Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti » Održan 2. sastanak Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji
Srijeda, 29 Ožu 2023

Održan 2. sastanak Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji

E-mail Ispis PDF

U koordinaciji i organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, dana 13. veljače 2023. godine održan je drugi po redu sastanak Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji. Tema sastanka bile su povezane s obilježavanjem 12. obljetnice proglašenja Regionalnog parka Mura-Drava.

Na početku sastanka prisutne je pozdravio zamjenik župana Ratimir Ljubić koji je naglasio ulogu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u očuvanju prirode, a time i područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Pohvalio je njene aktivnosti te istaknuo veliki broj projekata koje ona provodi i čije su aktivnosti vezane za to područje i očuvanje njegove biološke i krajobrazne raznolikosti. Napomenuo je da njene edukativne aktivnosti imaju veliku ulogu u razvoju svijesti ključnih dionika vezano za očuvanje prirode Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Nakon toga, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenih dijelova prirode na području Koprivničko-križevačke županije Željka Kolar, održala je prezentaciju pod nazivom „Regionalni park Mura-Drava od proglašenja do danas" u kojoj je prisutne upoznala s procedurom proglašenja Regionalnog parka Mura-Drava, dala im informacije o njegovoj lociranosti i površini te svrsi zaštite. Istaknula je i da je to višestruko zaštićeno prirodno područje važno ne samo na nacionalnoj nego i na međunarodnoj razini. Potom je prezentirala najvažnije projekte koje je provodila ili u njih bila uključena Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u razdoblju od 2011. godine, odnosno od perioda proglašenja Regiolnog parka Mura-Drava pa do danas. Isto tako, prezentirane su i brojne aktivnosti provedene u tom području koje su financirane kroz različite projekte. je važnost napravljene infrastrukture (vidikovaca, promatračnica za ptice, sjenica, poučnih staza, informativno-edukativnih tabli i oznaka), stručnih studija edukativnih materijala, nabavljene opreme i dr. Naglasila je i da sve spomenuto ne bi bilo moguće realizirati bez podrške Koprivničko-križevačke županije i dobre suradnje s ključnim dionicima. Kao primjere dobre suradnje s ključnim dionicima navela je suradnju sa Zavodom za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije i Općinom Legrad, te najavila njihove prezentacije.

Član vijeća i predstavnik Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Mladen Matica, održao je prezentaciju pod nazivom „Od NATREG-a do LIFE-a". U njoj je napomenuo da je projekt NATREG, koji je započeo 2009. godine, bio začetnik svih budućih projekata i početak suradnje između svih relevantnih institucija koje imaju veliku ulogu u očuvanju područja rijeka Mure, Drave te Dunava u zemljama kroz koje te rijeke protječu. Osim toga, istaknuo je kako je i NATREG program rezultirao i novim projektnim prijedlogom, odnosno projektom LIFE.

Predstavnica Općine Legrad Jelena Maljak u svojoj se prezentaciji pod nazivom „Regionalni park Mura-Drava u aktivnostima Općine Legrad" osvrnula na projekte i aktivnosti u kojima je Općina Legrad sudjelovala na području Regionalnog parka Mura-Drava. Kao primjer dobre prakse i suradnje s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije spomenula je projekt „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad", u sklopu kojeg je uređena šetnica uz jezero Šoderica uz koju su postavljene info-edukativne table koje prezentiraju bioraznolikost tog zaštićenog i Natura 2000 područja, postavljeni su javna rasvjeta i urbani sadržaji, uređeno je dječje igralište,te su nabavljeni električni bicikli i hibridno vozilo. Na kraju prezentacije spomenula je i „ Prvu školu uz rijeku u Koprivničko-križevačkoj županiji" koju je Javna ustanova formirala na području Općine Legrad u blizini ušća Mure u Dravu i koju koristi i Općina Legrad. Osim toga, spomenula je i poučnu stazu koju je Javna ustanova formirala uz Dravu u blizini ušća Mure u Dravu i koju također koristi Općina Legrad.

Sastanak je završio pitanjima i prijedlozima te raspravom u kojoj su članovi Suradničkog vijeća Ivan Petak i Ivica Sabolić iznijeli problematiku šteta koje rade kormorani koji uništavaju riblji fond te dabrovi koji devastiraju stanište na području Regionalnog parka Mura-Drava. Član Suradničkog vijeća Krunoslav Arač osvrnuo se na predstojeće aktivnosti u kojima će se obavljati sjeća dijela šume na području Novačke, Donje Dubrave i Podravske Selnice te je predložio da se provedu aktivnosti prethodnog informiranja javnosti o tom zahvatu za koje su ishođena potrebna dopuštenja i dozvole.

Nakon kratke rasprave o spomenutim temama, sastanak Suradničkog vijeća završio je uz zaključak da se idući sastanak održi što ranije, a sukladno ukazanoj potrebi vezano za aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u Rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji.

IMG 7127IMG 7133IMG 7140IMG 7152IMG 7157IMG 7190IMG 7214IMG 7240