Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti » Obilježen Svjetski dan šuma
Nedjelja, 04 Pro 2022

Obilježen Svjetski dan šuma

E-mail Ispis PDF

Prigodom obilježavanja Svjetskog dan šuma dana 21. ožujka 2022. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Komunalcem d.o.o Koprivnica i učenicima 3.d. razreda OŠ Braće Radić posjetila je šumu Crna gora. Kroz zajedničku edukativnu šetnju učenicima su dane informacije o vrijednostima šuma, njihovoj funkciji i dobrobiti. Napomenuto je da šume doprinose ravnoteži kisika, ugljičnog dioksida u zraku, štite riječna područja i izvorišta voda, te su biološki najraznovrsniji ekosistemi na kopnu i u njima živi više od pola kopnenih vrsta životinja, biljaka i insekata, ali o to da su šume globalno ugrožene zbog nedovoljno kontroliranog gospodarenja, požara, promjene režima voda, kukaca, glodavaca, bakterija, gljivica, onečišćenja zraka, tla i voda, dr. Osim toga dana im je informacija da šume u Republici Hrvatskoj zauzimaju 47% teritorija i da se velika pažnja posvećuje čuvanju i zaštiti posebno vrijednih šumskih sastojina i šumskih zajednica.

Također učenicima je dana informacija o vrijednim i posebno zaštićenim šumskim sastojinama na području Koprivničko-križevačke županije. Pri tom im je spomenuto da na području Koprivničko-križevačke županije imamo dva nacionalno važna, posebna rezervata šumske vegetacije i to Posebni rezervat Crni Jarki i Posebni rezervat Dugačko brdo, te Spomenik prirode Skupinu stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) smještenih u parku koji okružuje zgradu šumarije Repaš, a uz to i brojne druge dijelove šuma čije su prirodne vrijednosti prepoznate ne samo u Republici Hrvatskoj već i na europskoj razini te su one uvrštene u područja važna za očuvanje vrsta i stanišnih tipova odnosno u Natura 2000 područja Europske unije i sastavni su dio najveće koordinirane mreže područja očuvanja prirode u svijetu.

S obzirom da je i šuma Crna gora, jedno od Natura 2000 područja, učenicima je prilikom šetnje ukazano zašto je ona uvrštena u Natura 2000 područje. Na licu mjesta pokazane su im i vrste drveća, gljive i biljke koje rastu na tom šumskom staništu, a sve je to bilo popraćeno i pjevom brojnih ptica koje žive ili prelijeću to područje. Radi što boljeg upoznavanja različitosti u vrstama drveća učenicima je podijeljen plastelin pomoću kojeg su uzimali otiske kore i pritom uočavali razlike u kori različitih vrsta drveća. Također su učili kako prepoznati pojedinu vrstu drveća prema obliku lišća, te dobili informacije o šumskim plodovima, gljivama, biljkama i životinjama koje nastanjuju šumska staništa.

Šume prekrivaju više od trećine kopna na Zemlji. To su biološki najraznolikiji ekosistemi na Zemlji i dom više od 80% vrsta kopnenih životinja, biljaka i gljiva. Uz drvnu građu, proizvode i čisti zrak, čisto tlo i čiste vode, vežu vodu uz tlo i zadržavaju je u velikim količinama, sprječavajući eroziju tla i ublažavajući klimatske krajnosti. Prirodne su energane jer nam daju obnovljiv izvor energije, a njihovo drvo pruža svim živim bićima toplinu i zaštitu. No prema podacima UN-a, godišnje nestaje 13 milijuna hektara šuma u svijetu čime se za 12-20% povećava emisija stakleničkih plinova zbog čega se ubrzava nastanak klimatskih promjena.

Cilj ove zajedničke edukativne šetnje bio je ukazati na važnost šuma i šumskih ekosustava te razviti osjećaj o potrebi zaštite i očuvanja šuma kao važne i nezamjenjive sastavnice prirode.

IMG 8649-002

IMG 1472IMG 1508IMG 1512IMG 1521IMG 1527IMG 1547IMG 1535IMG 1555IMG 1556IMG 1560IMG 1562IMG 1563IMG 1569IMG 1576IMG 1588IMG 1593IMG 1596IMG 1597