 15 travnja. 2019. godine.

Nadamo se da će ovom aktivnošću i naša županija pridonijeti opstanku vodozemaca i to ne samo u Koprivničko križevačkoj županiji već i u cijeloj Hrvatskoj koja se svrstava u sam vrh europskih zemalja bogatih raznovrsnim vodozemcima.

IMG 7512IMG 7515IMG 7519IMG 7528IMG 7530IMG 7533IMG 7534IMG 7536IMG 7542IMG 7545IMG 7548IMG 7551

Za očuvanje gnijezda bijele rode u okviru projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia) u 2018. godini“ na području Koprivničko-križevačke županije dvanaest korisnika dobilo pomoć

E-mail Ispis PDF

Na ime pomoći koja je namijenjena za održavanje i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, odnosno očuvanje gnijezda bijele rode na stambenom, gospodarskom ili javnom objektu u okviru projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)", na području Koprivničko-križevačke županije u 2018. godini isplaćeno je dvanaest naknada.

Nakon objave javnog poziva za uključivanje u projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2018. godini, a kako bi ostvarili pravo na tu naknadu korisnici su u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije prijavili lokaciju gnijezda na stambenom, gospodarskom ili javnom objektu kojeg oni koriste. Slijedom toga obavljen je terenski uviđaj te fotografiranja svakog pojedinog gnijezda od strane djelatnika Javne ustanove. Za gnijezda koja su zadovoljavala sve potrebne uvjete vlasnici/korisnici objekta na kojem je isto locirano dostavili su potrebnu, projektom propisanu dokumentaciju za ostvarivanje naknade. U ime povjerenstva za provjeru ispravnosti i kompletiranosti te dokumentacije Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije razmotrilo je istu, te donijelo Zaključak o utvrđivanju prava na naknadu vlasnicima ili korisnicima stambenog, gospodarskog ili javnog objekta na kojima se nalazi gnijezdo rode s područja Koprivničko-križevačke županije KLASA: 023-01/18-01/01, URBROJ: 2137-23-18-30 od 24. rujna 2018. godine. Sukladno tom Zaključku kompletna dokumentacija koja je zadovoljavala tražene uvjete poslana je poslana u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je istu razmotrio te sukladno „Ugovoru o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekta zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti ,Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)' na području Koprivničko-križevačke županije u 2018. godini, davanjem sredstva pomoći" koji je sklopio s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, isplatio 50 % predviđene naknade.

Sukladno tome naknadu u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu rode, lociranom na stambenom, gospodarskom ili drugom građevinskom objektuna području Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu ostvarili su slijedeće pravne ili fizičke osobe i to:

- Dječji vrtić „Bubamara", za gnijezdo na adresi Dravska 8, Kalinovac,

- Osnovna škola Ferdinandovac, za gnijezdo na adresi Dravska 66, Ferdinandovac,

- Franjo Vukelić, za gnijezdo na adresi Hrsovo 115, Hrsovo,

- Mladen Večenaj, za gnijezdo na adresi Dravska 40, Gola.

- Rkt. župa Miholec, za gnijezdo na adresi Miholec 69, Orehovec,

- Sloga Podravska trgovina d.o.o. Đurđevac, za gnijezdo na adresi Trg bana Josipa Jelačića 10, Virje,

- Osnovna škola Koprivnički Ivanec, za gnijezdo na adresi Koprivnička 27, Koprivnički Ivanec,

- Biovita Zagreb d.o.o. za preradu voća i trgovinu, za gnijezdo na adresi Paromlinska 4, Virje,

- Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje, za dva gnijezda na adresi Trg Stjepana Radića 1, Virje, jedno gnijezdo na adresi Trg Stjepana Radića 7, Virje i jedno gnijezdo na adresi Đure Sudete 10, Virje.

Treba napomenuti da je polovicu tog iznosa, odnosno 350,00 kuna po svakom gnijezdu rode osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a drugu polovicu Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

S obzirom na činjenicu da je ovaj projekt već devetu godinu za redom, uspješno proveden u našoj županiji, nadamo se da će se njegovo provođenje nastaviti i u narednom razdoblju jer osim očuvanja i zaštite populacije bijele rode (Ciconia ciconia), taj projekt pridonosi i očuvanju područja i prostora u kojem te strogo zaštićena vrsta ptica gradi svoja gnijezda, nesu jaja, legu i othranjuju svoje potomke.

Važna je činjenica da je Bijela roda europska gnjezdarica koja je kategorizirana kao strogo zaštićena vrsta sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13 i 15/18) i Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine" broj 144/13 i 73/16.), te je i to još jedan od dodatnih razloga za povećanu brigu o toj ptici i osiguravanje uvjeta za njeno očuvanje.

Održan INFO DAN PROJEKTA coop MDD i prezentacija projekata vezanih uz rijeku Dravu

E-mail Ispis PDF

standard logo image - coop MDD

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije kao jedan od partnera projekta Transboundary Management Programme for the planned 5 country Biosphere Reserve "Mura-Drava Danube" (coop MDD) dana 29. studenoga 2018. godine, u prostorijama Koprivničko-križevačke županije organizirala je održavanje Info dana projekta coop MDD kao i prezentaciju projekata vezanih uz rijeku Dravu. Cilj održavanja Info dana projekta coop MDD je bilo informiranje šire javnosti i lokalnih dionika o tom projektu i njegovim aktivnostima.

Brojne prisutne je u ime Koprivničko-križevačke županije pozdravio zamjenik župana Ratimir Ljubić, a u ime Javne ustanove ravnateljica Željka Kolar.

Ravnateljica Kolar predstavila je projekt coop MDD na kojemu je partner Javna ustanova, a svrha mu je očuvanje prirodne baštine područja prekograničnog UNESCO-ovog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, čiji je sastavni dio i Regionalni park Mura-Drava. Među ciljevima projekta je i uspostava strateškog operativnog okvira za prekogranično upravljanje, zaštitu i očuvanje prirode riječnih koridora Mure, Drave i Dunava u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj i Srbiji, sufinanciran je od strane fondova Europske unije u sklopu Programa Interreg Dunav, traje do lipnja 2019. godine i ima ukupni proračun preko 2 milijuna eura. U sklopu projektnih aktivnosti Javna ustanova izraditi će uspostaviti Riječnu školu u Koprivničko-križevačkoj županiji za čije će se potrebe izraditi lokalni akcijski plan za područje uz ušće Mure u Dravu i njegovu okolicu. On će dati pregled bioraznolikosti te smjernice za edukaciju posjetitelja u tom području. Također je planirana i nabava opreme za izradu i prezentaciju edukativnih sadržaja, izgradnja vidikovca, te postavljanje edukativno-informativnih elemenata koji će unaprijediti promociju izuzetne biološke i krajobrazne raznolikosti riječnog područja Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Nakon toga održane su brojne prezentacije o projektima koji su provedeni ili se provode vezano za rijeku Dravu. Vladimir Šadek predstavio je projekt „Amazon of Europe Bike Trail" u kojem je jedan od 15 partnera i Koprivničko-križevačka županija.

Javna ustanova još je predstavila projekte „DRAVA LIFE-Integrated River Management", „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad" i „Three Rivers=One Aim", županijski Zavod za prostorno uređenje predstavio je „SEE River", PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije projekt „DRAVA-GASTROLOBBY", koprivnička Gimnazija „Fran Galović" projekt „Alohtone vrste Drave". Projekt koordinator Goran Šafarek govorio je o projektu „Inventarizacija gnijezdećih kolonija ptica na sprudovima i strmim obalama u području Regionalnog parka Mura Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji", Zavod za ornitologiju HAZU projekt „Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave-ČIGRA", Osnovna škola Legrad projekt „JOLLIZ!" Osnovna škola Gola projekt "DRAVA", Općina Legrad projekt „Two Rivers=One Goal" te Zlatko Moškon iz Drava dokumentacijskog centra projekt „Općina Gola-Drava turistička plovidba".

Tim prezentacijama kao i raspravom u kojoj su sudjelovali svi sudionici info dana željelo se ukazati na brojne mogućnosti povezivanja s aktivnostima koje se provode u projektu coop MDD te dodatno prezentirati prirodnu vrijednost i bogatu bioraznolikost tog riječnog područja.

IMG 7171IMG 7182IMG 7190IMG 7192

IMG 7210IMG 7233IMG 7249IMG 7258IMG 7260IMG 7260IMG 7332IMG 7327IMG 7335

 

Održana radionica vezana za izradu lokalnog akcijskog plana u sklopu projekta coop MDD

E-mail Ispis PDF

standard logo image - coop MDD

U sklopu projekta coop MDD (Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve "Mura-Drava-Danube"), u kojem Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije sudjeluje kao partner u tijeku je izrada lokalnog akcijskog plana za područje Koprivničko-križevačke županije. On će se sastojati od dva dijela i to: 1) Studije pod nazivom: „Pregled bioraznolikosti područja i okolice ušća Mure u Dravu" i 2) Studije pod nazivom: „Smjernice za edukaciju u području ušća Mure u Dravu".

Radi prikupljanja smjernica za izradu tog plana, a vezano za aktivnosti edukacije koja će se provoditi u dijelu Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav vezano uz područje ušća Mure u Dravu u Koprivničko-križevačkoj županiji planirani su sastanci i radionice s ključnim dionicima koji su s područja koje obuhvaća Biosferni rezervat Mura Drava Dunav, drugih dionika zainteresiranih za sudjelovanje i suradnju u aktivnostima koje će biti obuhvaćene tim akcijskim planom. Jedan od planiranih spomenutih sastanaka, odnosno radionica održana je 28. studenoga u Koprivnici, u dvorani za sastanke Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije. Temeljem iskazanog interesa i na poziv Javne ustanove na sastanku su sudjelovali, predstavnici županijskih javnih ustanova za zaštitu prirode sljedećih županija: Koprivničko-križevačke, Varaždinske, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Vukovarsko- srijemske, Bjelovarsko-bilogorske i Karlovačke županije predstavnici lokalnih ključnih dionika te koordinatoricu izrade lokalnog akcijskog plana Jasminka Radović.

Nakon uvodnih pozdravnih riječi, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije gđa Željka Kolar održala je prezentaciju o projektu coop MDD (Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve "Mura-Drava-Danube") te o dosadašnjim aktivnostima Javne ustanove vezano uz izradu interpretativno-edukativnih sadržaja na području županije. Također je predstavila projekt izrade lokalnog akcijskog plana te planirano uređenje lokacije na ušću Mure u Dravu za buduću riječnu školu River'scool u Koprivničko-križevačkoj županiji koja će biti realizirana početkom 2019. godine. Izvijestila je sudionike da je od nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode ishođeno dopuštenje za potrebne radove s uvjetima zaštite prirode.

Koordinatorica provedbe Lokalnog akcijskog plana Jasminka Radović, konzultantica poduzeća Sjajno j.d.o.o. s kojim je Javna ustanova sklopila ugovor o izradilokalnog akcijskog plana, održala je prezentaciju o dosadašnjim provedenim aktivnostima te predstavila likovna rješenja za edukacijske radne listiće za osnovnu školu i za maskote koje prate sve edukativne materijale za djecu (dječji likovi Mura i Drava). Sudionici radionice zamoljeni su za komentare i mišljenje te im je podijeljen upitnik za evaluaciju, primjedbe i prijedloge kojega su popunili za vrijeme trajanja radionice.

Nakon održanih prezentacija provedena je diskusija kroz koju su sudionici podržali predloženi koncept lokalnog akcijskog plana i dosadašnje provedene aktivnosti, a naročito predložena likovna rješenja za maskote i radne listiće. Iskazana je važnost provedbe Riječne škole, uključujući predloženi koncept prezentiranja bioraznolikosti djeci s materijalima za prezentaciju i za provjeru stečenoga znanja (radni listići) kao i važnost povezivanja sa školama iz drugih županija koje bi također mogle posjećivati i provoditi nastavu u prirodi na lokaciji ušća Mure u Dravu gdje je planirana Riječna škola u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Također su razmijenjena iskustva vezana za načine i provedbu edukacija u prirodi u zaštićenim područjima te prikupljene i neke nove smjernice koje će se ugraditi u sadržaj lokalnog akcijskog plana vezano za pregled bioraznolikosti područja i okolice ušća Mure u Dravu, kao i za edukaciju posjetitelja riječne škole koja će biti formirana na području Koprivničko-križevačke županije.

IMG 7081IMG 7085IMG 7092IMG 7108IMG 7119IMG 7121IMG 7134

Stranica 7 od 39