Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti » POZIV za dostavu ponuda u postupku nabave usluge izrade Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima na području općine Legrad, monitoring i evaluacija i izrade „Studije valorizacije prirodnih vrijednosti područja Šoderice“
Srijeda, 17 Kol 2022

POZIV za dostavu ponuda u postupku nabave usluge izrade Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima na području općine Legrad, monitoring i evaluacija i izrade „Studije valorizacije prirodnih vrijednosti područja Šoderice“

E-mail Ispis PDF

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije partneri su u projektu „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad" koji je odobren u okviru natječaja Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, a financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., referentni broj: KK.06.1.2.02.0052, Tematski cilj 6. „Zaštita okoliša i održivost resursa", šifra poziva KK.06.1.2.02.

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16), Sporazuma o provedbi postupka objedinjene nabave u projektu „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad", KLASA: 900-06/18-01/23, URBROJ: 2317-25-19-233 od datuma 19. prosinca 2019. godine i Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije KLASA: 021-06/17-01/13, URBROJ: 2137-25-17-04, KLASA: 021-06/18-01/13, URBROJ: 2137-25-18-10, provodi se postupak objedinjene nabave za projektni element „Usluga vanjskog eksperta za izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima na području općine Legrad, monitoring i evaluacija i izradu Studije valorizacije prirodnih vrijednosti područja Šoderice" u projektu „PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE OPĆINE LEGRAD", Referentni broj: KK.06.1.2.02.0052 koji se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., tematski cilj 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa", šifra poziva KK.06.1.2.02.

Tekst poziva i dokumentaciju možete preuzeti na poveznicama:

Tekst poziva

Prilog 1. Ponudbeni list (.doc format)

Prilog 2. Izjava o nekažnjavanju (.doc format)

Prilog 3. Troškovnik (.doc format)

 

Datum objave: 20. prosinca 2019.