Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti » Odgovor na pitanje gospodarskog subjekta vezano za Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovca u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“
Petak, 03 Velj 2023

Odgovor na pitanje gospodarskog subjekta vezano za Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovca u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“

E-mail Ispis PDF

ODGOVOR NA UPIT ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKATA

Predmet nabave: radovi izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovaca u okviru projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad" i to: jedne promatračnice/vidikovca naÂk.č.br. 6/1 u k.o. Legrad i jedne promatračnice/vidikovca na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad (u daljnjem tekstu: Predmet nabave), sufinanciranog temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Referentne oznake: KK.06.1.02.0052, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Europskog fonda za regionalni razvoj, Tematski cilj 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa, šifra poziva KK.06.1.2.02.

Naručitelj: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica, OIB: 49151421757

Evidencijski broj nabave iz plana nabave: 7-2020

Broj objave u EOJN: 2020/ 0BP-00109

 

Dana 18. veljače 2020. godine zaprimili smo sljedeći:

UPIT GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

„ Pitanje 1.

Pregledom dokumentacije primijetio sam neusklađenost tehničkog opisa iz Idejnog rješenja i troškovničke stavke u grupi TESARSKI RADOVI stavka 3.01.

Naime, neuskađenost se odnosi na vrstu materijala za izgradnju iste. U tehničkom opisu je opisano izvođenje nosive konstrukcije od hrastovine dok je u troškovničkoj stavci navedena jelova prosušena piljena građa I klase.

Molim Vas da definirate od kojeg materijala će se izvoditi promatračnica/vidikovac?

Napominjem da se pitanje odnosi za obje lokacije: k.č.br. 6/1 i 310/1 sve k.o. Legrad. "

ODGOVOR:Materijal za izgradnju nosive konstrukcije promatračnica/vidikovaca na obje lokacije: k.č.br. 6/1 i 310/1 sve k.o. Legrad je jelova prosušena piljena građa I klase kao što je to i navedeno u troškovničkoj stavci u grupi TESARSKI RADOVI stavka 3.01. u Troškovnicima koji čine Prilog 2.1. i Prilog 2.2. Poziva za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovca i to: 1. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad, 2. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad", KK.06.1.2.02.0052, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija2014. – 2020., Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Kontakt osoba Naručitelja:   ÂOdgovorna osoba Naručitelja:

Marta Lenac, dipl.ing. Â      ÂÂÂÂÂŽeljka Kolar, dipl.ing.

 

Odgovor na pitanje gospodarskog subjekta

.

Datum objave: 18. veljače 2020.