Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti » O D L U K A o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice /vidikovaca u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“
Petak, 03 Velj 2023

O D L U K A o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice /vidikovaca u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“

E-mail Ispis PDF

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za predmet nabave radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice /vidikovaca u okviru projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad" i to:

1. jedne promatračnice/vidikovca na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad i

2. jedne promatračnice/vidikovca na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad,

a sukladno objavljenom „Pozivu za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovca i to:

1. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad

2. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad

u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad", KK.06.1.2.02.0052, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija2014. – 2020., Europskog fonda za regionalni razvoj, Tematski cilj 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa, šifra poziva KK.06.1.2.02.", Klasa: 612-07/17-01/06, Urbroj: 2137-23-20-183 od 10. veljače 2020. godine, Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije dana 25. veljače 2020. godine donijelo je

O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice /vidikovaca i to:

1. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad

2. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad,

u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad", Referentne oznake: KK.06.1.2.02.0052, Klasa: 023-01/20-01/01, URBROJ: 2137-23-20-16 od 25. veljače 2020. 

 

Odluku možete preuzeti ovdje.

 

Datum objave: 28. veljače 2020.