Poziv za uključivanje u akciju „ Spašavanje vodozemaca (žaba) na prometnici Koprivnica-Đelekovec u 2021. godini“ koja će se provoditi do 13. travnja 2021. godine

Ispis

Kako bi pridonijela očuvanju vodozemaca kao jedne od najugroženijih skupina životinja na Zemlji, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije već unazad nekoliko godina koordinira i provodi akciju spašavanja važne skupine vodozemaca i to žaba na prometnici Koprivnica – Đelekovec.

Ta akcija započela postavljanjem je zaštitne ograde uz rub ceste. Svrha te ograde je sprečavanje usmrćivanja žaba od strane vozila koja prometuju tom cestom, a koju žabe prelaze kako bi došle do vode potrebne za razmnožavanje, a locirane na drugoj strani ceste. Postavljena ograda služi kao prepreku koja onemogućava žabama slobodan prelazak preko ceste, već one u pokušaju prijelaza padaju u kante koje su ukopane u zemlju na razmaku od cca 50 m jedna od druge.

Svi koji se uključe u akciju spašavanja vodozemaca (žaba) na prometnici Koprivnica – Đelekovec imaju zadatak da te vodozemce (žabe) sakupljene u kante identificiraju, prebroje i prenesu na drugu stranu prometnice u vodu-baru, a podatke o sakupljenim jedinkama zabilježiti u Obrazac za unos podataka o sakupljenim jedinkama vodozemaca u Akciji „ Spašavanja vodozemaca (žaba) na prometnici Koprivnica-Đelekovec u 2021. godini" koji mogu preuzeti ovdje.

Spomenuti ispunjeni obrazac sudionici akcije po završetku akcije trebaju dostaviti u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (e-mailom ili osobno) radi kompletiranja podataka o svim sakupljenim jedinkama vodozemaca (žaba).

Predviđeno vrijeme završetka„ Spašavanje vodozemaca (žaba) na prometnici Koprivnica-Đelekovec u 2021. godini je 13. travnja 2021. godine.

Svi zainteresirani koji se žele uključiti u ovogodišnju akciju „ Spašavanje vodozemaca (žaba) na prometnici Koprivnica-Đelekovec u 2021. godini kontaktirati Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije putem telefona na broj 048/621-790 ili 098/374-250 ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Napominjemo da sudionici akcije obavezno moraju nositi reflektirajući prsluk, a ukoliko se uključuju u akciju u večernjim satima osim reflektirajućeg prsluka potrebna im je i baterijska lampa. Ukoliko pojedina grupa koja se namjerava uključiti u akciju nema dovoljno prsluka može se javiti u Javnu ustanovu.

Materijale s fotografijama i opisom najčešće uočenih vrsta u dosadašnjim akcijama spašavanja vodozemaca (žaba) na području na prometnici Koprivnica-Đelekovec možete preuzeti ovdje.

Obrazac za unos podataka možete preuzeti ovdje.

img 4266img 4269img 4273img 4271img 4284img 4287img 4288img 4297img 4303img 4307img 4319img 4327IMG 4333IMG 4336IMG 4340IMG 4341IMG 4343IMG 4347