Završen projekt Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia) u 2017. godini na području Koprivničko-križevačke županije

Ispis

Slanjem sve popratne dokumentacije te završnog izvještaja u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost završen je projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini koji je provodila Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Nakon objave javnog poziva za uključivanje u projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2017. godini u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije svu potrebnu projektnu dokumentaciju dostavilo je 10 vlasnika, odnosno korisnika stambenog, gospodarskog ili javnog objekta s područja Koprivničko-križevačke županije, a naknada je isplaćena za ukupno 13 gnijezda bijelih roda.

Nakon provjere dokumentacije i terenskog uviđaja te fotografiranja svakog pojedinog gnijezda od strane djelatnika Javne ustanove sva potrebna dokumentacija za ostvarivanje naknade razmatrana je na sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, te je poslana u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je istu razmotrio te sukladno „Ugovoru br. 2017/000355 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekta zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti ,Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)' na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini, davanjem sredstva pomoći" koji je sklopio s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, isplatio 50 % predviđene naknade.

Sukladno tome naknadu u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu rode, lociranom na stambenom, gospodarskom ili drugom građevinskom objektuna području Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu ostvarili su slijedeće pravne ili fizičke osobe i to:

- Dječji vrtić „Bubamara", za gnijezdo na adresi Dravska 8, Kalinovac,

- Osnovna škola Ferdinandovac, za gnijezdo na adresi Dravska 66, Ferdinandovac,

- Franjo Vukelić, za gnijezdo na adresi Hrsovo 115, Hrsovo,

- Mladen Večenaj, za gnijezdo na adresi Dravska 40, Gola.

- Rkt. župa Miholec, za gnijezdo na adresi Miholec 69, Orehovec,

- Eko papir d.o.o., za gnijezdo na adresi S. Radića bb, Gola,

- Sloga Podravska trgovina d.o.o. Đurđevac, za gnijezdo na adresi Trg bana Josipa Jelačića 10, Virje,

- Osnovna škola Koprivnički Ivanec, za gnijezdo na adresi Koprivnička 27, Koprivnički Ivanec,

- Biovita Zagreb d.o.o. za preradu voća i trgovinu, za gnijezdo na adresi Paromlinska 4, Virje,

- Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje, za dva gnijezda na adresi Trg Stjepana Radića 1, Virje, jedno gnijezdo na adresi Trg Stjepana Radića 7, Virje i jedno gnijezdo na adresi Đure Sudete 10, Virje.

Treba napomenuti da je polovicu tog iznosa, odnosno 350,00 kuna po svakom gnijezdu rode osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a drugu polovicu Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

S obzirom na činjenicu da je ovaj projekt već osmu godinu za redom, uspješno proveden u našoj županiji, nadamo se da će se njegovo provođenje nastaviti i u narednom razdoblju jer osim očuvanja i zaštite populacije bijele rode (Ciconia ciconia), taj projekt pridonosi i očuvanju područja i prostora u kojem te strogo zaštićena vrsta ptica gradi svoja gnijezda, nesu jaja, legu i othranjuju svoje potomke.

Važna je činjenica da je Bijela roda europska gnjezdarica koja je kategorizirana kao strogo zaštićena vrsta sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13) i Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine" broj 144/13 i 73/16.), te je i to još jedan od dodatnih razloga za povećanu brigu o toj ptici i osiguravanje uvjeta za njeno očuvanje.