Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti
Srijeda, 25 Svi 2022

Sudjelovanje Javne ustanove na XI. međunarodnim Danima Drave

E-mail Ispis PDF

U okviru niza aktivnosti koje su se odvijale prigodom obilježavanja ovogodišnjeg XI. međunarodnih Dana Drave ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije održala je prezentaciju i predavanje o Regionalnom Parku Mura-Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji. Tim predavanjem se nastojala prikazati biološka i krajobrazna raznolikost zaštićenog područja, njegova bogata kulturno tradicijska-baština, ali i ukazati na potrebu očuvanja i održivog korištenja tog područja kao i potrebu učvršćivanja povezanosti ljudi i rijeke te uspostavljanja kvalitetnijeg načina življenja uz rijeku.

Održana su i predavanja o ušću Mure u Dravu prezentacijom Gorana Šafareka, WWF-ovom projektu „Europska linija života“ prezentacijom Olge Jovanović, Eko-centru Zlatna Greda u Kopačkom ritu prezentacijom Dinka Pešića iz Uduge za zaštitu prirode i okoliša „Zeleni Osijek“, Rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav prezentacijom Nevena Trenca iz Državnog zavoda za zaštitu prirode i o istraživanjima ptica koja se već godinama provode na Dravi u prezentaciji Ivana Darka Grlice iz Prirodoslovnog društva Drava. U Domu mladih priređena je i izložba fotografija Gorana Šafareka „Regionalni park Mura-Drava – skladan suživot čovjeka i prirode“.

Organizator ovogodišnjeg XI. međunarodnog Dana Drave bili su Grad Koprivnica i Ekološko Društvo Koprivnica s partnerima: WWF-om, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije te udrugama članicama Dravske Lige.

PA030447 

PA030449PA030457 PA030443 PA030445 PA030453PA030441 PA030459 PA030467 

Nastavak projekta zaštite i očuvanja bijele rode (Ciconia ciconia) u 2011. godini na području Koprivničko-križevačke županije

E-mail Ispis PDF

      BIJELA_RODA_01 Temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli sredstava donacije za provedbu projekta zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti “Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)” u 2011. godini između Javne ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Javna ustanova uputila je svim općinama i gradovima Koprivničko-križevačke županije informaciju kojom se pozivaju svi vlasnici stambenih ili gospodarskih objekata na čijim se krovovima nalazi gnijezdo bijele rode da se uključe u taj projekt.

Bijela roda (Ciconia ciconia) pripada europskim gnjezdaricama i strogo je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode (Narodne novine broj 70/05, 139/08 i 57/11) i Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (Narodne novine broj 99/09). S obzirom na činjenicu da je život i opstanak te zaštićene vrste izložen opasnosti te je neizostavno vezan za seosku sredinu i ljude. Dodjela spomenutih financijske potpore za očuvanje gnijezda na krovovima kuća i objekata u kojima rode najradije podižu svoje mlade važan segment u zaštiti ove močvarne ptice koja je pokazatelj bioraznolikosti i suživota čovjeka i prirode.

Ovaj projekt započeo je prošle godine, a njegov cilj je kroz očuvanje i zaštitu populacije bijele rode pridonijeti očuvanju područja i prostora u kojem se nalaze. Stambeni i gospodarski objekti na čijim se krovovima nalaze gnijezda bijelih roda kroz naknadu koja se daje vlasnicima tih objekata u visini od 700,00 kuna po gnijezdu rode i koja je namijenjena za popravak i sanaciju ili zamjenu krovišta zbog štete koju čine gnijezda svojom težinom i rode u gniježđenju na krovu na kojem se to gnijezdo nalazi.

Da bi ostvarili potporu u iznosu od 700,00 kuna, vlasnici objekta moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

    -  kopiju osobne iskaznice vlasnika stambenog ili gospodarskog objekta na čijem se krovu to gnijezdo nalazi,

    -  kopiju dokumenta koji govori o vlasništvu ili posjedu objekta na čijem se krovu to gnijezdo nalazi,

    -  kopiju tekućeg računa vlasnika stambenog ili gospodarskog objekta na čijem se krovu to gnijezdo nalazi,

    -  potpisanu Izjavu o vjerodostojnosti dostavljenih podataka,

    -  fotografiju gnijezda rode za koje tražite potporu (ukoliko je imate).

Svu potrebnu dokumentaciju vlasnici objekata na čijim krovovima se nalaze aktivna gnijezda bijele rode mogu dostaviti osobno ili poštom na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica ili putem faxa: 048/ 621-707 najkasnije do 20. rujna 2011. godine.

bijele_rode

Organiziran terenski obilazak i prezentacija zaštićenih dijelova prirode u Koprivničko-križevačkoj županiji s međunarodnom Eko školom Antun Nemčić Gostovinski

E-mail Ispis PDF

     U sklopu suradnje s međunarodnom Eko školom Antun Nemčić Gostovinski, a za potrebe projekta "Mapa zaštićenih dijelova prirode Koprivničko-križevačke županije", dana 8. srpnja 2011. godine obavljen je terenski obilazak zaštićenih dijelova prirode na Koprivničko-Đurđevačkom području te dio područja uz rijeku Dravu. Obišli su se sljedeći zaštićeni dijelovi prirode: Spomenik prirode Staro stablo pitomog kestena (Castanea Sativa) u Močilama, Posebni rezervat šumske vegetacije Dugačko brdo, Spomenik prirode staro stablo lipe (Tilia L.) u Novigradu Podravskom, Posebni geografsko-botanički rezervat Đurđevački pijesci, Posebni rezervat šumske vegetacije Crni jarki, te dio Regionalnog parka Mura-Drava uključujući i posebno zaštićena područja unutar njega i to Spomenik prirode skupina stabala hrasta lužnjaka smještenih u parku koji okružuje zgradu Šumarije Repaš i Značajni krajobraz Čambina.

Sudionike projekta učenike i njihove nastavnike na svakom obiđenom zaštićenom lokalitetu ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima gđa. Željka Kolar upoznala je s važnošću i svrhom zaštite svakog pojedinog zaštićenog područja, a u područjima koja su prekrivena šumom o važnošću i karakteristikama šumskih sastojina govorili su predstavnici Šumarija Koprivnica, Đurđevac i Repaš.

Cilj obilaska bio je upoznati učenike s zaštićenim područjima i prirodnim vrijednostima Koprivničko-križevačke županije te ih potaknuti da kroz likovno, literarni i fotografski način izraze svoj doživljaj vrijednosti zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji.

D_brdo1Lugarova_kucaD_brdolipa1lipakESTENpeski3P7080233jarkcambinacambina2jarki1

Održana završna konferencija projekta NATREG

E-mail Ispis PDF

105         Nakon više od dvije godine rada, održanih sastanaka, treninga i sektorskih radionica u zemljama učesnicama u projektu, održavanjem završne konferencije od 21. do 26. lipnja 2011. godine u Novom Sadu u Republici Srbiji završen je projekt NATREG.

Taj projekt je povezao šest zaštićenih područja u jugoistočnoj Europi unutar Austrije, Hrvatske, Italije, Slovenije i Srbije, te okupio jedanaest partnera. Za sve zemlje i partnere u tom projektu svrha je bila prikazati zaštićena područja sa svom njihovom biološkom i krajobraznom raznolikošću kao velik potencijal za društveni i gospodarski razvoj, te uspostavljanje transnacionalne i multi-sektorske suradnje kao i stvaranje zajedničke strategije za integrirano upravljanje u zaštićenim područjima.

Kao partneri NATREG projekta iz Republike Hrvatske na završnoj konferenciji u Novom Sadu sudjelovali su ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije gđa. Željka Kolar i zamjenik ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije g. Mladen Matica, te predstavili rezultate projekta postignute u Hrvatskom pilot području, području Regionalnog parka Mura-Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Dio završne konferencije održan je na području Specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara koji je ujedno i pilot područje NATREG projekta u Republici Srbiji, te na području rijeke Dunav kao dijelu planiranog budućeg Europskog jedinstvenog riječnog prekograničnog UNESCO rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Završetkom ovog projekta i ostvarivanjem njegovih rezultata u svim zemljama članicama dat je velik doprinos očuvanju prirode i zaštićenih područja zemalja partnera kao i doprinos očuvanju biološke i krajobrazne raznolikosti, te su prikupljene brojne smjernice za kvalitetnije i uspješnije upravljanje u zaštićenim područjima.

101102103104106107108110109111113114

 

Stranica 37 od 39