Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti » Obilježena 12. godišnjica proglašenja Regionalnog parka Mura-Drava zaštićenim područjem
Srijeda, 29 Ožu 2023

Obilježena 12. godišnjica proglašenja Regionalnog parka Mura-Drava zaštićenim područjem

E-mail Ispis PDF

Centralno obilježavanje 12. obljetnice proglašenja Regionalnog parka Mura-Drava održano je ove godine u Osijeku, dana 10. veljače 2023. godine. Tom obilježavanju nazočile su u ime upravljača zaštićenog područja Regionalnog parka Mura-Drava javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode s područja Osječko-baranjske, Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Virovitičko-podravske županije te predstavnici Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma, MUP-a, udruge Zeleni Osijek, JUPP-a Kopački rit, Danube parks-a, te Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku.

Na početku prisutnima su dane informacije o Regionalnom parku Mura-Drava, o njegovoj lociranosti i površini te svrsi zaštite. Nakon toga prisutnima su se obratili zamjenik župana Osječko-baranjske županije Josip Miletić, ravnatelj Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije Igor Ružička i voditelj Uprave šuma Podružnice Osijek Vlado Jumić koji su izrazili zadovoljstvo što se obilježava obljetnica proglašenja Regionalnog parka Mura-Drava u suradnji s dionicima iz više županija kroz koje se proteže to zaštićeno područje.

Nakon toga ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Željka Kolar, održala je prezentaciju pod nazivom „Projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u području Regionalnog parka Mura-Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji". Tom prezentacijom istaknula je važnost tog višestruko zaštićenog prirodnog područja i na nacionalnoj, ali i na međunarodnoj razini. Spomenula je i najvažnije projekte koje je provodila ili u koje je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije bila uključena u razdoblju od 2011. godine, odnosno od perioda proglašenja Regionalnog parka Mura-Drava pa sve do danas. Kroz brojne aktivnosti u tim projektima, napravljena je infrastruktura (vidikovci, promatračnice za ptice, sjenice, poučne staze, informativno-edukativne table i oznake), izrađene su brojne stručne studije, napravljeni su edukativni materijali, nabavljena je oprema i slično.

Ravnateljica Javne ustanove Virovitičko-podravske županije Tatjana Arnold Sabo prezentirala je aktivnosti u projektu LIFE pod nazivom „Prekogranična suradnja na revitalizaciji kompleksa riječnih staništa na području Natura 2000, akronim projekta: Old Drava".

Ravnateljica Javne ustanove Varaždinske županije Sanja Kopjar prezentirala je aktivnosti javne ustanove na području Regionalnog parka Mura-Drava pod nazivom „Aktivnosti JU Priroda Varaždinske županije na području RP Mura-Drava (projekti Riverside, LifelineMDD, Program ruralnog razvoja)".

Hrvatske šume predstavile su svoj projekt „Naturavita", MUP je prezentirao aktivnosti „Razminiravanje unutar RP Mura-Drava", a Hrvatske vode su prezentirale svoje aktivnosti pod nazivom „Restauracijski projekti na području Regionalnog parka Mura-Drava".

Nakon provedenih prezentacija svi prisutni složili su se da obilježavanje obljetnice proglašenja Regionalnog parka Mura-Drava postane tradicija i da se taj dan svake godine obilježi u jednoj od županija koje upravljaju područjem Regionalnog parka Mura-Drava.

BACKGROUND 01aOBLJETNICA MURA DRAVA 0006OBLJETNICA MURA DRAVA 0054OBLJETNICA MURA DRAVA 0061OBLJETNICA MURA DRAVA 0091OBLJETNICA MURA DRAVA 0113