Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti » Održane radionice u sklopu projekta „THREE RIVERS = ONE AIM“
Petak, 03 Velj 2023

Održane radionice u sklopu projekta „THREE RIVERS = ONE AIM“

E-mail Ispis PDF

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije 19. i 20. studenog organizirala je radionice za škole, ključne dionike i korisnike zaštićenog područja Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav s područja Koprivničko-križevačke županije. To je jedna od aktivnosti koju Javna ustanova kao partner provodi u projektu „Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve" („Three Rivers = One Aim") koji se provodi u sklopu prekograničnog programa IPA CBC HUHR 2007-2013.

Kroz prigodna predavanja prezentirane su prirodne vrijednosti i značaj riječnog ekosustava Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, predstavljeni novi sadržaji i mogućnosti koji su kroz aktivnosti projekta nastali, a namijenjeni su za kvalitetniju edukaciju i praćenje stanja tog višestruko zaštićenog projektnog područja i unapređenje njegove zaštite. Sudionici su upoznati i s lokacijama novoizgrađenih promatračnica za ptice na Čambini i obali Drave u blizini Šoderice, te su u prostorima Javne ustanove imali prilike razgledati u sklopu projekta opremljenu edukativnu učionicu, nabavljenu literaturu za determinaciju ornitofaune i flore te ostalu nabavljenu opremu.

Cilj ovih radionica bio je ukazati na bogatu bioraznolikost i kulturno-tradicijsku baštinu područja Mure, Drave i Dunava, potrebu njegovog očuvanja te njegove velike mogućnosti za ekonomski, socio-kulturni, turistički, edukativni, znanstveni i ekološki održiv razvoj.

Sve sudionike radionice prigodnim riječima pozdravio je zamjenik župana Ivan Pal koji se zahvalio organizatorima na nizu aktivnosti kroz koje doprinose zaštiti zaštićenih područja u Koprivničkoj-križevačkoj županiji.

01 PP4 PB196008 Radionica kljucni dionici i korisnici TBRMDD u KKZPB196022 Radionica kljucni dionici i korisnici TBRMDD u KKZPB196105 Radionica kljucni dionici i korisnici TBRMDD u KKZ01 PP4 PB196080 Radionica kljucni dionici i korisnici TBRMDD u KKZ01 PB196130 Radionica kljucni dionici i korisnici TBRMDD u KKZPP4 PB196117 Radionica kljucni dionici i korisnici TBRMDD u KKZ

02 PB206154 Radionica skole i drugi dionici TBRMDD02 PB206188 Radionica skole i drugi dionici TBRMDD02 PP4 PB206150 Radionica skole i drugi dionici TBRMDD02 PB206209 Radionica skole i drugi dionici TBRMDD02 PB206211 Radionica skole i drugi dionici TBRMDD02 PB206212 Radionica skole i drugi dionici TBRMDD02 PP4 PB206210 Radionica skole i drugi dionici TBRMDD