Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti » Donijeta odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina
Srijeda, 17 Kol 2022

Donijeta odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 188. i 189. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine" 80/13), te članka 9. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 16/96, 1/05, 10/05, 12/05-pročišćeni tekst, 12/09, 9/12 i 3/14) i članka 19. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 2/05, 11/05, 14/05, 18/09, 12/10, 12/12 i 8/14),a sukladno očitovanju Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 612-07/14-31/01, URBROJ: 517-07-2-1-1-14-2 od 13. siječnja 2014. godine Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (u daljenjem tekstu: Upravno vijeće) na 31. sjednici održanoj 3. veljače 2017. godine donijelo je Zaključak o pokretanju postupka i davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova u vodama unutar područja Značajnog krajobraza Čambina KLASA: 023-01/17-01/01, URBROJ: 2137-23-17-16 (u daljnjem tekstu: Zaključak).

Temeljem spomenutog Zaključka Upravno vijeće donijelo je Odluku o raspisivanju Poziva za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina KLASA: 023-01/17-01/01, URBROJ: 2137-23-17-17 od 3. veljače 2017. godine sukladno kojoj je raspisan Poziv za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina KLASA: 023-01/17-01/01, URBROJ: 2137-23-17-18 (u daljnjem tekstu: Javni poziv) koji je sadržavao uvjete zaštite prirode KLASA: 612-07/09-24/06, URBROJ: 532-08-02-02/1-10-6 od 17. veljače 2010. godine i KLASA: 612-07/09-24/06, URBROJ: 532-08-02-02/1-10-11 od 7. rujna 2010. godine i druge uvjete koje mora ispunjavati pravna ili fizička osoba koja se javlja na Javni poziv.

Javni poziv objavljen je u javnom glasilu (Malom Podravskom od 10. veljače 2017. godine), a zajedno s prijedlogom Ugovora o davanju koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina objavljen je i na Oglasnoj ploči, te na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije www.zastita-prirode-kckzz.hr dana 10. veljače 2017. godine.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na Javni poziv pristigla je samo jedna prijava i to od Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28, 48000 Koprivnica koja je ispunjavala sve uvjete iz Javnog poziva.

 

Odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina