Učenici četvrtih razreda Osnovne škole „Braće Radić“ Koprivnica posjetili Natura 2000 područje Crna gora

Ispis

Za učenike 4.a i 4.d razreda Osnovne škole „Braće Radić" Koprivnica dana 20. svibnja 2022. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije organizirala je edukativnu radionicu u području ekološke mreže Crna gora.

Na početku radionice predstavnice Javne ustanove informirale su učenike o svim zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže Republike Hrvatske (Natura 2000 područja) koja su locirana na teritoriju Koprivničko-križevačke županije, a poseban osvrt je dan na područje šume Crna gora koja je sastavni dio ekološke mreže Natura 2000 područja definirano kao područje važno za vrste i stanišne tipove u kojem su ciljne vrste leptiri danja medonjica (Euplagia quadripunctaria) i Grundov šumski bijelac (Leptidea morsei).

Nakon toga učenici su krenuli u šetnju kroz poučnu/trim stazu Crna gora, gdje su mogli na licu mjesta vidjeti i upoznati šumsku bioraznolikost. Kroz edukativno predavanje prezentirane su im brojne različite vrste drveća i ostale biljne vrste koje rastu na području šume Crna gora. Pokazani su im i zatečeni tragovi životinja, te su dobili brojne informacije o pticama i drugim životinjskim vrstama koje žive ili se mogu zateći na tom području. Također podijeljeni su im i edukativni materijali, listići s pitanjima za rješavanje, te plastelin pomoću kojeg su njegovim utiskivanjem u koru drveća uočavali razlike kore različitih vrsta drveća. Kako bi što bolje uočili bioraznolikost koja ih okružuje dobili su i zadatak da tijekom obilaska prikupe različite materijale primjerice grančice, lišće, plodove, koru i slično koje će kao razred iskoristiti za izradu svog posebnog stabla. Na kraju obilaska svaki razred je od skupljenog materijala i izrađenih otiska izradio svoje stablo, a nakon njegove izrade ga je prezentirao. Na kraju obilaska predstavnice Javne ustanove informirale su učenike o predstojećem velikom danu važnom za prirodu i bioraznolikost, odnosno o Međunarodnom danu bioraznolikosti i Danu zaštite prirode Republike Hrvatske koji se obilježava za dva dana i čiji je ovogodišnji slogan „Izgradimo zajedničku budućnost za sva živa bića", a njegov cilj je upozoriti sve ljude na Zemlji da je bogata i očuvana bioraznolikost jedan od važnih temelja za ljudski opstanak i blagostanje.

U ime Osnovne škole „Braće Radić" Koprivnica učenike su koordinirale i pratile njihove vrijedne razredne učiteljice Snježana Janjić i Sanja Kovačić.

IMG 3028IMG 3052IMG 3079IMG 3094IMG 3097IMG 3116IMG 3188IMG 3194IMG 3201IMG 3217