Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga projektnog elementa „NABAVA MATERIJALA ZA RADIONICE“ u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“, KK.06.1.2.02.0052

Ispis

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije kao javni naručitelj (u daljnjem tekstu: Naručitelj) na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16 – u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i članka 5. Pravilnika o načinu provođenja postupka jednostavne nabave u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Klasa: 023-01/17-01/01, Urbroj: 2137-23-17-55 od 14. srpnja 2017. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) provodi postupak jednostavne nabave usluga za projektni element „NABAVA MATERIJALA ZA RADIONICE" koji obuhvaća: izradu i postavljanje informacijsko-edukacijskih tabli, promidžbeno-edukativni materijal za radionice, potrošni materijal za radionice, edukativno-promotivni letak za posjetitelje i slikovnicu za djecu. Predmetnu nabavu Naručitelj provodi kao jedan od partnera u projektu pod nazivom: „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad", Referentne oznake: KK.06.1.2.02.0052.

Tekst poziva i dokumentaciju možete preuzeti na poveznicama.

Â

Tekst poziva - ovdje

Prilog 1. Ponudbeni obrazac - ovdje

Prilog 2. Troškovnik - ovdje

Prilog 3. Izjava o nekažnjavanju - ovdje

Â

Datum objave: 30. ožujka 2021.