Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti » Održan sastanak radne grupe „Šumarstvo“ u sklopu izrade „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže“ (PU 007)
Nedjelja, 04 Pro 2022

Održan sastanak radne grupe „Šumarstvo“ u sklopu izrade „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže“ (PU 007)

E-mail Ispis PDF

U sklopu izrade „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže" (šifra: PU 007)(Grupa 1) dana 3. svibnja 2022. godine održan je sastanak radne grupe „Šumarstvo" za područja šuma i šumskog zemljišta koji se nalazi na teritoriju Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije.

Cilj sastanka radne grupe „Šumarstvo" bio je definirati pritiske i prijetnje na temu šuma, te raspraviti mogućnosti uključivanja sektora šumarstva u implementaciju plana upravljanja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici: Ministarstva poljoprivrede, Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektora za šume privatnih šumoposjednika, Hrvatskog šumarskog instituta, predstavnici Koprivničko-križevačke županije Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu te Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, direkcije Hrvatskih šuma, Uprave šuma podružnica Koprivnica i predstavnici njenih šumarija i to: Šumarije Koprivnica, Šumarije Repaš, Šumarije Đurđevac, Šumarije Kloštar Podravski, Šumarije Čakovec. Također na sastanku su prisustvovali od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja angažirani stručnjaci za facilitaciju i planiranje upravljanja iz tvrtke Particip GmbH i to njihova stručnjakinja za izradu planova upravljanja/planerka Andrea Solić, te glavna stručnjakinja za facilitaciju Ane Sindik.

Na radnom dijelu sastanka predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, te Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode održali su prezentacije o područjima šuma i šumskog zemljišta na teritoriju kojim upravljaju, te naveli pritiske i prijetnje koje su prepoznate od dionika s ranije održanih dioničkih radionica. Nakon revidiranja pritisaka i prijetnji dionicima su predstavljene i predložene zajedničke aktivnosti od strane javnih ustanova koje bi se mogle zajednički provoditi sa sektorom šumarstva, te također neke specifične za svaku županiju na koju se odnose predložene aktivnosti (Koprivničko-križevačku, Međimursku, Varaždinsku). Uz predložene aktivnosti dionici su imali prilike dati prijedloge svojih aktivnosti vezanih za bolju suradnju ustanova za zaštitu prirode i sektora šumarstva za očuvanje šuma i njihove bioraznolikosti. Nakon razmatranja prijedloga predloženih aktivnosti svih sudionika, te istaknutih pritiska i prijetnja vezanih za šume i šumska zemljišta (bilo u privatnom ili državnom vlasništvu) predložene su zajedničke aktivnosti sektora šumarstva i sektora zaštite prirode, a čiji je cilj uskladiti istovremeno korištenje i očuvanje šuma.

IMG 2057IMG 2136IMG 2165IMG 2179IMG 2204IMG 2205